ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของ HP และ Compaq - การกู้คืนข้อผิดพลาดของ Windows: Windows 7 เริ่มต้นไม่สำเร็จ สาเหตุอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เพิ่งเกิดขึ้น

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 7
ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์:
การกู้คืนข้อผิดพลาดของ Windows: Windows ไม่ยอมเริ่มทำงาน สาเหตุอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
คอมพิวเตอร์อาจเกิดข้อผิดพลาดเดียวกันนี้อีกหลังจากที่เลือก Start Windows Normally
ขั้นตอนที่ 1: ถอดฮาร์ดแวร์ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปใหม่ออก
หากคุณเพิ่งใส่ฮาร์ดแวร์ใหม่ใดๆ เพิ่มเข้าไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
หากคุณไม่ได้เพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ เข้าไป ให้ข้ามไปยัง ใช้ Windows Start Repair
  บันทึก
หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ภายในใหม่ (การ์ดเสียง, ฮาร์ดไดรฟ์ หรืออุปกรณ์อื่น) ลงในคอมพิวเตอร์ก่อนที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะเริ่มปรากฏ คุณจะต้องถอดอุปกรณ์ออกก่อนที่จะดำเนินการต่อ
 1. ปิดคอมพิวเตอร์ และถอดปลั๊กสายไฟ
 2. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่จำเป็น เช่น เครื่องพิมพ์, สแกนเนอร์, เว็บแคม, ซิปไดรฟ์, สายโทรศัพท์, สายเครือข่าย และอุปกรณ์อื่นๆ ออกทั้งหมด เหลือไว้เพียงแค่สายเมาส์, แป้นพิมพ์ และจอภาพ
 3. กดปุ่มเปิด/ปิดที่ด้านหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ค้างไว้ เมื่อครบ 5 วินาทีแล้วจึงปล่อย
 4. เสียบปลั๊กไฟกลับเข้าที่
 5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 6. จอภาพจะแสดงข้อความอีกครั้ง ปล่อยให้ตัวจับเวลาเดินมาจนถึงศูนย์
 7. หากข้อผิดพลาดเปิดขึ้นมาอีกครั้ง ให้ข้ามไปยังขั้นตอน ใช้ Windows Start Repair
  หากคอมพิวเตอร์แสดงเดสก์ท็อปของ Windows ตามปกติและข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ปรากฏ ให้ต่ออุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งกลับเข้าไปใหม่และรอจนกระทั่ง Windows สามารถระบุอุปกรณ์นั้นได้
 8. ค่อยๆ ต่ออุปกรณ์กลับเข้าไปทีละชิ้น และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะพบอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด อย่าใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
    บันทึก
  รอจนกระทั่ง Windows เริ่มทำงานอย่างสมบูรณ์แบบจึงต่ออุปกรณ์อีกครั้ง หากคุณพบปัญหา ให้ตรวจสอบการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาที่พบ วิธีการแก้ไขปัญหา ไดรเวอร์ที่อัพเดตแล้ว และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 2: ใช้ Windows Start Repair
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อซ่อมแซมไฟล์และแก้ไขปัญหา:
 1. บนหน้าจอข้อผิดพลาด ให้คลิก Launch Start Repair (แนะนำให้ใช้)
  หน้าต่าง Startup Repair จะเปิดและสแกนหาปัญหาในการเปิดโปรแกรมโดยอัตโนมัติ
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Startup Repair เพื่อแก้ไขไฟล์ที่เสียหายหรือสูญหาย หรือดำเนินการอื่นๆ
  หากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไปเพื่อใช้การคืนค่าระบบ
ขั้นตอนที่ 3: กู้คืนด้วยการคืนค่าระบบ
การกู้คืน Windows ไปยังวันและเวลาก่อนหน้านี้:
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ถอดอุปกรณ์ที่เสียบไว้ออกทั้งหมด ยกเว้นเมาส์, แป้นพิมพ์ และจอภาพ
 3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และกดปุ่ม F8 ซ้ำๆ เมื่อหน้าจอโลโก้หน้าแรกปรากฏ
  หน้าจอการเริ่มต้นระบบ Windows จะปรากฏขึ้น
 4. ใช้ปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก Safe Mode with Command Prompt แล้วกดEnter
  หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้ข้ามไปยังขั้นตอนการกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์
 5. เมื่อหน้าจอล็อกอินปรากฏ ให้เลือก Administrator (ผู้ดูแลระบบ) และพิมพ์รหัสผ่าน (ถ้ามี)
 6. เมื่อหน้าต่างคำสั่งแสดงขึ้นมา ให้พิมพ์ cd restore ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด Enter
 7. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ rstrui แล้วกด Enter
  หน้าต่างการคืนค่าระบบจะเปิดขึ้น
  หน้าต่างคืนค่าไฟล์ระบบและการตั้งค่าระบบ
 8. คลิก เลือกจุดคืนค่าอื่น แล้วคลิก ถัดไป
 9. เลือกจุดคืนค่าก่อนที่ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้น แล้วคลิก ถัดไป ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์กลับสู่ช่วงเวลาที่ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
  การเลือกจุดคืนค่า
 10. เมื่อดำเนินการเสร็จ คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทและจะพยายามเปิด Windows หากข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่หลังใช้การคืนค่าระบบ ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไปเพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 4: คืนค่าคอมพิวเตอร์
หากข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่หลังจากใช้การคืนค่าระบบ ดูที่การดำเนินการกู้คืนระบบ HP (Windows 7) เพื่อกู้คืนคอมพิวเตอร์เป็นค่าเริ่มต้น

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย