ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP และ Compaq Desktop PC - การสำรองข้อมูล การแก้ไข และการเรียกคืนรีจิสทรีของ Windows ใน Windows 7

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป HP และ Compaq ที่ติดตั้ง Windows 7
รีจิสทรีคือฐานข้อมูลใน Windows ที่มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ระบบ โปรแกรมที่ติดตั้งและการตั้งค่า และโปรไฟล์ของบัญชีผู้ใช้แต่ละคนบนคอมพิวเตอร์ Windows 7 จะอ้างอิงข้อมูลในรีจิสทรีอย่างต่อเนื่อง
โดยปกติแล้ว โปรแกรมซอฟต์แวร์จะทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีโดยอัตโนมัติ คุณไม่ควรทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็นกับรีจิสทรี การเปลี่ยนไฟล์รีจิสทรีไม่ถูกต้องอาจทำให้ Windows หยุดทำงาน หรือทำให้ Windows รายงานข้อมูลผิด สำรองข้อมูล รีจิสทรีก่อนทำการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
เราขอแนะนำอย่างจริงจังว่าควรสร้างการสำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนทำการเปลี่ยนแปลง และคุณควรเปลี่ยนค่าในรีจิสทรีเฉพาะที่คุณเข้าใจหรือได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนโดยแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
  หมายเหตุ
รายการรีจิสทรีที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างปัญหารุนแรงต่อระบบ หรือทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้ หากคุณจำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรีเพื่อแก้ไขปัญหา คุณควรทำการสำรองข้อมูลทุกครั้ง (โดยใช้บทความสนับสนุนนี้) หากไม่มีการสำรองข้อมูลรีจิสทรีและรีจิสทรีเสียหายเนื่องจากการแก้ไข วิธีเดียวในการแก้ปัญหาอาจเป็นการกู้คืนระบบ
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการสร้างการสำรองข้อมูลรีจิสทรีของ Windows การแก้ไขรีจิสทรี และการเรียกคืนรีจิสทรีในกรณีที่เกิดความผิดพลาดบางอย่าง
ก่อนเริ่มใช้งาน
ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับรีจิสทรี ควรสร้างการสำรองข้อมูลรีจิสทรีเสียก่อน บันทึกสำเนาสำรองไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ เช่น โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ถอดออกได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการยกเลิก คุณอาจนำเข้าสำเนาสำรองได้
ขั้นตอนที่ 1: การสำรองข้อมูลรีจิสทรีของ Windows
คุณต้องเข้าสู่ระบบในสถานะผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ หากไม่ได้เข้าสู่ระบบในสถานะผู้ดูแลระบบ จะสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงกับบัญชีผู้ใช้ี่ที่เปิดอยู่เท่านั้น
ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงกับคีย์หรือคีย์ย่อยของรีจิสทรี ให้สร้างการสำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อน คุณสามารถบันทึกสำเนาสำรองในตำแหน่งที่คุณระบุ เช่น โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ถอดออกได้ หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการยกเลิก ให้นำเข้าสำเนาสำรอง
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสำรองข้อมูลรีจิสทรีทั้งหมดของ Windows
 1. คลิก เริ่ม แล้วป้อน regedit ไว้ในฟิลด์ค้นหา คลิก regedit
  รูปภาพ : ค้นหา regedit
 2. หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
  ตัวแก้ไขรีจิสทรีจะเปิดขึ้น
  รูปภาพ : ตัวแก้ไขรีจิสทรี
 3. หากต้องการสำรองข้อมูลรีจิสทรีทั้งหมด ให้คลิก คอมพิวเตอร์
  หากต้องการสำรองข้อมูลคีย์หรือคีย์ย่อยบางคีย์ ให้คลิกคีย์หรือคีย์ย่อยที่คุณต้องการสำรองข้อมูล
 4. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก ส่งออก
 5. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์สำรองข้อมูลและเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกสำเนาสำรอง
 6. คลิก บันทึก
ขั้นตอนที่ 2: การแก้ไขรีจิสทรี
ตัวแก้ไขรีจิสทรีคือเครื่องมือที่มีเป้าหมายสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง โดยใช้เพื่อดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในรีจิสทรีระบบ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ Windows อ้างอิงข้อมูลนี้และอัพเดตข้อมูลเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น การติดตั้งโปรแกรมใหม่ การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ หรือการเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ ตัวแก้ไขรีจิสทรีช่วยให้คุณสามารถดูโฟลเดอร์ ไฟล์ และการตั้งค่าสำหรับไฟล์รีจิสทรีแต่ละไฟล์
การแก้ไขรีจิสทรีคล้ายกันมากกับการทำงานกับไฟล์ใน Windows Explorer คุณสามารถเรียกดูตำแหน่งในรีจิสทรี และเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนข้อมูล หรือลบคีย์และค่า
ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างวิธีการเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และลบรายการรีจิสทรีทีละขั้นตอน ใช้ขั้นตอนคล้ายกันนี้เพื่อแก้ไขรีจิสทรี
การเพิ่มคีย์
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มคีย์รีจิสทรี
 1. คลิก เริ่ม แล้วป้อน regedit ไว้ในฟิลด์ค้นหา คลิก regedit
 2. หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
  ตัวแก้ไขรีจิสทรีจะเปิดขึ้น
 3. คลิกลูกศรหน้า HKEY_CURRENT_USER
 4. คลิกขวาที่ HKEY_CURRENT_USER เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
  คีย์ใหม่ที่คล้ายกับโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้น
 5. พิมพ์ AAAA เป็นชื่อสำหรับคีย์ใหม่และกด Enter
  รีจิสทรีใหม่จะถูกสร้างขึ้น
การเพิ่มชื่อค่าให้กับคีย์
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มค่าให้กับคีย์ที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้:
 1. คลิกขวาที่ชื่อคีย์ใหม่ AAAA เลือก สร้าง แล้วคลิก ค่าสตริง
 2. พิมพ์ BBBB เป็นชื่อค่าใหม่และกด Enter
  คุณเพิ่มค่าใหม่ให้กับคีย์แล้ว
การเพิ่มข้อมูลไปยังชื่อค่า
ใช้ขั้นตอนในส่วนนี้เพื่อแก้ไขรายการรีจิสทรีที่คุณสร้างขึ้นในส่วนก่อนหน้านี้:
 1. คลิกขวาที่ค่า BBBB แล้วเลือก แก้ไข
 2. พิมพ์ CCCC สำหรับค่าข้อมูลแล้วคลิก ตกลง
  คุณเพิ่มข้อมูลไปยังค่ารีจิสทรีแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ได้ด้วย
การค้นหารายการรีจิสทรี
ใช้ขั้นตอนนี้ในส่วนนี้เพื่อค้นหารายการรีจิสทรีที่คุณแก้ไขในส่วนก่อนหน้านี้
 1. คลิกลูกศรถัดจาก HKEY_CURRENT_USER เพื่อปิดสาขาของคีย์ของรีจิสทรี
 2. คลิก คอมพิวเตอร์ ในหน้าต่างรีจิสทรี
 3. คลิก แก้ไข แล้วคลิก ค้นหา
 4. พิมพ์ CCCC ในช่องสิ่งที่ค้นหา
 5. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเลือก คีย์, ค่า และ ข้อมูล แล้ว และคลิกปุ่ม ค้นหาถัดไป
  ตัวแก้ไขรีจิสทรีจะค้นหาภายในรีจิสทรี หยุด และไฮไลต์ค่า BBBB
 6. ดับเบิลคลิกที่ BBBB เพื่อเปิด BBBB และดูข้อมูลค่า CCCC ภายใน
  คุณค้นหารีจิสทรีสำเร็จและพบข้อมูลค่า CCCC
การลบรายการรีจิสทรี
ใช้ขั้นตอนนี้ในส่วนนี้เพื่อลบรายการรีจิสทรีที่คุณพบในส่วนก่อนหน้า
 1. คลิกขวาที่คีย์ชื่อ AAAA แล้วคลิก ลบ
 2. คลิก ใช่ เพื่อตรวจสอบการลบคีย์ AAAA, ค่า BBBB และข้อมูลค่า CCCC
  สามารถลบแต่ละคีย์ ค่า และข้อมูลค่าในกระบวนการเดียวกันนี้
    หมายเหตุ
  ขณะทำการลบคีย์ โปรดทราบว่ารายการย่อยทุกรายการที่มีจะถูกลบไปด้วย
  คีย์รีจิสทรีย์และค่าของคีย์ถูกลบจากรีจิสทรีแล้ว
ขั้นตอนที่ 3: การเรียกคืนรีจิสทรีที่บันทึก
หากระบบเกิดอาการรวน ฮาร์ดแวร์หยุดทำงาน หรือซอฟต์แวร์หยุดทำงานหลังจากแก้ไขรีจิสทรี ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกคืนรีจิสทรีจากข้อมูลสำรองที่บันทึกไว้
 1. คลิก เริ่ม แล้วป้อน regedit ไว้ในฟิลด์ค้นหา คลิก regedit
 2. หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
  ตัวแก้ไขรีจิสทรีจะเปิดขึ้น
 3. เลือก คอมพิวเตอร์
 4. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก นำเข้า
 5. เรียกดูไฟล์รีจิสทรีที่บันทึกไว้
 6. เลือกไฟล์ แล้วคลิก เปิด
 7. คลิก ตกลง
 8. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย