ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

PC ของ HP - คอมพิวเตอร์ล็อคหรือค้าง (Windows 7)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 7
เอกสารนี้ช่วยคุณค้นหาและแก้ไขปัญหาที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนอง ทำงานค้าง หยุดทำงาน หรือล็อค
อาการได้แก่:
 • Windows หยุดตอบสนองและไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลจากเมาส์หรือแป้นพิมพ์
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเปิดขึ้น แต่ไม่หายไปและไม่สามารถปิดได้
หากเป็นแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมเท่านั้นที่ล็อคค้าง ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ล็อคค้างใน Windows 7 ด้านล่างเพื่อลบซอฟต์แวร์สแกนไวรัสที่คุณไม่ต้องการ โปรแกรมซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่า และข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งขณะ Windows เริ่มเกิดอาการค้าง หรือโปรแกรมที่ค้างและไม่มีการตอบสนองใด ๆ
ก่อนเริ่มดำเนินการ
ก่อนแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ล็อคหรือค้าง ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจอาการได้อย่างเจาะจง:
ขั้นตอนที่ 1: ปลดล็อคคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการตอบสนอง
ใช้ขั้นตอนในส่วนนี้เมื่อการล็อคเครื่องเกิดขึ้น เพื่อพยายามปิดหน้าจอสีฟ้าแสดงข้อผิดพลาดหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่หยุดทำงาน และเพื่อช่วยค้นหาสาเหตุของการล็อคเครื่อง:
 1. ก่อนที่จะดำเนินการต่อ ให้ถอดสายเครือข่ายทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์
 2. นำแผ่นดิสก์ออกจากไดรฟ์ CD/DVD โดยกดปุ่มเอาดิสก์ออกที่คอมพิวเตอร์
  เกิดอะไรขึ้น
  • หาก Windows กลับมาทำงานอีกครั้ง ให้ทำความสะอาด ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแผ่นดิสก์ใหม่ การแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว
  • หากการล็อคเครื่องหรือหน้าจอสีฟ้าแสดงข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้
 3. ขณะกดปุ่ม Alt บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ ให้กดปุ่ม F4 เพื่อปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์
  เกิดอะไรขึ้น
  • หาก Windows กลับมาทำงานอีกครั้ง แสดงว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ บันทึกงานของคุณและเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ จำชื่อของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่หยุดตอบสนองหรือทำให้เกิดข้อผิดพลาด อัพเดตหรือลบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ยังล็อคอยู่ การแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว
  • หากการล็อคเครื่องหรือหน้าจอสีฟ้าแสดงข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้
 4. กดปุ่ม Ctrl+Shift+Esc เพื่อเปิดตัวจัดการงาน
  เกิดอะไรขึ้น
 5. จดชื่อของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่หยุดตอบสนองจากแท็บโปรแกรมประยุกต์ของตัวจัดการงาน
  รูปภาพ : ตัวจัดการงานของ Windows แสดงโปรแกรมซอฟต์แวร์ (เว็บไซต์) ที่หยุดตอบสนอง
  หน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ของตัวจัดการงาน
 6. คลิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ตอบสนอง และคลิก สิ้นสุดงาน
    บันทึก
  หาก Explorer หยุดตอบสนอง ให้คลิก แฟ้ม, สร้างงาน (เรียกใช้...) และป้อน Explorer ลงในช่องเพื่อเริ่มการทำงานของ Windows Explorer ใหม่
 7. ดำเนินการคลิก สิ้นสุดงาน ให้กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ตอบสนองจนกระทั่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ตอบสนองทั้งหมดถูกลบออกจากรายการ
  คลิกหน้าต่างด้านนอกตัวจัดการงาน
  เกิดอะไรขึ้น
  • หาก Windows กลับมาทำงานอีกครั้ง แสดงว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ บันทึกงานของคุณและเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ จำชื่อของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่หยุดตอบสนอง อัพเดตหรือลบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ยังล็อคอยู่ การแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว
  • หากการล็อคเครื่องยังคงอยู่ ให้แก้ไขปัญหาโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้ต่อไป
 8. ดูกระบวนการที่ทำให้เกิดการล็อคเครื่อง
  1. ในตัวจัดการงาน คลิกแท็บ กระบวนการ และคลิก แสดงกระบวนการจากผู้ใช้ทั้งหมด
  2. ดูในคอลัมน์ CPU หาก 99 ปรากฏในคอลัมน์ CPU ติดกับชื่ออิมเมจอื่นใดนอกเหนือจาก System Idle Process ให้จดชื่ออิมเมจนั้น
   รูปภาพ : แท็บกระบวนการ
   แท็บกระบวนการ
  3. ดูในคอลัมน์ หน่วยความจำ สำหรับตัวเลขที่เพิ่มขึ้น หากคุณพบตัวเลขที่เพิ่มขึ้น ให้ดูตัวเลขนั้นเป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที เพื่อดูว่าตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้น แล้วจดชื่ออิมเมจนั้น
  4. ในคอลัมน์ชื่ออิมเมจ คลิกกระบวนการที่คุณจดชื่อ แล้วคลิก จบกระบวนการ ดำเนินการจบกระบวนการสำหรับชื่ออิมเมจแต่ละชื่อที่เกี่ยวข้องกับการล็อคเครื่อง
 9. คลิกหน้าต่างด้านนอกตัวจัดการงาน
  เกิดอะไรขึ้น
  • หาก Windows กลับมาทำงานอีกครั้ง แสดงว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ บันทึกงานของคุณและเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ จำชื่ออิมเมจที่หยุดตอบสนอง หาก Windows ยังล็อคอยู่ ให้อัพเดตหรือลบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับชื่ออิมเมจนั้น ดูในขั้นตอนที่ 6: ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอาการล็อคค้าง เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หากการล็อคยังมีอยู่ ให้ทำตามส่วนถัดไปเพื่อแก้ไขให้คอมพิวเตอร์กลับมาทำงานได้
ขั้นตอนที่ 2: อัพเดตไดร์เวอร์อุปกรณ์ที่มี
ระหว่างการแก้ไขปัญหา ให้อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ Windows Update ดูรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ HP PC - การอัพเดตไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ผ่าน Windows Update (Window 7, Vista, XP)
ขั้นตอนที่ 3: อัพเดต BIOS
หากการล็อคเครื่องยังเกิดขึ้น ให้อัพเดต BIOS HP เผยแพร่อัพเดต BIOS ที่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการล็อคเครื่อง ไปที่หน้า HP Software & Driver Download สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นของคุณ จากนั้นค้นหาข้อมูลอัพเดต BIOS หากมีอัพเดต BIOS ให้ดาวน์โหลด ให้ติดตั้งอัพเดตตามคำแนะนำในหน้าดาวน์โหลด
หากไม่มีอัพเดต BIOS หรือไม่ได้แก้ไขปัญหาการล็อคเครื่อง ให้ไปต่อยังขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบและทำความสะอาดช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันปัญหาความร้อนเกิน
เนื่องจากความร้อนเกินอาจทำให้เครื่องค้างได้ให้ใช้ลมเป่าช่องทางไล่ลมเพื่อเป่าทำความสะอาดจากฝุ่นและคราบสกปรก ซึ่งจะทำให้อากาศไหลเวียนได้ดี และลดความร้อนในคอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การลดความร้อนใน PC (คอมพิวเตอร์เดสก์ทอป) หรือ การลดความร้อนใน PC (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก)
ขั้นตอนที่ 5: การสแกนและลบไวรัสรวมทั้งมาลแวร์
ไวรัสและมาลแวร์อาจทำให้คอมพิวเตอร์ค้างได้ ดูหัวข้อ HP PC - การแก้ไขและป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในเอกสารชุดนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสและการล้างไวรัส
ขั้นตอนที่ 6: ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการล็อคค้าง
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบซอฟต์แวร์สแกนไวรัสที่คุณไม่ต้องการ โปรแกรมซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่า และอัพเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเมื่อ Windows เริ่มล็อคเครื่อง:
 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่คอมพิวเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งคอมพิวเตอร์ปิดเครื่อง (ประมาณ 5 วินาที)
 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. กดปุ่ม F8 ซ้ำๆ เมื่อหน้าจอแรกปรากฏขึ้น
 4. จากเมนูตัวเลือกขั้นสูงของ Windows ให้เลือก Safe Mode (เซฟโหมด) และกด Enter
  เดสก์ท็อปของ Windows จะเปิดขึ้นโดยมีข้อความเซฟโหมดแสดงทั้งสี่มุม
 5. คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม)
 6. ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและคุณสมบัติ
    หมายเหตุ
  ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้งและคีย์การติดตั้งสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเก็บไว้
 7. เลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทำให้เครื่องค้าง จากนั้นคลิกที่ Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ดูวันที่ที่โปรแกรมซอฟต์แวร์ติดตั้งเพื่อช่วยค้นหาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการล็อคเครื่อง หากโปรแกรมซอฟต์แวร์ถูกติดตั้งในวันเดียวกับที่เครื่องเริ่มค้าง โปรแกรมดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องค้าง
  รูปภาพ : หน้าต่างถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
   หน้าต่างถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่เลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์ไว้
 8. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเอาโปรแกรมซอฟต์แวร์ออก
 9. ดำเนินการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้ต่อจนกระทั่งคุณลบซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการล็อคเครื่อง
 10. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์เข้าสู่ Windows 7 ตามปกติ
 11. การล็อคเครื่องไม่ควรเกิดขึ้นอีก หากคอมพิวเตอร์ยังมีการล็อคเครื่อง แม้ถอนการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์และอัพเดตที่น่าสงสัยแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไปและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 7: ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาซอฟต์แวร์
หากซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการใช้มีปัญหาล็อคค้างอยู่เสมอ ให้ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ดังกล่าว เพราะอาจเป็นไปได้ที่บุคคลอื่นรายงานปัญหาเดียวกันนั้นและผู้ผลิตอาจค้นพบทางแก้ไขปัญหาแล้ว
 1. ต่อสายเครือข่ายอื่นใดที่เคยถอดสายไว้ก่อนหน้า
    หมายเหตุ
  หากไม่มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเปิดอยู่ ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจนกว่าจะใช้ระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
 2. เปิดเว็บไซต์ของผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มี รวมทั้งเข้าไปที่ส่วนบริการลูกค้าและกระทู้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในหน้าดังกล่าว
 3. หากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากอินเทอร์เน็ต อาจมีกระทู้กลุ่มผู้ใช้อิสระโดยผู้พัฒนาและกลุ่มเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหา
 4. หากปัญหายังเกิดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่ออัพเดต BIOS
ขั้นตอนที่ 8: ใช้ Microsoft System Restor ใน Safe Mode
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อย้อนกลับไปยังช่วงก่อนที่ข้อผิดพลาดจะเริ่มเกิดขึ้น:
 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่คอมพิวเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งคอมพิวเตอร์ปิดเครื่อง (ประมาณ 5 วินาที)
 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. กดปุ่ม F8 ซ้ำๆ เมื่อหน้าจอแรกปรากฏขึ้น
 4. จากเมนูตัวเลือกขั้นสูงของ Windows ให้เลือก เซฟโหมด และกด Enter
  เมื่อเดสก์ท็อป Windows ปรากฏขึ้น เซฟโหมดจะปรากฏทั้งสี่มุมของหน้าจอ
 5. คลิก เริ่ม และพิมพ์ การคืนค่าระบบ ในกล่องค้นหา ในผลการค้นหา คลิก การคืนค่าระบบ
  หากมีข้อความถาม ให้คลิก ตกลง ในข้อความการควบคุมบัญชีผู้ใช้เพื่อดำเนินการต่อ
  การคืนค่าระบบจะเปิดขึ้น
 6. เลือก เลือกจุดคืนค่าอื่น แล้วคลิก ถัดไป
  รูปภาพ : การคืนค่าระบบ: เลือกจุดคืนค่าอื่น
   หน้าต่างการคืนค่าระบบที่มีการเลือกจุดคืนค่าอื่น
 7. เลือกวันที่และเวลาจากรายการของจุดกู้ข้อมูลซึ่งตรงกับวันที่และเวลาก่อนกาค้างของเครื่องเริ่มเกิดขึ้น
  รูปภาพ : การคืนค่าระบบ: การเลือกจุดคืนค่า
   หน้าต่างการคืนค่าระบบที่มีการเลือกวันที่ไว้
 8. คลิก ถัดไป
  หน้าต่าง ยืนยันจุดคืนค่า ของคุณจะปรากฏขึ้น
 9. คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ใช่
 10. คอมพิวเตอร์จะเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากการคืนค่าเสร็จสิ้น
หลังจากเสร็จสิ้นการคืนค่าระบบแล้ว การล็อคเครื่องไม่ควรเกิดขึ้นอีก หากเครื่องยังล็อคค้าง ให้ลองใช้จุดกู้คืนระบบก่อนหน้านั้น หากการล็อคค้างยังเกิดขึ้นอีก ไปขั้นตอนถัดไป และถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการล็อคค้าง
  บันทึก
การล็อคค้างอาจเกิดขึ้นอีกครั้งหากการล็อคนั้นเกิดจากการอัพเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ส่งผ่านทาง Windows Update หรือ HP Update หากการล็อคเกิดขึ้นอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อไปยังส่วนถัดไปเพื่อลบอัพเดตซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดล่าสุด ปิดเครื่องมือซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Windows Update, HP Update หรืออื่น ๆ) และรับอัพเดตล่าสุดโดยตรงจากเว็บไซต์ให้บริการของผู้ผลิต
ขั้นตอนที่ 9: ทำการฮาร์ดรีเซ็ตคอมพิวเตอร์
หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง การฮาร์ดรีเซ็ตอาจทำให้คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานไปยัง Windows ได้ ใช้ข้อมูลจากเอกสารต่อไปนี้ตามประเภทคอมพิวเตอร์ของคุณ:
ขั้นตอนที่ 10: เรียกใช้ HP System Recovery
หากขั้นตอนอื่นในเอกสารนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้กู้คืนซอฟต์แวร์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์กลับสู่การกำหนดค่าดั้งเดิมโดยใช้การกู้คืนระบบ HP ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก แนวทางแก้ไขปัญหาที่แนะนำโดย HP - การเรียกใช้ HP System Recovery

ประเทศ: Flag ไทย