ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 - บันทึกในโฟลเดอร์เครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่จัดเก็บ USB

บันทึกในโฟลเดอร์เครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่จัดเก็บ USB
หากผู้ดูแลระบบให้ใช้คุณสมบัตินี้ได้ ผลิตภัณฑ์จะสามารถสแกนไฟล์และบันทึกไฟล์ในอุปกรณ์ที่จัดเก็บ USB หรือโฟลเดอร์เครือข่าย ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสำหรับโฟลเดอร์ปลายทางได้แก่ Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, และ Windows Server 2008
  1. วางเอกสารโดยหงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  2. หากคุณกำลังบันทึกในอุปกรณ์ที่จัดเก็บ USB ให้เสียบในช่องเชื่อมต่อ USB ถัดจากแผงควบคุม
  3. บนหน้าจอหลัก ให้แตะปุ่ม Save to Network Folder (บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย) หรือ Save to USB (บันทึกลงใน USB)
  4. ในรายการโฟลเดอร์ ให้แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร
  5. เลือกการตั้งค่าด่วนหรือแตะช่อง File Name: (ชื่อไฟล์:) แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์
  6. แตะปุ่ม ตัวเลือกอื่น เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเอกสารที่คุณกำลังส่ง
  7. แตะปุ่มเริ่ม
  บันทึก
ตัวเลือกเพิ่มเติมเหมือนกับตัวเลือกอีเมล์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย