ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - แก้ไขปัญหาไมโครโฟนและเสียง Line-in (Windows 7)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปและโน้ตบุ๊กของ HP และ Compaq ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7
ทดสอบฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อ อัพเดตไดร์เวอร์เสียง และกำหนดค่าเสียงหากคุณไม่ได้ใช้ไมโครโฟนหรืออุปกรณ์ line-in เช่น เครื่องเล่นเสียงหรือเครื่องดนตรี
บันทึก
ก่อนเริ่ม ให้ทดสอบเสียงจากลำโพงก่อน หากไม่มีเสียง ให้ไปที่หัวข้อ ไม่มีเสียงจาก PC เดสก์ทอปหรือเฮดโฟน หรือ ไม่มีเสียงจากลำโพง PC โน้ตบุ๊

ขั้นตอนที่ 1: เรียกใช้ระบบแก้ไขปัญหาการบันทึกเสียง

ระบุแและแก้ไขปัญหาระบบเสียงอัตโนมัติผ่านเครื่องมือแก้ไขปัญหาของ Windows
บันทึก
เพื่อเป็นทางเลือกในการทดสอบเสียง ให้ค้นหาและเปิด Sound recorder (เครื่องบันทึกเสียง) จาก Windows คลิกที่ Start Recording (เริ่มบันทึก) เพื่อจัดทำไฟล์เสียงเพื่อให้สามารถเปิดเล่นเพื่อยืนยันฟังก์ชั่นการทำงาน
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา)
 2. จาก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) คลิกที่ Troubleshoot audio recording (แก้ไขปัญหาการบันทึกเสียง)
  การเลือก Hardware and sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)
 3. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) เพื่อเริ่มระบบแก้ไขปัญหา
 4. หากการดำเนินการที่แนะนำปรากฏขึ้น ให้เลือก Apply this fix (ปรับใช้ส่วนการแก้ไขนี้) จากนั้นทำการทดสอบอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบสถานะไมโครโฟนหรืออุปกรณ์ line-in

ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และค่าปรับตั้ง จากนั้นทดสอบสัญญาณเสียงในค่าสัญญาณเสียงของ Windows
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
 2. คลิก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) จากนั้นคลิกที่ Manage audio devices (จัดการอุปกรณ์เสียง)
 3. คลิกที่แท็บ Recording (การบันทึก) และสังเกตสถานะของอุปกรณ์แต่ละตัว
  บันทึก
  อุปกรณ์ที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน
   อุปกรณ์ในแท็บ Recording (การบันทึก)
  1. พอร์ตไมโครโฟนทำงานและกำหนดเป็นค่าเริ่มต้น
  2. อุปกรณ์ Line-In ทำงาน
  3. Digital In (S/PDIF port) ทำงาน
  4. Stereo Mix (มิกเซอร์ผ่านซอฟต์แวร์) ปิดใช้งาน
  • หากมีไมโครโฟนหรืออุปกรณ์ line-in หลายตัว ให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ จากนั้นคลิกที่ Set Default (กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น)
  • หากอุปกรณ์มีวงกลมเล็ก ๆ พร้อมลูกศรชี้ลง แสดงว่าอุปกรณ์ปิดใช้งานอยู่ คลิกขวาที่อุปกรณ์ จากนั้นเลือก Enable (เปิดใช้งาน)
 4. คลิกที่ชื่ออุปกรณ์ คลิกเลือก Properties (คุณสมบัติ) จากนั้นคลิกที่แท็บ Levels (ระดับ)
  ภาพหน้าต่างคุณสมบัติไมโครโฟนซึ่งเน้นที่แท็บระดับ
 5. ปรับแถบเลื่อนไปที่ 75
 6. มองหาไอคอนปิดเสียง จากนั้นคลิกที่ไอคอนเพื่อเปิดเสียงอุปกรณ์
 7. หากมี Microphone Boost ให้ปรับไปที่ +20.0 dB จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง)
 8. พูดใส่ไมโครโฟนหรือเริ่มใช้งานอุปกรณ์ line-ine จากนั้นดูที่แถบสีเทาติดกับชื่ออุปกรณ์ที่แท็บ Recording (การบันทึก)
    หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ขณะทดสอบอุปกรณ์ line-ine ให้เริ่มจากระดับเสียงน้อย ๆ แล้วค่อยเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ต้องการ อย่าเพิ่มเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของระดับเสียงที่รองรับ
   หน้าต่าง Sound (เสียง) พร้อมแท็บ Recording (การบันทึก) ซึ่งแสดงสัญญาณที่ตรวจพบสำหรับอุปกรณ์ไมโครโฟน
  • หากแถบควบคุมเปลี่ยนเป็นสีเขียว แสดงว่าพบอุปกรณ์ แต่อาจต้องปรับค่าเสียงในการเปิดเล่นเพิ่มเติม คลิกที่แท็บ Playback (เปิดเล่น) เลือกอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อฟังเสียง คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) ปรับระดับค่าระดับเสียงและการปิดเสียงที่แท็บ Levels (ระดับ) จากนั้นทดสอบไมโครโฟนหรืออุปกรณ์ line-in
  • หากแถบรายการยังเป็นสีเทา ให้ทดสอบอุปกรณ์ที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสียงตัวอื่น หากการทดสอบนี้ล้มเหลว แสดงว่าอุปกรณ์อาจเสียหายหรือมีปัญหา
  • หากอุปกรณ์ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสียงอื่น ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

ยืนยันว่าพอร์ตที่ใช้ถูกต้องสำหรับประเภทหัวต่อที่ไมโครโฟนหรืออุปกรณ์ line-in
 1. ระบุประเภทหัวต่อที่ไมโครโฟนหรืออุปกรณ์ line-in ของคุณ อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะมีหัวต่อ USB หรือหัวต่อแบบขาเสียบ จะมีหัวต่อแบบขาเสียงอยู่สอบแบบ
  1. หัวต่อแบบสี่ขา: อุปกรณ์รับและจ่ายเสียง เช่น ชุดหูฟัง
  2. หัวต่อสาามขา: อุปกรณ์จ่ายเสียงอย่างเดียว เช่น เฮดโฟน
 2. ค้นหาพอร์ตคอมพิวเตอร์ที่รองรับสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว มองหาไอคอนต่อไปนี้หรือพอร์ตที่มีสีกำกับ
  • พอร์ตชุดหูฟัง: คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ หลายเครื่องจะมีพอร์ตหนึ่งพอร์ตที่รองรับทั้งหัวต่อแบบสามและสี่ขาของชุดหูฟังและเฮดโฟน
  • พอร์ตเฮดโฟน: รองรับเฉพาะเฮดโฟน
  • พอร์ตไมโครโฟน: รองรับเฉพาะไมโครโฟน
  • พอร์ตคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป: ค้นหาพอร์ตที่มีสีกำกับเพื่อช่วยระบุวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ พอร์ตและรหัสสีกำกับจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของคอมพิวเตอร์
   สีชมพู (ไมค์) เป็นช่องสำหรับเสียบไมโครโฟน
   สีน้ำเงิน (in) ใช้สำหรับจ่ายสัญญาณเสียง เช่น จากเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นเทป และเครื่องดนตรี
   สีเขียว (สัญญาณขาออก) เป็นช่องเสียงสำหรับเฮดโฟน
   สีเทา สีดำและสีส้ม (ด้านข้าง ด้านหลัง c/sub) เป็นช่องเสียบลำโพง
 3. ตัดการเชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อหรือการตรวจหาอุปกรณ์ หากคุณใช้อุปกรณ์ USB ให้ลองใช้พอร์ต USB อื่นที่คอมพิวเตอร์ โดยจะต้องติดตั้งไดร์เวอร์อุปกรณ์ไว้
 4. ทดสอบอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจหาไดร์เวอร์เสียงเวอร์ชั่นอัพเดต

ไดร์เวอร์เสียงที่ล้าสมัยอาจทำให้เกิดปัญหากับระบบเสียง ตรวจสอบและติดตั้งไดร์เวอร์ใหม่ใน Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)
 2. ดับเบิลคลิกที่ ระบบควบคุมเสียง วิดีโอและเกม
 3. คลิกขวาที่อุปกรณ์เสียง จากนั้นเลือก Update Driver Software (อัพเดตซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์)
  ปรับปรุงซอฟต์แวร์ไดรเวอร์
 4. คลิก Search automatically for updated driver software (ค้นหาซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์อัพเดตอัตโนมัติ)
  • หากมีข้อมูลอัพเดต ให้ทำการติดตั้ง จากนั้นทดสอบอุปกรณ์
  • หากไม่มีข้อมูลอัพเดต ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบค่าเสียงจากแอพหรือไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์ที่เกิดปัญหาขึ้น

หากอุปกรณ์ใช้การได้ใน Windows ให้ตรจสอบค่าเสียงขาเข้าและขาออกในแอพ หรือไดร์เวอร์อุปกรณ์ที่คุณใช้ (เช่น แอพประชุมออนไลน์ เกมและเว็บแคม) หากไมโครโฟนหรืออุปกรณ์กำหนดค่าได้ถูกต้อง ให้ตรวจหาข้อมูลอัพเดตแอพหรือไดร์เวอร์จากเว็บไซต์ผู้ผลิตหรือผู้พัฒนา
หากยังเกิดปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP หรือส่งเครื่องซ่อม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย