ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP และ Compaq Desktop PC - การสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณใน Windows 7

เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 7
โชคร้ายที่คนส่วนใหญ่คิดถึงการสำรองข้อมูลไฟล์เมื่อสายเกินไป มีช่องทางมากมายที่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณจะสูญหายโดยไม่ตั้งใจ เด็กลบโปรแกรมหรือข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ, กระแสไฟฟ้ากระชาก, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้น จึงควรหมั่นคัดลอกสำเนาสำรองเป็นประจำและเก็บไว้แยกต่างหาก ซึ่งจะช่วยแทนที่ข้อมูลเก่าบางส่วน แม้ไม่ใช่ทั้งหมด ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างกับข้อมูลดั้งเดิมในคอมพิวเตอร์ของคุณ
การสำรองข้อมูลไฟล์โดยใช้การเขียนลงแผ่นซีดีใน Windows 7
ใช้ Windows 7 เพื่อสำรองข้อมูลไฟล์สำคัญของคุณลงในแผ่นซีดี ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างแผ่นดิสก์สำรองข้อมูล
ก่อนเริ่มต้น
ก่อนที่จะสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณ ให้ทำรายการไฟล์สำคัญไว้ ใช้รายการนี้เพื่อติดตามไฟล์พร้อมกับสร้างแผ่นดิสก์ และเพื่อเรียกดูไฟล์ในภายหลังหากจำเป็น ต่อไปนี้คือไฟล์ที่แนะนำบางส่วนเพื่อให้คุณเริ่มต้นสำหรับการสร้างรายการ:
 • โฟลเดอร์เอกสาร
 • ภาพถ่ายดิจิตอล
 • บันทึกธนาคารและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
 • สมุดที่อยู่อีเมลของคุณ
 • บุ๊คมาร์คอินเทอร์เน็ตของคุณ
การสร้างแผ่นดิสก์สำรองข้อมูล
ขณะนี้รายการไฟล์สำรองข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว คุณจึงพร้อมแล้วสำหรับการเริ่มลงมือ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณโดยใช้ Windows 7:
 1. ใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดีเปล่าในไดรฟ์ที่สามารถเขียนแผ่นซีดีหรือดีวีดีได้
  หน้าต่างสำหรับไดรฟ์ที่เขียนข้อมูลได้จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หากหน้าต่างไม่เปิด ให้คลิก เริ่ม , คอมพิวเตอร์ แล้วคลิกไดรฟ์ที่เขียนข้อมูลได้ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3
  รูปภาพ : หน้าต่างเล่นอัตโนมัติ
  หน้าต่างเล่นอัตโนมัติ
 2. คลิก เขียนไฟล์ลงในแผ่นดิสก์
 3. ป้อนชื่อแผ่นดิสก์และเลือก เหมือนกับ USB แฟลชไดรฟ์ แล้วคลิก ถัดไป
  รูปภาพ : คุณต้องการใช้แผ่นดิสก์นี้อย่างไร
  จัดเตรียมหน้าต่างแผ่นดิสก์
 4. Windows จะฟอร์แมตดิสก์
  รูปภาพ : การฟอร์แมตดิสก์
  การฟอร์แมตดิสก์
    บันทึก
  การฟอร์แมตดิสก์ต้องใช้เวลา อย่าปิดคอมพิวเตอร์จนกว่าการฟอร์แมตจะเสร็จสมบูรณ์
  เมื่อการฟอร์แมตดิสก์เสร็จสมบูรณ์ หน้าต่างดิสก์ไดรฟ์จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ : หน้าต่างดิสก์ไดรฟ์
  หน้าต่างดิสก์ไดรฟ์
 5. เปิดหน้าต่างคอมพิวเตอร์หรือ Windows Explorer และเรียกดูไฟล์ที่ต้องการสำรองข้อมูล
 6. คลิกไฟล์จากหน้าต่างอื่นๆ หรือจาก Windows Explorer กดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ และลากไฟล์ไปไว้ในหน้าต่างสำหรับไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี ปล่อยปุ่มเมาส์ด้านซ้ายเพื่อวางไฟล์และเขียนลงบนแผ่นดิสก์ ขณะที่คุณลากไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ดิสก์ไดรฟ์ Windows 7 จะเขียนไฟล์ลงบนแผ่นดิสก์โดยอัตโนมัติ
  ทำการคัดลอกไฟล์ต่อไปจนกว่าไฟล์ทั้งหมดอยู่ในหน้าต่างโฟลเดอร์ดิสก์ไดรฟ์ และถูกคัดลอกไว้ในแผ่นดิสก์แล้ว
ขณะนี้คุณได้สร้างแผ่นดิสก์สำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดบางอย่างกับไฟล์ดั้งเดิมแล้ว สร้างสำเนาสำรองของไฟล์เหล่านี้เป็นประจำเพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญสูญหาย
ติดป้ายกำกับแผ่นดิสก์ด้วยชื่อที่เป็นคำอธิบายและจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากต้องการคืนค่าไฟล์จากแผ่นดิสก์ ให้ใส่แผ่นดิสก์ลงในดิสก์ไดรฟ์และเลื่อนไฟล์ไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
การใช้โปรแกรมการสำรองข้อมูลและการคืนค่าของ Windows
โปรแกรมการสำรองข้อมูลและการคืนค่าของ Windows ช่วยให้คุณสร้างสำเนาสำรองของไฟล์และโฟลเดอร์ โปรแกรมการสำรองข้อมูลและการคืนค่าของ Windows สามารถใช้งานร่วมกับ Windows Vista และสามารถสำรองข้อมูลและแก้ไขไฟล์เป็นประจำ
นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างภาพคอมพิวเตอร์โดยรวม และใช้ภาพนี้เพื่อกู้คืนข้อมูลเมื่อฮาร์ดแวร์ล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสร้างอิมเมจของระบบ
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อใช้โปรแกรมการสำรองข้อมูลและการคืนค่าของ Windows:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ใต้ ระบบและความปลอดภัย คลิก สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ
  รูปภาพ : ระบบและความปลอดภัย
  ส่วนระบบและความปลอดภัยของแผงควบคุม
  โปรแกรมการสำรองข้อมูลและการคืนค่าจะเปิดขึ้นมา
    บันทึก
  หากคุณไม่เคยใช้โปรแกรมการสำรองข้อมูลและการคืนค่ามาก่อน โปรแกรมนี้จะแสดงข้อความ ไม่ได้ตั้งค่าการสำรองข้อมูลของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่าการสำรองข้อมูลและการคืนค่าครั้งแรก หรือ ไปยังขั้นตอนถัดไป
 3. คลิก สำรองข้อมูลทันที
  รูปภาพ : การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
  การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
  การสำรองข้อมูลและการคืนค่าจะสำรองข้อมูลโฟลเดอร์และไลบรารีไปยังตำแหน่งการสำรองข้อมูล
การตั้งค่าการสำรองข้อมูลและการคืนค่าครั้งแรก
 1. หากเป็นครั้งแรกที่เปิดศูนย์การสำรองข้อมูลและการคืนค่า ให้คลิก ตั้งค่าการสำรองข้อมูล
  รูปภาพ : การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
  หน้าต่างการสำรองข้อมูลและการคืนค่า
  หากคุณได้รับแจ้งให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
 2. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกสำเนาสำรอง ไม่ว่าจะเป็นไดรฟ์ภายนอกหรือแผ่นดิสก์
  รูปภาพ : เลือกตำแหน่งการสำรองข้อมูล
  เลือกตำแหน่งการสำรองข้อมูล
 3. เลือกไฟล์ที่จะสำรองข้อมูล เลือก ให้ Windows เลือก เพื่อสำรองข้อมูลที่บันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยที่สุด หรือเลือก ให้ฉันเลือก เพื่อเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง
  รูปภาพ : เลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูล
  เลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูล
 4. คลิก ถัดไป
 5. หากคุณเลือก ให้ Windows เลือก ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
  หากคุณเลือก ให้ฉันเลือก ให้เลือกไลบรารีและโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป
  รูปภาพ : เลือกรายการที่ต้องการสำรองข้อมูล
  เลือกรายการที่ต้องการสำรองข้อมูล
 6. ตรวจสอบการตั้งค่า แล้วคลิก บันทึกการตั้งค่าและเรียกใช้การสำรองข้อมูล
    บันทึก
  โปรแกรมการสำรองข้อมูลและการคืนค่าจะกำหนดเวลาในการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาหรือยกเลิกการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา
  รูปภาพ : ตรวจสอบการตั้งค่าการสำรองข้อมูลของคุณ
  ตรวจสอบการตั้งค่าการสำรองข้อมูลของคุณ
การคืนค่าไฟล์โดยใช้ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลไฟล์ของ Windows
ใช้ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลไฟล์ของ Windows เพื่อคืนค่าไฟล์ทั้งหมดที่คุณสำรองโดยใช้ตัวช่วยสร้างนี้ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อคืนค่าไฟล์สำเนาสำรองของคุณ:
 1. หากไฟล์สำเนาสำรองอยู่ในแผ่นซีดีหรือดีวีดี ให้ใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดีลงในดิสก์ไดรฟ์
  หากไฟล์เหล่านั้นอยู่ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายนอก ให้เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์
 2. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 3. ใต้ ระบบและความปลอดภัย คลิก สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ
  ศูนย์การสำรองข้อมูลและการคืนค่าจะเปิดขึ้นมา
 4. คลิก คืนค่าแฟ้มของฉัน หรือ คืนค่าแฟ้มของผู้ใช้ทั้งหมด
  รูปภาพ : การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
  การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
  หน้าต่างคืนค่าแฟ้มจะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ : หน้าต่างคืนค่าแฟ้ม
  หน้าต่างคืนค่าแฟ้ม
 5. เพิ่มไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกคืนค่าโดยใช้ ค้นหา, เรียกดูแฟ้ม หรือ เรียกดูโฟลเดอร์
 6. เมื่อดำเนินการเพิ่มไฟล์และโฟลเดอร์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ถัดไป
  รูปภาพ : หน้าต่างตำแหน่งการคืนค่า
  คุณต้องการคืนค่าไฟล์ของคุณไว้ที่ใด
 7. เลือกเพื่อบันทึกไฟล์ที่คืนค่า ในตำแหน่งดั้งเดิม หรือ ในตำแหน่งต่อไปนี้
  หากคุณเลือกบันทึกไฟล์ที่ถูกคืนค่าในตำแหน่งอื่น ให้คลิก เรียกดู เพื่อบันทึกในตำแหน่งอื่น
 8. คลิก คืนค่า
  ขณะนี้ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลไฟล์กำลังคืนค่าไฟล์
 9. เมื่อตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้นการคืนค่าไฟล์ ให้คลิก เสร็จสิ้น บนหน้าจอการตรวจสอบ
การสร้างอิมเมจของระบบ
การสำรองข้อมูลและการคืนค่าช่วยให้คุณสร้างอิมเมจของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และสามารถใช้อิมเมจนี้เพื่อคืนค่าในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว
ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างอิมเมจของระบบ:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ใต้ ระบบและความปลอดภัย คลิก สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ
  ศูนย์การสำรองข้อมูลและการคืนค่าจะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ : ศูนย์การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
 3. คลิก สร้างอิมเมจของระบบ
  Windows จะค้นหาอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่มี เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ ไดรฟ์การเขียนดีวีดี หรือไดรฟ์เน็ตเวิร์ก
 4. เลือกตำแหน่งเพื่อบันทึกอิมเมจของระบบ แล้วคลิก ถัดไป
  • บนฮาร์ดดิสก์
  • ดีวีดีหนึ่งแผ่นขึ้นไป
  • บนตำแหน่งเน็ตเวิร์ก
    คำเตือน
  อย่าบันทึกสำเนาสำรองในพาร์ทิชันสำหรับการคืนค่าข้อมูล: FACTORY_IMAGE หรือ การกู้คืน เนื่องจากจะทำให้ข้อมูลของ HP Recovery เสียหาย
  รูปภาพ : เลือกตำแหน่งเพื่อบันทึกอิมเมจของระบบ
 5. ยืนยันการตั้งค่า แล้วคลิก เริ่มสำรองข้อมูล
  รูปภาพ : ยืนยันการตั้งค่าการสำรองข้อมูลของคุณ
  หน้าต่างยืนยันการตั้งค่าการสำรองข้อมูลของคุณ
  การสำรองข้อมูลและการคืนค่าจะบันทึกอิมเมจของระบบ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย