ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

PC เดสก์ทอปจาก HP - การอัพเกรดหน่วยความจำ (RAM)

เอกสารนี้เป็นของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป HP และ Compaq
การอัพเกรดหน่วยความจำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ปฏิบัติตามคำแนะนำทีละขั้นตอนในเอกสารนี้ เมื่อคุณต้องการอัพเกรด Random Access Memory (RAM) สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั้งหมดของ HP และ Compaq รวมถึงคอมพิวเตอร์ Slimline แม้ว่าภาพกราฟิกอาจไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์รุ่นที่คุณมีอยู่ แต่ขั้นตอนเหล่านี้สามารถใช้ได้เช่นกัน
อ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนที่จะลองติดตั้งหน่วยความจำ
บันทึก
อย่าซื้อโมดูลหน่วยความจำจนกว่าคุณจะทราบชนิดของหน่วยความจำที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นใช้ ขนาดหน่วยความจำสูงสุดที่สามารถใช้ได้ และลักษณะของช่องเสียบหน่วยความจำ

วิดีโอนี้แสดงวิธีการติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม

การค้นหาข้อมูลหน่วยความจำสำหรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ (ขนาดที่ติดตั้งอยู่ ขนาดสูงสุดที่ใช้ได้ และชนิดของหน่วยความจำ)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการอัพเกรดหน่วยความจำจะอยู่ในเอกสารข้อมูลจำเพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ HP ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ให้ไปที่หมวดหมู่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในหน้าสนับสนุนที่ตรงกับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถค้นหาข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในช่อง Search (ค้นหา) หรือช่อง คำถาม หรือ คำค้นหา) ที่ด้านบนของหน้านี้ ให้พิมพ์เลขรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ เคาะว่างและตามด้วยคำว่า specification
  ตัวอย่างเช่น หากคุณมี PC เดสก์ทอป HP Pavilion p6-2003w คุณจะต้องพิมพ์ว่า:
  p6-2003w specifications
 2. คลิกที่ลิงก์บนหน้าผลการค้นหาที่ตรงกับรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ตามรุ่นของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้
 3. ดูในหัวข้อ หน่วยความจำ จากเอกสารแจ้งรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องเพื่อตรวจสอบข้อมูลหน่วยความจำสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. จากข้อมูลที่แสดง โปรดให้ความสำคัญกับข้อมูลต่อไปนี้เป็นพิเศษ ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์เมื่อมีการจัดซื้อหน่วยความจำและเมื่อต้องดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้
  ข้อมูลนี้อาจแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลการอัพเกรดหน่วยความจำ
  • ขนาดของหน่วยความจำที่ติดตั้ง - ขนาดปัจจุบันของหน่วยความจำที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ การตรวจสอบขนาดหน่วยความจำที่สามารถเพิ่มได้ เพื่อตรวจสอบขนาดของหน่วยความจำที่ติดตั้ง
  • หน่วยความจำสูงสุดที่อนุญาต - นำเอาขนาดหน่วยความจำที่ติดตั้งแล้วไปหักออกจากขนาดสูงสุดที่อนุญาตเพื่อดูว่าควรซื้อหน่วยความจำขนาดเท่าใด นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อหน่วยความจำขนาดสูงสุดที่อนุญาต และนำไปใส่แทนที่หน่วยความจำที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน หลังทราบหน่วยความจำสูงสุดที่เครื่องรองรับ ให้ตรวจสอบในหัวข้อ หน่วยความจำสูงสุดที่ระบบปฏิบัติการรองรับเพื่อดูว่า Windows ของคุณรองรับหน่วยความจำมากน้อยแค่ไหน ใช้ขนาดที่น้อยกว่าตัวเลขสองชุดนี้เป็นขนาดหน่วยความจำสูงสุดของคุณ
  • ชนิดของหน่วยความจำ (รวมถึงความเร็ว) - ขอแนะนำให้ซื้อหน่วยความจำชนิดเดียวกัน (ขนาดเท่ากัน ความเร็วเท่ากัน ผู้ผลิตรายเดียวกัน) สำหรับช่องเสียบแต่ละช่อง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้ซื้อหน่วยความจำที่เร็วที่สุดที่เมนบอร์ดนั้นรองรับได้
    หมายเหตุ
  เนื่องจากการกำหนดโครงร่างหน่วยความจำสามารถทำได้หลายรูปแบบ เมนบอร์ดบางตัวจึงอาจไม่สามารถกำหนดโครงร่างหน่วยความจำได้ถูกต้องหากชุดหน่วยความจำแบบดูอัล (DIMM) มี DIMM ที่ผลิตจากผู้ผลิตคนละราย มีค่าการสืบค้นข้อมูล CAS ไม่เท่ากัน หรือมีค่าความหนาแน่นของข้อมูลแตกต่างกัน (ใช้แบบสูงและต่ำคละกัน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DIMM ทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับเมนบอร์ด (ตามที่แสดงอยู่ในข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์) มีหมายเลขชิ้นส่วนเดียวกัน และมาจากผู้ผลิตรายเดียวกัน และเป็นไปตามข้อกำหนดหน่วยความจำพื้นฐานสำหรับเมนบอร์ดของคุณ ถ้าไม่เป็นไปตามนั้น ให้ตรวจสอบว่าคุณสามารถส่งคืนหน่วยความจำได้ถ้าหากระบบไม่รู้จักหน่วยความจำดังกล่าวหลังจากที่ติดตั้ง

การตรวจสอบขนาดหน่วยความจำที่สามารถเพิ่มไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ก่อนอัพเกรดหน่วยความจำ คุณจะต้องตรวจสอบก่อนว่าปัจจุบันติดตั้งหน่วยความจำไว้เท่าใดเพื่อให้ทราบว่าจะต้องเพิ่มขนาดหน่วยความจำอีกเท่าใด ใช้ขั้นตอนสำหรับเวอร์ชั่น BIOS ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อค้นหาโครงร่างหน่วยความจำที่แน่ชัด รวมถึงขนาดของหน่วยความจำที่สามารถซื้อและติดตั้งได้
เลือกเวอร์ชั่น BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากไม่ทราบเวอร์ชั่น BIOS ในคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นได้หรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ใช้คำแนะนำในหัวข้ออื่น

การติดตั้งหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของ HP หรือ Compaq หลังพิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณไม่มั่นใจในการติดตั้งด้วยตัวเอง ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก HP เพื่อขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค
บันทึก
หากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ HP ติดตั้งหรืออัพเกรดหน่วยความจำ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหน่วยความจำและ/หรือบุคคลที่พยายามติดตั้งหรืออัพเกรดหน่วยความจำจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันสินค้า ลูกค้าจะต้องแบกรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสียหายใด ๆ จากการติดตั้งหรืออัพเกรดดังกล่าว
บันทึก
ข้อสำคัญ คุณอาจพบว่าคอมพิวเตอร์ HP หรือ Compaq ของคุณสามารถรองรับการติดตั้งหน่วยความจำ 4 GB หรือมากกว่านั้นได้ นอกจากนี้ หน่วยความจำสูงสุดยังอาจถูกจำกัดจากการที่ระบบปฏิบัติการไม่สามารถนำหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้มาใช้ได้ทั้งหมด ระบบปฏิบัติการ 32 บิต เช่น Windows 7, Vista และ XP รุ่น 32 บิต สามารถรองรับหน่วยความจำได้ประมาณ 3.3 GB ข้อจำกัดนี้มีอยู่ในฮาร์ดแวร์ 32 บิต และระบบปฏิบัติการ 32 บิตทั้งหมด และไม่ได้จำกัดเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ของ HP และ Compaq หรือระบบปฏิบัติการของ Microsoft เท่านั้น ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อ หน่วยความจำสูงสุดที่ระบบปฏิบัติการรองรับ

ขั้นตอนที่ 1: การเปิดแผงฝาปิดเครื่องเพื่อติดตั้งหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดฝาเครื่อง:
แสดงวิธีใช้
  คำเตือน
ขอบของแผงโลหะอาจบาดผิวหนังได้ โปรดระมัดระวังอย่าให้ผิวหนังสัมผัสถูกขอบโลหะด้านในของคอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก ESD ให้ทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรม ใช้พื้นผิวงานแบบกระจายประจุ (เช่น แผ่นโฟมนำไฟฟ้า) และสวมสายรัดป้องกัน ESD ที่ต่อเข้ากับพื้นผิวที่ต่อสายดิน
บันทึก
หากคุณต้องการดูภาพกราฟิกและคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับรุ่นของผลิตภัณฑ์สำหรับการเปิดคอมพิวเตอร์ ให้ค้นหาบทความสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในช่องค้นหา (หรือช่องคำถาม หรือคำหลัก) ที่ด้านบนสุดของหน้านี้ ให้พิมพ์หมายเลขรุ่นคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายเว้นวรรค และคำว่า "การเปิดเคส"
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมด ยกเว้นสายไฟ และจดบันทึกตำแหน่งของสายเชื่อมต่อแต่ละจุด
 2. ถอดปลั๊กไฟ และกดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง
 3. ถ้าเป็นไปได้ ให้ย้ายคอมพิวเตอร์ไปไว้บนพื้นผิวทำงานที่สะอาด ราบเรียบ มั่นคง บนพื้นที่ไม่ได้ปูพรม
 4. ถอดสกรูยึดแผงเคสออก
  รูปภาพ : ตำแหน่งสกรู (รุ่นของคุณอาจต่างจากนี้)
  ภาพสกรูฝาครอบ
 5. เลื่อนแผงปิดออกเพื่อให้เห็นด้านในของคอมพิวเตอร์
  รูปภาพ : การถอดแผงปิด (รุ่นของคุณอาจต่างจากนี้)
  ภาพการถอดฝาครอบ
 6. ถ้าเปิดเคสได้ยาก ให้ค้นหาบทความสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเฉพาะ ในช่องค้นหา (หรือช่องคำถาม หรือคำหลัก) ที่ด้านบนสุดของหน้านี้ ให้พิมพ์หมายเลขรุ่นคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายเว้นวรรค และคำว่า "การเปิดเคส"

ขั้นตอนที่ 2: พิจารณาว่าต้องนำหน่วยความจำออกหรือไม่ก่อนติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปของคุณ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาซ็อกเก็ตหน่วยความจำ:
 1. มองดูภายในคอมพิวเตอร์และค้นหาโมดูลหน่วยความจำบนเมนบอร์ด โมดูลหน่วยความจำมีลักษณะเป็นแผ่นยาวบาง ๆ ที่ยื่นออกมาจากเมนบอร์ด โดยทำมุม 90 องศา
  บันทึก
  สำหรับคอมพิวเตอร์แบบ Slimline หลายรุ่น คุณอาจจะต้องถอดพัดลมเคสชั่วคราว และ/หรือเลื่อนไดรฟ์ CD/DVD ออกมาก่อนจึงจะเห็นช่องเสียบหน่วยความจำ
  รูปภาพ : ตำแหน่งของหน่วยความจำตามปกติ (คอมพิวเตอร์ของคุณอาจต่างจากนี้)
  กรอบแสดงตำแหน่ง DIMM ด้านในคอมพิวเตอร์ Slimline
 2. ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลัฏษณะของซ็อกเก็ต
  • ถ้าคอมพิวเตอร์มีซ็อกเก็ตที่ว่างอยู่ ให้ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ 4 เพื่อใส่โมดูลหน่วยความจำเพิ่มเติมในซ็อกเก็ตที่ว่างอยู่
  • ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่มีซ็อกเก็ตที่ว่างอยู่ ให้ใช้ ขั้นตอนที่ 3 เพื่อถอดโมดูลหน่วยความจำหรือโมดูลเปล่า จะต้องดำเนินการดังกล่าวเสียก่อนจึงจะสามารถเพิ่มโมดูลหน่วยความจำใหม่ได้ ตรวจสอบขนาดหน่วยความจำที่ถอดออกก่อนที่จะซื้อโมดูลหน่วยความจำรุ่นอัพเกรด

ขั้นตอนที่ 3: ถอดหน่วยความจำหรือโมดูลที่ติดกันในคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปของคุณ

โมดูลเปล่าไม่มีหน่วยความจำ แต่ใช้สำหรับปิดวงจรหน่วยความจำ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดโมดูลหน่วยความจำหรือโมดูลเปล่า:
 1. ดึงออกมา แล้วกดลงบนคลิปที่ยึดโมดูลหน่วยความจำ โมดูลหน่วยความจำควรจะเผยอขึ้นเล็กน้อยจากซ็อคเก็ต
  รูปภาพ : การเปิดแท็บโมดูลหน่วยความจำ
  ปลดล็อคโมดูลหน่วยความจำ
 2. ดึงหน่วยความจำและใส่ไว้ในซองกันประจุไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มหน่วยความจำไปยังคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปของคุณ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่โมดูลหน่วยความจำไว้ในซ็อกเก็ตที่ว่างเปล่า:
แสดงวิธีใช้
 1. แนวร่องที่หน่วยความจำจะต้องตรงกับรอยบากที่ซ็อคเก็ตหน่วยความจำ
  รูปภาพ : การติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ
  ภาพการติดตั้งหน่วยความจำ
 2. ดันส่วนปลายด้านบนของโมดูลหน่วยความจำลงไปตรงๆ จนกระทั่งโมดูลหน่วยความจำติดตั้งเข้ากับซ็อกเก็ตอย่างแน่นหนา คลิปยึดที่ปลายซ็อกเก็ตจะล็อคเข้าที่หากติดตั้งอย่างเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 5: ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่หลังติดตั้งหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ฝาครอบกลับเข้าที่:
แสดงวิธีใช้
 1. เลื่อนช่องใส่และส่วนที่เคลื่อนได้กลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม และติดตั้งสกรูยึด
 2. จัดวางแผงปิดหรือฝาครอบให้ตรงกับช่องใส่ที่ด้านข้างของเคสคอมพิวเตอร์
 3. เลื่อนแผงปิดหรือฝาครอบให้เข้าที่และติดตั้งสกรูยึด
  รูปภาพ : การใส่แผงปิดกลับเข้าที่ (รุ่นของคุณอาจต่างจากนี้)
  การใส่แผงด้านข้างกลับเข้าที่
 4. เสียบสายเชื่อมต่อกลับตามเดิม เสียบปลั๊กไฟเครื่องในขั้นสุดท้าย
 5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงานหรือไม่มีเสียงบี๊ป ให้ใช้เนื้อหาในส่วนถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหา

ควรทำอย่างไรถ้าหากเกิดปัญหาหลังจากที่ติดตั้งหน่วยความจำ

หากคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานไม่ถูกต้องหลังเปลี่ยนหน่วยความจำ (หน้าจอเป็นสีดำและคอมพิวเตอร์ปิดเองหลังผ่านไปครู่หนึ่ง) หรือหากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน่วยความจำ (รวมทั้งเสียบสัญญาณ) หลังจากคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำใหม่อีกครั้งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหัวข้อ การติดตั้งหน่วยความจำ
 • ถอดโมดูลหน่วยความจำใหม่และทำความสะอาดร่องในซ็อกเก็ตที่ใส่โมดูล ใช้กระป๋องอากาศอัดที่มีหลอดฉีดพ่นยาวๆ และสวมแว่นตาป้องกัน
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณอื่น ๆ ภายในคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อสายเคเบิลที่ถูกถอดออกหรือเชื่อมต่อไม่แน่นหนา
 • ถอดโมดูลหน่วยความจำใหม่และลองเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ถ้าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน ให้ตรวจสอบว่าคุณซื้อหน่วยความจำที่มีชนิดถูกต้องและขนาดเข้ากันได้ (ดู การค้นหาข้อมูลหน่วยความจำสำหรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ และ การตรวจสอบขนาดหน่วยความจำที่สามารถเพิ่มได้) คุณสามารถถอดแโมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่แรกเพื่อใช้ในการอ้างอิงได้
 • ถ้าเป็นไปได้ ให้ตรวจสอบว่าหน่วยความจำทั้งหมดที่คุณติดตั้งมาจากผู้ผลิตรายเดียวกันและมีหมายเลขรุ่นเหมือนกัน
 • หากคอมพิวเตอร์ยังไม่เริ่มการทำงานอย่างถูกต้องให้นำหน่วยความจำเปลี่ยนแทนออก จากนั้นติดตั้งหน่วยความจำเดิมแล้วตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์สามารถทำงานภายใต้ส่วนประกอบเดิมได้หรือไม่

หน่วยความจำสูงสุดที่ระบบปฏิบัติการรองรับ

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อตรวจสอบหน่วยความจำที่ Windows ที่คุณติดตั้งไว้ใน PC เดสก์ทอป HP ของคุณรองรับ
 • การอัพเกรดหน่วยความจำสำหรับ Windows 10 รุ่นต่างๆ
  Windows 10 ต้องใช้หน่วยความจำขั้นต่ำ 1 กิกะไบต์ (GB) (32 บิต) หรือ 2 GB (64 บิต)
  รุ่นของ Windows 10
  หน่วยความจำสูงสุด - 32 บิต (X86)
  หน่วยความจำสูงสุด - 64 บิต (X64)
  Windows 10 Home
  4 GB
  128 GB
  Windows 10 Education
  4 GB
  2 TB
  Windows 10 Enterprise
  4 GB
  2 TB
  Windows 8 Pro
  4 GB
  2 TB
 • การอัพเกรดหน่วยความจำสำหรับ Windows 8 รุ่นต่างๆ
  Windows 8 ต้องใช้หน่วยความจำขั้นต่ำ 1 กิกะไบต์ (GB) (32 บิต) หรือ 2 GB (64 บิต)
  รุ่นของ Windows 8
  หน่วยความจำสูงสุด - 32 บิต (X86)
  หน่วยความจำสูงสุด - 64 บิต (X64)
  Windows 8
  4 GB
  128 GB
  Windows 8 Enterprise
  4 GB
  512 GB
  Windows 8 Professional
  4 GB
  512 GB
 • การอัพเกรดหน่วยความจำสำหรับ Windows 7 รุ่นต่างๆ
  Windows 7 ต้องใช้หน่วยความจำขั้นต่ำ 1 กิกะไบต์ (GB) (32 บิต) หรือ 2 GB (64 บิต) ขนาดหน่วยความจำสูงสุดขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้:
  Windows 7 รุ่นต่างๆ
  หน่วยความจำสูงสุด
  Starter (32 บิต หรือ 64 บิต)
  2 GB
  รุ่น 32 บิตใดๆ ของ Windows 7 (ยกเว้น Starter)
  4 GB (ใช้ได้ประมาณ 3.3 GB)
  Home Basic 64 บิต
  8 GB
  Home Premium 64 บิต
  16 GB
  Enterprise 64 บิต
  192 GB
  Business 64 บิต
  192 GB
  Ultimate 64 บิต
  192 GB
 • การอัพเกรดหน่วยความจำสำหรับ Windows Vista รุ่นต่างๆ
  Windows Vista มีหลากหลายรุ่น Vista ทุกรุ่นต้องใช้หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB (1 GB เพื่อใช้ลักษณะพิเศษบางอย่าง เช่น กราฟิก Aero) ขนาดหน่วยความจำสูงสุดขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้:
  Windows Vista รุ่นต่างๆ
  หน่วยความจำสูงสุดที่นำมาใช้ได้
  Starter (32 บิต)
  1 GB
  รุ่น 32 บิตใดๆ ของ Vista
  4 GB (ใช้ได้ประมาณ 3.3 GB)
  Home Basic 64 บิต
  8 GB
  Home Premium 64 บิต
  16 GB
  Business 64 บิต
  128 GB
  Ultimate 64 บิต
  128 GB
 • การอัพเกรดหน่วยความจำสำหรับ Windows XP
  Windows XP มีเผยแพร่ทั้งรุ่น 32 บิตและ 64 บิต ขนาดหน่วยความจำสูงสุดขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่ใช้:
  รุ่นของ Windows XP
  หน่วยความจำสูงสุดที่นำมาใช้ได้
  32 บิต
  4 GB (ใช้ได้ประมาณ 3.3 GB)
  64 บิต
  128 GB

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหน่วยความจำ

เลือกคำถามเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยความจำและเงื่อนไขในการติดตั้ง:

การซื้อหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

HP ขอแนะนำให้จัดซื้อหน่วยความจำโดยตรงจาก HP ตัวแทนจำหน่ายที่ HP ให้การรับรองหรือจากร้านจำหน่ายชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้
สามารถจัดซื้อหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ได้จากร้านจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปหรือฝ่ายเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์ออนไลน์หลายแห่ง เช่น www.crucial.com (ยุโรปและอเมริกา) เป็นพันธมิตรกับ HP และจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเภทหน่วยความจำที่เหมาะสมตามรุ่นของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ ก่อนจัดซื้อหน่วยความจำ คุณจะต้องทราบว่าคุณต้องการหน่วยความจำเท่าใด และหน่วยความจำประเภทใดที่รองรับกับคอมพิวเตอร์ของคุณตามข้อมูลในหัวข้ออื่น ๆ จากเอกสารชุดนี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย