ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP Officejet J4500/J4600 All-in-One Printer Series - การส่งแฟกซ์โดยใช้ระบบเรียกเลขหมายด่วน

บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการส่งแฟกซ์โดยใช้ระบบเรียกเลขหมายด่วน
การส่งแฟกซ์โดยใช้การเรียกเลขหมายด่วน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งแฟกซ์โดยใช้การเรียกเลขหมายด่วน
 1. วางต้นฉบับไว้ในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
  1. เลื่อนตัวปรับความกว้างไปที่ตำแหน่งกว้างสุด
  2. ใส่ต้นฉบับหันขึ้นโดยวางขอบด้านสั้นเข้าที่ถาดป้อนเอกสาร เลื่อนกระดาษเข้าใน ADF จนกระทั่งมีเสียงสัญญาณดังขึ้นหรือปรากฏข้อความ Original Loaded (ใส่ต้นฉบับแล้ว) ที่จอแสดงผลแผงควบคุม
   รูปภาพ : การวางต้นฉบับ
 2. กดปุ่มลูกศรซ้าย () หรือลูกศรขวา () หรือเลือก Fax B&W (แฟกซ์ขาวดำ) หรือ Fax Color (แฟกซ์สี) จากนั้นกด OK
 3. กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือก Speed Dial (เลขหมายด่วน)จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อใช้งานระบบเรียกเลขหมายด่วน
  • กดปุ่มตัวเลขที่แป้นค้างไว้ตามหมายเลขด่วนที่จัดเก็บไว้แล้ว
  • กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือกหมายเลขหมายด่วน จากนั้นกด OK (ตกลง)
 5. กดปุ่ม Start () เพื่อเริ่มส่งแฟกซ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย