ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (Windows 7)

เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 7
การควบคุมบัญชีผู้ใช้จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อโปรแกรมซอฟต์แวร์พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งต้องใช้การอนุญาตในระดับผู้ดูแลระบบ การควบคุมบัญชีผู้ใช้จะช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการเปลี่ยนแปลงโดยแหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาต
การควบคุมบัญชีผู้ใช้จะแสดงผลแตกต่างกันไปสำหรับบัญชีผู้ใช้มาตรฐานและบัญชีผู้ดูแลระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดต่างๆ ของบัญชีผู้ใช้ โปรดดู การจัดการบัญชีผู้ใช้และการเข้าสู่ระบบใน Windows 7

การควบคุมบัญชีผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้มาตรฐานใน Windows 7

ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และคลิก ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ คุณจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้

การควบคุมบัญชีผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ดูแลระบบใน Windows 7

หากคุณเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ การควบคุมบัญชีผู้ใช้จะขออนุญาตเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำการเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ ตามค่าเริ่มต้น การควบคุมบัญชีผู้ใช้จะปรากฏขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบเฉพาะในกรณีที่โปรแกรมภายนอกพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์
รูปภาพ : การควบคุมบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนควบคุมบัญชีผู้ใช้
คลิก Yes (ใช่) เพื่อดำเนินการต่อ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความการควบคุมบัญชีผู้ใช้ขณะติดตั้งซอฟต์แวร์

ข้อความการควบคุมบัญชีผู้ใช้ประเภทต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นขณะติดตั้งซอฟต์แวร์
ไอคอน
ประเภท
รายละเอียด
การตั้งค่าหรือคุณสมบัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Windows จะต้องได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อเริ่มการทำงาน
รายการนี้มีลายเซ็นดิจิตอลถูกต้องที่ตรวจสอบว่า Microsoft เป็นผู้เผยแพร่รายการนี้ หากคุณเห็นกล่องโต้ตอบประเภทนี้ โดยปกติจะปลอดภัยที่จะดำเนินการต่อได้ หากคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบชื่อของโปรแกรมหรือฟังก์ชั่นเพื่อพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการเรียกใช้งานหรือไม่
โปรแกรมที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Windows จะต้องได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อเริ่มการทำงาน
โปรแกรมนี้มีลายเซ็นดิจิตอลที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นโปรแกรมจริง และสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้เผยแพร่โปรแกรมได้ หากคุณเห็นกล่องโต้ตอบประเภทนี้ ให้ตรวจสอบว่าโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่คุณต้องการเรียกใช้งานหรือไม่ และคุณสามารถไว้ใจผู้เผยแพร่โปรแกรมดังกล่าวหรือไม่
โปรแกรมกับผู้เผยแพร่ที่ไม่รู้จักจะต้องได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อเริ่มการทำงาน
โปรแกรมนี้ไม่มีลายเซ็นดิจิตอลที่ถูกต้องจากผู้เผยแพร่โปรแกรม ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าโปรแกรมดังกล่าวมีอันตราย เนื่องจากโปรแกรมรุ่นเก่าที่ถูกต้องหลายโปรแกรมไม่มีการใช้ลายเซ็นดิจิตอล ไวรัสและมัลแวร์บางตัวอาจแสดงข้อความนี้ระหว่างการติดตั้ง คุณควรใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมและยอมให้โปรแกรมทำงานได้เฉพาะเมื่อคุณได้รับโปรแกรมมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น แผ่น CD ต้นฉบับหรือเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่เท่านั้น
  • หากคุณได้รับซอฟต์แวร์นี้จาก HP ให้ไปที่หน้าซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ของ HP สำหรับเครื่องรุ่นของคุณเพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุด
  • ก่อนการติดตั้ง ให้อัพเดตคำอธิบายไวรัสของคุณ และเรียกใช้การสแกนเพื่อตรวจจับไฟล์ที่เป็นอันตรายในโปรแกรม
  • หากคุณไม่แน่ใจ อย่าติดตั้งโปรแกรม
คุณถูกบล็อคโดยผู้ดูแลระบบของคุณจากการเรียกใช้โปรแกรมนี้
โปรแกรมนี้ถูกบล็อคเอาไว้เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่เชื่อถือไม่ได้ หากต้องการเรียกใช้โปรแกรมนี้ คุณจะต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์ของ HP จะแสดงข้อความ Publisher Unknown (ไม่รู้จักผู้เผยแพร่) ในหน้าต่าง UAC

ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของ HP หรือแผ่นดิสก์ติดตั้ง จะมีลายเซ็นดิจิตอลที่ถูกต้องกำกับ ซอฟต์แวร์บางโปรแกรมอาจแสดงหน้าต่างการควบคุมบัญชีผู้ใช้ เพื่อแสดงสถานะของผู้เผยแพร่เป็นUnknown (ไม่รู้จัก)
หากข้อความการควบคุมบัญชีผู้ใช้ระบุว่าซอฟต์แวร์ที่ได้รับจาก HP เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่รู้จักผู้เผยแพร่ ให้ไปที่หน้าซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ของ HP สำหรับเครื่องรุ่นของคุณเพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย