ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Officejet J4500/J4600 All-in-One Printer Series - ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์

รูปภาพ : เครื่องพิมพ์ HP Officejet J4500/J4600 Series All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet J4500/J4600 series AiO

ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบส่วนต่างๆ ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะเครื่องพิมพ์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบ

ตรวจดูเนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำสำหรับ Windows และ Macintosh

ข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำสำหรับ Windows

ส่วนประกอบ
ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ
ระบบปฏิบัติการ
Windows 2000 SP 4 หรือรุ่นที่สูงกว่า, XP Home , XP Pro , XP Pro x 64 , Vista , Vista x 64
โปรเซสเซอร์
Intel Pentium II (หรือโปรเซสเซอร์เทียบเท่าที่เข้ากันได้) หรือใหม่กว่า
RAM
128 MB
การเชื่อมต่อ
USB 2.0 ความเร็วสูง
จอแสดงผล
จอขนาด 800 x 600 ที่มีความลึกของสี 16 บิตหรือสูงกว่า
เบราเซอร์
Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า ( Windows 2000, Windows XP ); Internet Explorer 7.0 (Windows Vista)

ข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำสำหรับ Macintosh

ส่วนประกอบ
ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ
ระบบปฏิบัติการ
Mac OS X v10.3.9 และรุ่นใหม่กว่า
โปรเซสเซอร์
โปรเซสเซอร์ G3 หรือสูงกว่า
RAM
128 MB
การเชื่อมต่อ
USB 2.0 ความเร็วสูง
จอแสดงผล
จอขนาด 800 x 600 ที่มีความลึกของสี 16 บิตหรือสูงกว่า
บันทึก
สามารถซื้อสายเคเบิล USB มาตรฐานได้จากตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้

ขนาดของเครื่อง

ขนาด
การวัด
ความสูง
216.7 มม. (8.5 นิ้ว)
ความกว้าง
433.5 มม. (17.1 นิ้ว)
ความลึก
401.5 มม. (15.8 นิ้ว)
น้ำหนัก
5.9 กก. (13 ปอนด์)

ตลับหมึกพิมพ์

จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการกระดาษ

เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความจุของถาดกระดาษ, ขนาดและประเภทกระดาษที่ใช้ได้ และขอบกระดาษพิมพ์ที่แนะนำ

ความจุของถาดป้อนกระดาษ

โปรดดูข้อมูลความจุกระดาษของถาดกระดาษหลักในตารางต่อไปนี้
ชนิด
น้ำหนักกระดาษ
ความจุ
กระดาษ
60 ถึง 105 แกรม (16 ถึง 28 ปอนด์)
กระดาษธรรมดาไม่เกิน 100 แผ่น
สูงประมาณ 25 มม. (1 นิ้ว)
แผ่นใส
ไม่มีข้อมูล
ไม่เกิน 70 แผ่น
สูงประมาณ 17 มม. (0.67 นิ้ว)
วัสดุพิมพ์ภาพถ่าย
280 แกรม (75 ปอนด์)
ไม่เกิน 100 แผ่น
สูงประมาณ 17 มม. (0.67 นิ้ว)
ฉลาก
ไม่มีข้อมูล
ไม่เกิน 100 แผ่น
สูงประมาณ 17 มม. (0.67 นิ้ว)
ซองจดหมาย
75 ถึง 90 แกรม (20 ถึง 24 ปอนด์)
ซองจดหมายไม่เกิน 30 ซอง
สูงประมาณ 17 มม. (0.67 นิ้ว)
บัตร
ไม่เกิน 200 แกรม (110 ปอนด์)
ไม่เกิน 80 ใบ

ขนาดและประเภทกระดาษ

บันทึก
โปรดดูรายชื่อประเภทกระดาษที่แนะนำและที่ใช้ได้ทั้งหมด ตลอดจนข้อมูลประเภทกระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงจากคู่มือผู้ใช้
ชนิด
ขนาด
กระดาษ
216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)
US Legal: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
A4: 210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)
US Executive: 184 x 267 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)
B5: 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว)
A5: 148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)
B7 JIS: 91 x 128 มม. (3.6 x 5 นิ้ว)
กระดาษ B7 JIS แบบไม่มีขอบ
กระดาษ A4 แบบไม่มีขอบ: 210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)
กระดาษ A5 แบบไม่มีขอบ: 148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)
กระดาษ B5 แบบไม่มีขอบ: 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว)
กระดาษ Ofuku Hagaki
กระดาษ B7 ISO แบบไม่มีขอบ
กระดาษ hagaki แบบไม่มีขอบ: 100 x 148 มม. (3.9 x 5.8 นิ้ว)
แถบ 100 x 150 มม. แบบไม่มีขอบ (3.9 x 5.9 นิ้ว)
แถบ 102 x 152 มม. แบบไม่มีขอบ (4 x 6 นิ้ว)
แถบ 100 x 200 มม. แบบไม่มีขอบ (3.9 x 7.87 นิ้ว)
แถบ 102 x 203.2 มม. แบบไม่มีขอบ (4 x 8 นิ้ว)
กระดาษ HV แบบไม่มีขอบ
กระดาษ A6 แบบไม่มีขอบ
กระดาษ cabinet แบบไม่มีขอบ
กระดาษ 2L แบบไม่มีขอบ (ขนาดเท่ากับ 130 x 180 มม. (5 x 7 นิ้ว))
Borderless (แบบไม่มีขอบ): (ขนาดเท่ากับ 30 x 180 มม. (5 x 7 นิ้ว))
แบบไม่มีขอบ 216 x 432 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
B7 ISO
แถบ 100 x 150 มม. (3.9 x 5.9 นิ้ว)
แถบ 102 x 152 มม. (4 x 6 นิ้ว)
แถบ 100 x 200 มม. (3.9 x 7.87 นิ้ว)
แถบ 102 x 203.2 มม. (4 x 8 นิ้ว)
HV
Cabinet
2L (ขนาดเท่ากับ 130 x 180 มม. (5 x 7 นิ้ว))
130 x 180 มม. (5 x 7 นิ้ว)
ซองจดหมาย
US #10 Envelope: 105 x 241 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)
ซองจดหมาย Monarch: 98 x 191 มม. (3.88 x 7.5 นิ้ว)
ซองจดหมายการ์ด: 111 x 152 มม. (4.4 x 6 นิ้ว)
ซองจดหมายขนาด A2: 111 x 146 มม. (4.37 x 5.75 นิ้ว)
ซองจดหมายขนาด DL: 110 x 220 มม. (4.3 x 8.7 นิ้ว)
ซองจดหมายขนาด C6: 114 x 162 มม. (4.5 x 6.4 นิ้ว)
ซองจดหมาย Japanese Chou #3: 120 x 235 มม. (4.7 x 9.3 นิ้ว)
ซองจดหมาย Japanese Chou #4: 90 x 205 มม. (3.5 x 8.1 นิ้ว)
บัตร
การ์ดดรรชนี: 76.2 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)
การ์ดดรรชนี: 102 x 152 มม. (4 x 6 นิ้ว)
การ์ดดรรชนี: 127 x 203 มม. (5 x 8 นิ้ว)
การ์ด A6: 105 x 148.5 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)
การ์ด A6 แบบไม่มีขอบ: 105 x 148.5 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)
Hagaki: 100 x 148 มม. (3.9 x 5.8 นิ้ว)
วัสดุพิมพ์ภาพถ่าย
วัสดุพิมพ์ภาพถ่าย: 102 x 152 มม. (4 x 6 นิ้ว)
วัสดุพิมพ์ภาพถ่าย: 130 x 180 มม. (5 x 7 นิ้ว)
วัสดุพิมพ์ภาพถ่าย: 203.2 x 254 มม. (8 x 10 นิ้ว)
วัสดุพิมพ์ภาพถ่าย: 100 x 150 มม. (3.9 x 5.9 นิ้ว)
Photo L: 89 x 127 มม. (3.5 x 5 นิ้ว)
วัสดุพิมพ์ภาพถ่ายแบบไม่มีขอบกระดาษ: 102 x 152 มม. (4 x 6 นิ้ว)
วัสดุพิมพ์ภาพถ่ายแบบไม่มีขอบกระดาษ: 127 x 178 มม. (5 x 7 นิ้ว)
วัสดุพิมพ์ภาพถ่ายแบบไม่มีขอบกระดาษ: 203.2 x 254 มม. (8 x 10 นิ้ว)
วัสดุพิมพ์ภาพถ่ายแบบไม่มีขอบกระดาษ: 221.6 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
วัสดุพิมพ์ภาพถ่ายแบบไม่มีขอบกระดาษ: 100 x 150 มม. (3.9 x 5.9 นิ้ว)
Photo L แบบไม่มีขอบ: 89 x 127 มม. (3.5 x 5 นิ้ว)
วัสดุพิมพ์อื่น
กระดาษที่กำหนดขนาดเองซึ่งกว้าง 76.20 มม.( 3 นิ้ว) ถึง 210.06 มม.( 8.27 นิ้ว) และยาว 101.60 มม.( 4 นิ้ว)เพื่อ 762.00 มม.( 30 นิ้ว)
พาโนรามา: 102 x 304.8 มม. (4 x 12 นิ้ว)
พาโนรามาแบบไม่มีขอบ: 102 x 304.8 มม. (4 x 12 นิ้ว)

ขอบกระดาษพิมพ์

ระยะห่างจากขอบกระดาษของเอกสารต้องเท่ากับ (หรือมากกว่า) การตั้งค่าระยะห่างจากขอบกระดาษในแนวการพิมพ์ตามแนวตั้ง
รูปภาพ : ระยะขอบกระดาษในแนวการพิมพ์ตามแนวตั้ง
วัสดุพิมพ์
1. ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย
2. ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านขวา
3. ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน
4. ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง
US Letter
US Legal
A4
US Executive
US statement
B5
A5
บัตร
วัสดุพิมพ์ที่กำหนดขนาดเอง
วัสดุพิมพ์ภาพถ่าย
3.0 มม. (0.118 นิ้ว)
3.0 มม. (0.118 นิ้ว)
3.0 มม. (0.118 นิ้ว)
3.0 มม. (0.118 นิ้ว)
ซองจดหมาย
3.0 มม. (0.118 นิ้ว)
3.0 มม. (0.118 นิ้ว)
3.0 มม. (0.118 นิ้ว)
14.3 มม. (0.563 นิ้ว)

ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์

ส่วนต่างๆ ต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลเฉพาะการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์

ความละเอียดการพิมพ์สีดำ

พิมพ์ขาวดำได้สูงสุด 600 dpi (เมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์)

ความละเอียดการพิมพ์สี

สูงถึง 4800 x 1200 dpi แบบสีซึ่งเหมาะกับกระดาษภาพถ่าย HP ที่พิมพ์ด้วยความละเอียด 1200 dpi ซึ่งกระดาษภาพถ่ายมีดังนี้:
 • HP Premium Plus Photo
 • HP Premium Photo
 • HP Advanced Photo
 • Photo Hagaki

ลักษณะเฉพาะในการทำสำเนา

 • การประมวลภาพแบบดิจิตอล
 • ทำสำเนาต้นฉบับได้สูงสุด 100 ฉบับ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 • ย่อ/ขยายแบบดิจิตอล: ย่อ/ขยายแบบดิจิตอลได้ตั้งแต่ 25 ถึง 400% (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 • พอดีกับหน้า, สแกนก่อน
 • ความเร็วในการทำสำเนาจะแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของเอกสาร

ข้อมูลจำเพาะของการสแกน

 • มี Image Editor
 • มีซอฟต์แวร์ OCR ในตัว ซึ่งแปลงข้อความที่สแกนเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้โดยอัตโนมัติิ
 • ความเร็วในการสแกนจะแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของเอกสาร
 • อินเตอร์เฟสที่ใช้กับ Twain ได้
 • ความละเอียด: 1200 x 2400 dpi ออปติคอล ปรับความคมชัดสูงสุด 19200
 • สี: 16 บิตต่อสี RGB , ทั้งหมด 48 บิต (จากกระจก); 8 บิตต่อสี RGB ,ทั้งหมด 24 บิต (จาก ADF )
 • ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 216 x 297 มม. (8.5 x 11.7 นิ้ว)

ข้อมูลจำเพาะของโทรสาร

 • สามารถใช้กับโทรสารขาวดำและโทรสารสีได้
 • หมายเลขโทรด่วนสูงถึง 99 หมายเลข (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 • หน่วยความจำสูงสุด 100 หน้า (แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ขึ้นอยู่กับ ITU-T Test Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน) งานโทรสารที่มีความซับซ้อนมากหรือมีความละเอียดสูงจะใช้เวลานานและหน่วยความจำที่มากกว่า นอกจากนี้ ฟังก์ชันต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น การทำสำเนา อาจมีผลต่อจำนวนหน้าที่สามารถจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ
 • การรับและส่งโทรสารด้วยตนเอง
 • โทรซ้ำอัตโนมัติเมื่อสายไม่ว่างสูงถึง 5 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 • การยืนยันและรายงานผล
 • โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พร้อมโหมดแก้ไขข้อผิดพลาด
 • ส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 33.6 Kbps
 • 3 วินาที/หน้า ด้วยความเร็ว 33.6 Kbps (ขึ้นอยู่กับ ITU-T Test Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน) หน้าที่มีความซับซ้อนมากหรือความละเอียดสูงจะใช้เวลาและหน่วยความจำมากกว่า
 • ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเข้าพร้อมการสับเปลี่ยนระหว่างโทรสารและเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
ภาพถ่าย (จุดต่อนิ้ว)
คมชัดมาก (จุดต่อนิ้ว)
คมชัด (จุดต่อนิ้ว)
มาตรฐาน (จุดต่อนิ้ว)
ขาวดำ
196 x 203 (โทนสีเทา 8 บิต)
300 x 300
296 x 203
196 x 98
สี
300 x 300
200 x 200
200 x 200
200 x 200

ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนต่างๆต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

สภาวะการทำงานที่แนะนำ

 • อุณหภูมิขณะทำงาน 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส (41 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์)
 • สภาวะการทำงานที่แนะนำ: 15º ถึง 32º C (59º ถึง 90º F)
 • ความชื้นสัมพัทธ์ที่แนะนำ: 20 ถึง 80% โดยไม่มีการควบแน่น

สภาวะการจัดเก็บ

 • อุณหภูมิในการเก็บรักษา: –40º ถึง 60º C (–40º ถึง 140º F)
 • ความชื้นสัมพัทธ์สำหรับการจัดเก็บ: ได้สูงสุดถึง 90% โดยไม่มีการควบแน่นที่อุณหภูมิ 65º C (150º F)

Energy Star

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้พลังงานและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง และยังถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวมระหว่างการทำงานและเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานของ ENERGY STARโครงการอาสาสมัครที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รูปภาพ : โลโก้ Energy Star
ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายบริการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ U.S. EPA ในฐานะที่เป็นพันธมิตรของ ENERGY STAR บริษัท HP ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้พลังงานของ ENERGY STAR
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำของ ENERGY STAR ให้คลิกที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ Energy Star

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ

คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ (MSDS) ได้จากเว็บไซต์ของ HP ที่ คลิกที่นี่เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ MSDS

การใช้กระดาษและพลาสติก

เครื่องพิมพ์นี้เหมาะสำหรับการใช้กระดาษรีไซเคิลตามข้อกำหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002
ชิ้นส่วนที่ทำจากพลาสติกซึ่งมีน้ำหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกำกับตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ทราบว่าพลาสติกใดควรนำไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์นี้แล้ว

โครงการรีไซเคิล

HP นำเสนอโครงการส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์มากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มีศูนย์รีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก นอกจากนี้ HP ยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยการนำผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาซ่อมแซมและนำออกจำหน่ายอีกครั้ง คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ HP ได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย