ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - การจัดทำแผ่นดิสก์การกู้ข้อมูลหรือบันทึกชุดข้อมูลจำลองกู้ระบบไปยังแฟลชไดร์ฟ USB (Windows 7)

เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่มี Windows 7
เอกสารนี้อธิบายวิธีจัดทำสื่อกู้ข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะดั้งเดิมในกรณีเกิดปัญหาใหญ่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
HP ขอแนะนำให้จัดทำดิสก์กู้ข้อมูลหรือแฟลชไดร์ฟกู้ข้อมูล USB ทันทีที่ได้คอมพิวเตอร์มาใช้ หากคอมพิวเตอร์ HP ระบบ Windows 7 ของคุณไม่มีโปรแกรมกู้ข้อมูลของ HP หรือหากไม่มีการจัดทำชุดดิสก์กู้ข้อมูลหรือไดร์ฟ USB กู้ข้อมูลไว้สำหรับพาร์ติชั่นกู้ข้อมูลที่เสียหายหรือถูกลบข้อมูล คุณจะต้องค้นหาชุดดิสก์กู้ข้อมูลจาก HP ที่ตรงกับเลขรุ่นของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
ซอฟต์แวร์กู้ข้อมูลของ HP ช่วยให้คุณสามารถจัดทำข้อมูลสำรองสำหรับกู้ระบบได้หนึ่งชุด ไฟล์สำรองเหล่านี้ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการดั้งเดิม ไดรเวอร์ และแอพพลิเคชั่นที่จัดส่งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

ตัวเลือกสื่อบันทึกข้อมูล: ดิสก์หรือแฟลชไดร์ฟ USB

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมี 2 ทางเลือกในการจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ ใช้ตัวเลือกที่เหมาะกับคุณมากที่สุด
พิจารณาทางเลือกที่มีในการจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบโดยคลิก Start () (เริ่ม) คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นคลิก Recovery Manager
  • หากข้อความ Recovery Disc Creation (การจัดทำดิสก์กู้ข้อมูล) ปรากฏขึ้นในรายการ คุณสามารถใช้ดิสก์ได้เพียงอย่างเดียว
  • หากข้อความ Recovery Media Creation (การจัดทำดิสก์กู้ข้อมูล) ปรากฏขึ้นในรายการ คุณสามารถใช้ทั้งดิสก์และแฟลชไดร์ฟ USB ได้
ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งด้านล่างนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกสื่อที่คอมพิวเตอร์ของคุณมี
คลิกหัวข้อที่ขยายได้ (+) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย