ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Scanjet Enterprise 7000n - สแกนเนอร์หยุดทำงานอย่างถูกต้อง

สแกนเนอร์หยุดทำงานอย่างถูกต้อง
หากสแกนเนอร์หยุดสแกน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้เริ่มสแกนอีกครั้งเพื่อดูว่าสแกนเนอร์ทำงานหรือไม่ หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 1. สายเคเบิลอาจหลวม ดูให้แน่ใจว่า ได้เชื่อมต่อทั้งสาย USB และอุปกรณ์จ่ายไฟไว้ถูกต้องแล้ว
  ใช้สายเคเบิลที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์ สาย USB อื่นอาจเข้ากันไม่ได้กับสแกนเนอร์
 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ได้รับการจ่ายไฟ
  1. ตรวจสอบว่าไฟ LED สีเขียวบนตัวเรือนอุปกรณ์จ่ายไฟติดสว่างหรือไม่
  2. ถ้าไฟ LED สีเขียวไม่ติดสว่าง ให้ตรวจดูว่ามีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้ารับหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากที่เสียบอยู่กับอุปกรณ์จ่ายไฟหรือไม่
  3. ถ้ามีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้าเสียบไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก แต่ไฟ LED สีเขียวยังคงไม่ติดสว่าง แสดงว่าอุปกรณ์จ่ายไฟอาจผิดปกติ ติดต่อ www.hp.com/support สำหรับความช่วยเหลือ
 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ รอประมาณ 30 วินาที จากนั้นเสียบสายไฟกลับเข้าไปใหม่
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิด แผงควบคุม และใช้เครื่องมือ เพิ่ม/เอาออก (ใน Windows Vista ให้ใช้เครื่องมือ โปรแกรมและคุณลักษณะ) เพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้
  • HP Scanjet 7000 s2
  • HP Scanjet 7000 s2 ISIS
  • HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan)
 6. ติดตั้งแอพพลิเคชันใหม่โดยใช้แผ่น HP Scanning Software CD ที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์ของคุณ
 7. เสียบสาย USB และสายไฟกลับเข้าไปที่สแกนเนอร์ แล้วกดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อเปิดสแกนเนอร์

ประเทศ: Flag ไทย