ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro P1102, P1106, P1108, P1109

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro P1102, P1102s, P1102w, P1106, P1108, P1109 และ P1109w
เอกสารชุดนี้ระบุรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมทั้งเลขรุ่น เงื่อนไขทางระบบและความเร็วในการพิมพ์
รูปภาพ : เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro P1102, P1102s, P1106, P1108, P1109
ภาพ: เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro P1102
รูปภาพ : เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro P1102w, P1109w
ภาพ: เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro P1102w


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย