ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

HP Officejet 5600 Series All-in-One - การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

บทนำ
ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
เอกสารนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
 • 5605
 • 5608
 • 5610, 5610v, 5610xi
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
วิดีโอนี้ให้ไว้เพื่อแสดงประกอบขั้นตอนต่างๆ ในเอกสารนี้ เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อแบบไดอัลอัพ รอจนกระทั่งวิดีโอได้รับการโหลดเสร็จสิ้นก่อนการรับชม
  บันทึก
จำเป็นต้องใช้ Flash Player จาก Macromedia เพื่อดูวิดีโอนี้ หากจำเป็น แวะไปยังเว็บไซท์ Macromedia (เป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Flash คลิกที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซท์ Macromedia
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักอยู่ในตำแหน่งปิดที่ี 3 กดปุ่ม On เพื่อเปิืด HP All-in-One ปุ่ม On จะสว่างขึ้นเมื่อ HP All-in-One เปิด
   รูปภาพ : กดปุ่ม On เพื่อเปิดเครื่อง
  1. ปุ่มเปิด
    หมายเหตุ
  หากเครื่อง HP All-in-One ปิดอยู่ในขณะที่ท่านเปิดฝาแคร่ตลับหมึกพิมพ์เพื่อถอดตลับหมึกพิมพ์ เครื่อง HP All-in-One จะไม่ปล่อยตลับหมึกพิมพ์ออกมาให้เปลี่ยน เครื่อง HP All-in-One อาจเสียหาย หากท่านนำตลับหมึกพิมพ์าออกมาในขณะที่ตลับหมึกพิมพ์ไม่ได้ติดตั้งอยู่ทางด้านขวาอย่างมั่นคง
 2. เปิดฝาแคร่ตลับหมึกโดยการดึงออกไปทางด้านหน้า ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านขวาสุดของ HP All-in-One
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์ไม่ทำงานหรือเงียบลง แล้วค่อยๆ กดลงบนตลับหมึกพิมพ์เพื่อปลดออกมา
  รูปภาพ : ่ตลับหมึกพิมพ์
  • หากคุณกำลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สามสี ให้ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องเสียบด้านซ้าย
  • หากคุณจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ภาพถ่ายหรือตลับหมึกพิมพ์สีดำ ให้ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องเสียบทางขวา
   รูปภาพ : ตลับหมึกพิมพ์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  1. ช่องเสียบของตลับหมึกพิมพ์สามสี
  2. ช่องเสียบสำหรับตลับหมึกพิมพ์ภาพถ่ายและตลับหมึกพิมพ์สีดำ
 4. ดึงตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องเสียบในลักษณะเข้าหาตัว
 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง ระวังอย่าสัมผัสส่วนอื่นนอกจากพลาสติกสีดำ และค่อยๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู
   รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  1. หน้าสัมผัสทองแดง
  2. เทปพลาสติกที่มีแถบดึงสีชมพู (ต้องดึงออกก่อนการติดตั้ง)
  3. หัวฉีดหมึกใต้เทป
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
 2. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่เข้าไปในช่องว่าง จากนั้นค่อยๆ ดันส่วนบนสุดของตลับหมึกพิมพ์ออกไปข้างหน้า เมื่อตลับหมึกพิมพ์เข้า้ที่จะได้ยินเสียงดังคลิก
  • หากคุณใส่ตลับหมึกพิมพ์สามสี ให้เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ลงในช่องเสียบทางซ้าย
  • หากคุณใส่ตลับหมึกพิมพ์สีดำหรือตลับหมึกพิมพ์ภาพถ่าย ให้เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ลงในช่องเสียบทางขวา
  รูปภาพ : การใส่ตลับหมึกพิมพ์
 3. ปิดฝาแคร่ตลับหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
ขั้นตอนที่สาม: การปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์
HP All-in-One จะมีข้อความแจ้งให้คุณปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ทุกครั้งที่คุณติดตั้งหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อปรับตลับหมึกพิมพ์จากแผงควบคุม
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 ไว้ในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นให้กด ตกลง
 2. HP All-in-One พิมพ์หน้าการจัดแนวตลับหมึกพิมพ์
    บันทึก
  ถ้าท่านใส่กระดาษสีไว้ในถาดใส่กระดาษเมื่อปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ การปรับตำแหน่งดังกล่าวจะผิดพลาด ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ จากนั้น ให้ลองปรับตำแหน่งใหม่อีกครั้ง
 3. ยกฝาปิดขึ้น ขวางหน้าสำหรับปรับตำแหน่งคว่ำลงบนมุมด้านหน้าของกระจกสแกนเนอร์ ปิดฝา
  รูปภาพ : วางแผ่นปรับตำแหน่งบนกระจกสแกนเนอร์
 4. กด OK เพื่อเริ่มการปรับ
 5. HP All-in-One จะปรับตลับหมึกพิมพ์ รีไซเคิลหรือทิ้งกระดาษที่ใช้ปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์

ประเทศ: Flag ไทย