ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP TopShot LaserJet Pro M275 - การเปิดดูหรือพิมพ์หน้าสถานะวัสดุ

บทนำ
ดูหรือพิมพ์หน้าสถานะวัสดุเพื่อตรวจสอบระดับหมึกในตลับหมึกพิมพ์
ถ้าคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ผ่านการเติมหมึกหรือนำมาผลิตใหม่ หรือตลับหมึกพิมพ์ที่เคยใช้ในเครื่องอื่นมาแล้ว ตัวบอกระดับหมึกอาจไม่แม่นยำ หรือไม่ปรากฏขึ้น
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณภาพการพิมพ์ลดลงเนื่องจากตลับหมึกพิมพ์เคลื่อนจากโทนเนอร์
หน้าสถานะวัสดุประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์แต่ละตัว:
 • เปอร์เซ็นต์ตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือโดยประมาณ
 • หมายเลขชิ้นส่วน
 • จำนวนหน้าที่เหลือโดยประมาณ
 • ระดับหมึก
 • หมายเลขประจำเครื่อง
 • หน้าที่พิมพ์
 • วันที่ติดตั้งครั้งแรก
 • วันที่ใช้ล่าสุด
รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าสถานะวัสดุ
ภาพ: หน้าสถานะวัสดุ
การเปิดดูหรือพิมพ์หน้าสถานะวัสดุ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดดูหรือพิมพ์หน้าสถานะวัสดุสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
คำแนะนำ
ประหยัดหมึกมากกว่าโดยการตรวจสอบหมึกที่เหลือผ่านหน้าสถานะวัสดุแทนการจัดพิมพ์!

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย