ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

PC ของ HP - คอมพิวเตอร์ล็อคหรือค้าง (Windows 7)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 7
เอกสารนี้ช่วยคุณค้นหาและแก้ไขปัญหาที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนอง ทำงานค้าง หยุดทำงาน หรือล็อค
อาการได้แก่:
 • Windows หยุดตอบสนองและไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลจากเมาส์หรือแป้นพิมพ์
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเปิดขึ้น แต่ไม่หายไปและไม่สามารถปิดได้
หากเป็นแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมเท่านั้นที่หยุดตอบสนอง ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ที่หยุดตอบสนอง เพื่อลบซอฟต์แวร์สแกนไวรัสที่คุณไม่ต้องการ โปรแกรมซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่า และข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งขณะ Windows เริ่มเกิดอาการค้าง หรือโปรแกรมที่ไม่มีการตอบสนองใดๆ

ก่อนเริ่มดำเนินการ

ก่อนแก้ไขปัญหา ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าสำหรับเฉพาะอาการ:
 • หากเปิดปัญหาจอฟ้าและไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ให้ดูคำแนะนำจาก แนวทางแก้ไขปัญหาที่แนะนำโดย HP - แนวทางแก้ไขปัญหาไม่มีการจ่ายไฟหรือเครื่องไม่บู๊ต เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากคอมพิวเตอร์หยุดตอบสนองโดยไม่มีรูปแบบชัดเจนหรือไม่นานหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์ อาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
  หากต้องการทดสอบหาส่วนประกอบที่ผิดพลาด ให้คลิก Start (เริ่ม) คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก PC Help & Tools (ความช่วยเหลือและเครื่องมือสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) จากนั้นคลิก Hardware Diagnostic Tools (เครื่องมือวินิจฉัยฮาร์ดดิสก์) เรียกใช้ การทดสอบระบบ จากส่วนทดสอบสคริปต์ทางด้านซ้าย โดยข้ามการทดสอบการเขียนซีดีในระหว่างการทดสอบ การทดสอบหน่วยความจำ ตัวประมวลผล หรือกราฟิกอะแดปเตอร์ล้มเหลว เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าชิ้นส่วนดังกล่าวอาจชำรุดเสียหายจากความร้อน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียกใช้การทดสอบนี้ได้ตั้งแต่เครื่องเริ่มการทำงาน หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองเกิดขึ้นบ่อยครั้งใน Windows ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ HP - การทดสอบปัญหาฮาร์ดแวร์.
 • หากการหยุดตอบสนองของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนจากโหมดสลีปหรือโหมดหยุดชั่วคราว ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานและอัพเดต BIOS เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ดูข้อมูลเเพิ่มเติมในหัวข้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ HP - การแก้ไขปัญหาโหมดสลีปและไฮเบอร์เนท (Windows 7)

ขั้นตอนที่ 1: ปลดล็อคคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการตอบสนอง

ใช้ขั้นตอนในส่วนนี้เมื่อคอมพิวเตอร์หยุดตอบสนอง เพื่อพยายามปิดหน้าจอสีฟ้าแสดงข้อผิดพลาดหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่หยุดทำงาน และเพื่อช่วยค้นหาสาเหตุของการหยุดค้าง:
 1. ก่อนที่จะดำเนินการต่อ ให้ถอดสายเครือข่ายทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์
 2. นำแผ่นดิสก์ออกจากไดรฟ์ CD/DVD โดยกดปุ่มเอาดิสก์ออกที่คอมพิวเตอร์
  • หาก Windows กลับมาทำงานอีกครั้ง ให้ทำความสะอาด ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแผ่นดิสก์ใหม่ การแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว
  • หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำการแก้ไขปัญหาต่อไป
 3. ขณะกดปุ่ม Alt บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ ให้กดปุ่ม F4 เพื่อปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์
  • หาก Windows กลับมาทำงานอีกครั้ง แสดงว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ บันทึกงานของคุณและเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ จำชื่อของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่หยุดตอบสนองหรือทำให้เกิดข้อผิดพลาด อัพเดตหรือลบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ตอบสนอง การแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว
  • หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำการแก้ไขปัญหาต่อไป
 4. กดปุ่ม Ctrl+Shift+Esc เพื่อเปิดตัวจัดการงาน
 5. จดชื่อของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่หยุดตอบสนองจากแท็บโปรแกรมประยุกต์ของตัวจัดการงาน
  หน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ของตัวจัดการงาน
 6. คลิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ตอบสนอง และคลิก สิ้นสุดงาน
  บันทึก
  หาก Explorer หยุดตอบสนอง ให้คลิก File (ไฟล์), New Task (Run...) (สร้างงาน (เรียกใช้...)) และพิมพ์ Explorer ลงในช่องเพื่อเริ่มการทำงานของ Windows Explorer ใหม่
 7. ดำเนินการคลิก สิ้นสุดงาน ให้กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ตอบสนองจนกระทั่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ตอบสนองทั้งหมดถูกลบออกจากรายการ
 8. คลิกหน้าต่างด้านนอกตัวจัดการงาน
  • หาก Windows กลับมาทำงานอีกครั้ง แสดงว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ บันทึกงานของคุณและเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ จำชื่อของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่หยุดตอบสนอง อัพเดตหรือลบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ตอบสนอง การแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว
  • หากคอมพิวเตอร์หยุดตอบสนอง ให้แก้ไขปัญหาต่อไป
 9. มองหากระบวนการต่างๆ ที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์หยุดตอบสนอง
  1. ในตัวจัดการงาน คลิกแท็บ กระบวนการ และคลิก แสดงกระบวนการจากผู้ใช้ทั้งหมด
  2. ดูในคอลัมน์ CPU หาก 99 ปรากฏในคอลัมน์ CPU ติดกับชื่ออิมเมจอื่นใดนอกเหนือจาก System Idle Process ให้จดชื่ออิมเมจนั้น
   แท็บกระบวนการ
  3. ดูในคอลัมน์ หน่วยความจำ สำหรับตัวเลขที่เพิ่มขึ้น หากคุณพบตัวเลขที่เพิ่มขึ้น ให้ดูตัวเลขนั้นเป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที เพื่อดูว่าตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้น แล้วจดชื่ออิมเมจนั้น
  4. ในคอลัมน์ชื่ออิมเมจ คลิกกระบวนการที่คุณจดชื่อ แล้วคลิก จบกระบวนการ ดำเนินการจบกระบวนการสำหรับชื่ออิมเมจแต่ละชื่อที่เกี่ยวข้องกับอาการคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง
 10. คลิกหน้าต่างด้านนอกตัวจัดการงาน
  • หาก Windows กลับมาทำงานอีกครั้ง แสดงว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ บันทึกงานของคุณและเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ จำชื่ออิมเมจที่หยุดตอบสนอง หาก Windows ยังไม่ตอบสนอง ให้อัพเดตหรือลบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับชื่ออิมเมจนั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง
  • หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามส่วนถัดไปเพื่อแก้ไขให้คอมพิวเตอร์กลับมาทำงานได้

ขั้นตอนที่ 2: อัพเดตไดร์เวอร์อุปกรณ์ที่มี

ระหว่างการแก้ไขปัญหา ให้อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ Windows Update ดูรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การอัพเดตไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ผ่าน Windows Update (Window 10, 8, 7).

ขั้นตอนที่ 3: อัพเดต BIOS

หากคอมพิวเตอร์ยังไม่ตอบสนอง ให้อัพเดต BIOS HP เผยแพร่อัพเดต BIOS ที่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง ไปที่หน้า ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP - การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ และค้นหาอัพเดต BIOS ที่ใช้ได้ หากหน้า Let's identify your product to get started ปรากฏขึ้น เลือกประเภทของคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพ์ชื่อรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น คลิก Submit (ส่ง) หน้าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จะเปิดขึ้นมา
หากมีอัพเดต BIOS ให้ดาวน์โหลด ให้ติดตั้งอัพเดตตามคำแนะนำในหน้าดาวน์โหลด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดต BIOS ได้จากหัวข้อ เครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของ HP - การอัพเดต BIOS หรือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP - การอัปเดต BIOS.
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ดูที่ การดาวน์โหลดหรือการอัพเดทซอฟต์แวร์และไดรเวอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ HP.
หากไม่มีอัพเดต BIOS หรือยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ไปต่อยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบและทำความสะอาดช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันปัญหาความร้อนเกิน

เนื่องจากความร้อนเกินอาจทำให้คอมพิวเตอร์หยุดตอบสนอง ให้ใช้ลมเป่าช่องทางไล่ลมเพื่อเป่าทำความสะอาดจากฝุ่นและคราบสกปรก ซึ่งจะทำให้อากาศไหลเวียนได้ดี และลดความร้อนในคอมพิวเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของ HP - การป้องกันความร้อนสูงเกินในคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก HP - การลดความร้อนในโน๊ตบุ๊กเพื่อป้องกันปัญหาความร้อนเกิน.

ขั้นตอนที่ 5: การสแกนและลบไวรัสรวมทั้งมาลแวร์

ไวรัสและมัลแวร์อาจทำให้คอมพิวเตอร์ค้างได้ ดูที่เอกสารนี้ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ HP - คอมพิวเตอร์อาจติดไวรัสหรือมัลแวร์ (Windows 7, Vista, XP) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสและวิธีการขจัดออก

ขั้นตอนที่ 6: ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอาการคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง

เพื่อลบซอฟต์แวร์สแกนไวรัสที่คุณไม่ต้องการ โปรแกรมซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่า และอัพเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเมื่อ Windows หยุดตอบสนอง:
 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่คอมพิวเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งคอมพิวเตอร์ปิดเครื่อง (ประมาณ 5 วินาที)
 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. กดปุ่ม F8 ซ้ำๆ เมื่อหน้าจอแรกปรากฏขึ้น
 4. จากเมนูตัวเลือกขั้นสูงของ Windows ให้เลือก Safe Mode (เซฟโหมด) และกด Enter
  เดสก์ท็อปของ Windows จะเปิดขึ้นโดยมีข้อความเซฟโหมดแสดงทั้งสี่มุม
 5. คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม)
 6. ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและคุณสมบัติ
    หมายเหตุ
  ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้งและคีย์การติดตั้งสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเก็บไว้
 7. เลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์หยุดตอบสนอง แล้วคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ดูวันที่ที่โปรแกรมซอฟต์แวร์ติดตั้งเพื่อช่วยค้นหาซอฟต์แวร์ หากโปรแกรมซอฟต์แวร์ถูกติดตั้งในวันเดียวกับที่เครื่องเริ่มมีปัญหา แสดงว่าโปรแกรมดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับปัญหา
   หน้าต่างถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่เลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์ไว้
 8. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเอาโปรแกรมซอฟต์แวร์ออก
 9. ดำเนินต่อเพื่อถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้จนกว่าซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจะถูกนำออกทั้งหมด
 10. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์เข้าสู่ Windows 7 ตามปกติ
 11. หากปัญหายังคงมีอยู่ แม้ว่าจะถอนการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์และอัพเดตที่น่าสงสัยแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไปและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่ 7: ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาซอฟต์แวร์

หากซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการใช้เป็นสาเหตุทำให้คอมพิวเตอร์หยุดตอบสนองอย่างต่อเนื่อง ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เพราะอาจเป็นไปได้ที่บุคคลอื่นรายงานปัญหาเดียวกันนั้นและผู้ผลิตอาจค้นพบทางแก้ไขปัญหาแล้ว
 1. ต่อสายเครือข่ายอื่นใดที่เคยถอดสายไว้ก่อนหน้า
    หมายเหตุ
  หากไม่มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเปิดอยู่ ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจนกว่าจะใช้ระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
 2. เปิดเว็บไซต์ของผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มี รวมทั้งเข้าไปที่ส่วนบริการลูกค้าและกระทู้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในหน้าดังกล่าว
 3. หากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากอินเทอร์เน็ต อาจมีกระทู้กลุ่มผู้ใช้อิสระโดยผู้พัฒนาและกลุ่มเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหา
หากปัญหายังเกิดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 8: ใช้ Microsoft System Restor ใน Safe Mode

เพื่อกู้คืนไปยังเวลาก่อนที่ข้อผิดพลาดจะเริ่มเกิดขึ้น:
 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่คอมพิวเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งคอมพิวเตอร์ปิดเครื่อง (ประมาณ 5 วินาที)
 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. กดปุ่ม F8 ซ้ำๆ เมื่อหน้าจอแรกปรากฏขึ้น
 4. จากเมนูตัวเลือกขั้นสูงของ Windows ให้เลือก เซฟโหมด และกด Enter
  เมื่อเดสก์ท็อป Windows ปรากฏขึ้น เซฟโหมดจะปรากฏทั้งสี่มุมของหน้าจอ
 5. คลิก เริ่ม และพิมพ์ การคืนค่าระบบ ในกล่องค้นหา ในผลการค้นหา คลิก การคืนค่าระบบ
  หากมีข้อความถาม ให้คลิก ตกลง ในข้อความการควบคุมบัญชีผู้ใช้เพื่อดำเนินการต่อ
  การคืนค่าระบบจะเปิดขึ้น
 6. เลือก Choose a different restore point (เลือกจุดคืนค่าอื่น) แล้วคลิก Next (ถัดไป)
   หน้าต่างการคืนค่าระบบที่มีการเลือกจุดคืนค่าอื่น
 7. เลือกวันที่และเวลาจากรายการของจุดกู้ข้อมูลซึ่งตรงกับวันที่และเวลาก่อนที่คอมพิวเตอร์หยุดตอบสนอง
   หน้าต่างการคืนค่าระบบที่มีการเลือกวันที่ไว้
 8. คลิก ถัดไป
  หน้าต่าง ยืนยันจุดคืนค่า ของคุณจะปรากฏขึ้น
 9. คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ใช่
คอมพิวเตอร์จะเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากการคืนค่าเสร็จสิ้น
หลังจากสิ้นสุดการคืนค่าระบบแล้ว ปัญหาควรได้รับการแก้ไข หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ลองใช้จุดกู้คืนระบบก่อนหน้านั้น
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
บันทึก
คอมพิวเตอร์อาจหยุดตอบสนองอีกครั้งหากปัญหานั้นเกิดจากการอัพเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ส่งผ่านทาง Windows Update หรือ HP Update หากคอมพิวเตอร์หยุดตอบสนองเกิดขึ้นอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อไปยังส่วนถัดไปเพื่อลบอัพเดตซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดล่าสุด ปิดเครื่องมือซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Windows Update, HP Update หรืออื่น ๆ) และรับอัพเดตล่าสุดโดยตรงจากเว็บไซต์ให้บริการของผู้ผลิต

ขั้นตอนที่ 9: ทำการฮาร์ดรีเซ็ตคอมพิวเตอร์

หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง การฮาร์ดรีเซ็ตอาจทำให้คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานไปยัง Windows ได้ ใช้ข้อมูลจากเอกสารต่อไปนี้ตามประเภทคอมพิวเตอร์ของคุณ:

ขั้นตอนที่ 10: เรียกใช้ HP System Recovery

หากขั้นตอนอื่นในเอกสารนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้กู้คืนซอฟต์แวร์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์กลับสู่การกำหนดค่าดั้งเดิมโดยใช้การกู้คืนระบบ HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การดำเนินการกู้คืนระบบของ HP (Windows 7).


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย