ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

HP Officejet J4500/J4600 All-in-One Printer Series - แสดงข้อความ 'Paper Jam' บนจอคอมพิวเตอร์

ปัญหา
ขณะพิมพ์ เครื่องหยุดป้อนกระดาษและพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'Paper Jam' บนจอคอมพิวเตอร์
พบปัญหากระดาษติดค้างบ่อย ๆ หรือซ้ำ ๆ กันหรือไม่
หากคุณต้องการทราบข้อมูลในการป้องกันกระดาษติดไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ สามารถข้ามไปยังหัวข้อ การป้องกันและสาเหตุ ในเอกสารชุดนี้
แก้ไขปัญหาโดยลองแนวทางแก้ไขปัญหาที่กล่าวถึงในเอกสารชุดนี้ จากนั้นใช้ขั้นตอนที่แจ้งในหัวข้อนี้เพื่อพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ขั้นตอนนี้จะช่วยในการพิจารณาว่าชิ้นส่วนทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ หากคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว เครื่องจะสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไปนี้
พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง
 1. ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 ลงไปในถาดป้อนกระดาษ
 2. กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
 3. กดปุ่มตั้งค่า ()
 4. กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือก Print Report จากนั้นกด OK
 5. กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือก Self-Test Report จากนั้นกด OK รายงานทดสอบเครื่องจะเริ่มการจัดพิมพ์
ข้อสำคัญ! ทดลองพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องหลังจากทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาแล้วทุกครั้ง แม้ว่าขั้นตอนดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ตาม
วิดีโอต่อไปนี้สาธิตขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหน้านี้ ด้านนอกของเครื่องอาจมีลักษณะแตกต่างออกไป แต่ขั้นตอนจะเหมือนกันสำหรับเครื่องของคุณ
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
แนวทางที่หนึ่ง: นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอน
  บันทึก
ข้อความแจ้งกระดาษติดอาจจริงหรือไม่จริงก็ได้ หน้าจออาจแจ้งข้อความกระดาษติดแต่ไม่ได้มีกระดาษติดอยู่จริงๆ ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถแก้ไขปัญหาข้อความแจ้งกระดาษติดทั้งที่เกิดจริงและไม่จริง
ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำกระดาษที่ไม่ติดกันออก
นำกระดาษที่ไม่ติดกันออกจากถาดป้อนกระดาษหรือถาดจ่ายกระดาษ
  หมายเหตุ
ห้ามดึงกระดาษที่ติดออกในขั้นตอนนี้ การพยายามดึงกระดาษที่ติดออกทางด้านหน้าของเครื่องอาจทำให้กลไกการพิมพ์เสียหายได้
นำกระดาษที่ไม่ติดกันออก
อย่าดึงกระดาษที่ติดออก
ภาพกระดาษที่ไม่ติดกัน
ภาพเตือนการดึงกระดาษที่ติดค้าง
ขั้นตอนที่สอง: นำกระดาษออกจากด้านหลังของเครื่อง
  หมายเหตุ
อย่าดึงกระดาษที่ติดค้างจากด้านหน้าของเครื่อง หากเลือกได้ว่าจะดึงกระดาษจากด้านหลังของเครื่องหรือจากถาด ให้ลองดึงจากด้านหลังก่อนเสมอ การดึงกระดาษจากด้านในฝาครอบด้านหน้าอาจทำให้กลไกของเครื่องเสียหายได้
 1. ถอดสาย USB ออกจากด้านหลังเครื่อง
 2. กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อปิดเครื่อง
 3. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่อง
 4. กดแท็บทางซ้ายของช่องเปิดด้านหลัง จากนั้นดึงช่องเปิดออก
  รูปภาพ : ดึงช่องเปิดด้านหลังออก
  ภาพการถอดช่องเปิดด้านหลัง
 5. ค่อย ๆ นำกระดาษหรือเศษกระดาษที่ติดอยู่ออกจากลูกกลิ้งด้านในเครื่อง ใช้สองมือดึงกระดาษทั้งแผ่นเพื่อป้องกันกระดาษขาด
  รูปภาพ : นำกระดาษออกจากลูกกลิ้ง
  ภาพการนำกระดาษที่ติดออกจากลูกกลิ้ง
    หมายเหตุ
  ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อยางต่าง ๆ ว่ามีเศษกระดาษหลงเหลืออยู่ในเครื่องหรือไม่ โดยใช้ไฟฉายส่องดูให้ทั่ว หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่อง อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
  รูปภาพ : นำเศษกระดาษออก
  ภาพการนำเศษกระดาษออก
 6. ค่อย ๆ ดันช่องเปิดด้านหลังเข้าหาเครื่องจนล็อคเข้าที่
ขั้นตอนที่สาม: นำกระดาษออกจากด้านหน้าของเครื่อง
 1. ตรวจสอบถาดป้อนกระดาษว่ามีกระดาษติดหรือไม่ โดยไม่ต้องเปิดช่องตลับหมึก
 2. หากพบกระดาษติดอยู่ ให้ค่อย ๆ ดึงออก
    หมายเหตุ
  ดึงกระดาษออกจากด้านหน้าของเครื่องอย่างระมัดระวัง หากดึงแรงเกินไปอาจทำให้กลไกการพิมพ์เสียหายได้
 3. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพการเปิดช่องตลับบรรจุหมึก
    บันทึก
  ช่องตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนไปยังช่องเปิด หากเป็นเช่นนั้น ปล่อยให้ช่องตลับหมึกเคลื่อนไปยังตำแหน่งดังกล่าว
 4. ตรวจสอบว่ามีกระดาษติดค้างด้านในเครื่องหรือไม่
    หมายเหตุ
  นำกระดาษออกจากด้านหน้าของเครื่องอย่างระมัดระวัง หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ด้านในเครื่อง อาจเกิดกระดาษติดขึ้นได้อีก และส่งผลให้กลไกการพิมพ์เสียหายได้ ใช้ไฟฉายส่องดูเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษกระดาษติดค้างอยู่
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 6. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 7. กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่สี่: พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง
พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง ดูในหัวข้อแนะนำการแก้ไขปัญหาช่วงต้นของเอกสารชุดนี้
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และเครื่องสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ได้ ท่านไม่่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ยังมีปัญหาอยู่ ให้ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องได้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สอง: ตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกเคลื่อนที่อย่างอิสระ
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบเส้นทางกระดาษ
 1. หากเครื่องปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
    บันทึก
  ช่องตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนไปยังช่องเปิด หากเป็นเช่นนั้น ปล่อยให้ช่องตลับหมึกเคลื่อนไปยังตำแหน่งดังกล่าว
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพการเปิดช่องตลับบรรจุหมึก
 3. ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่อง
 4. ถอดสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหรือเต้ารับไฟฟ้า
    คำเตือน
  ให้ถอดสายไฟเพื่อย้ายช่องตลับหมึกออกด้วยมือ และรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษใหม่โดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
 5. ตรวจดูว่ามีกระดาษหรือวัตถุใด ๆ ที่อาจกีดขวางแคร่ช่องตลับหมึกพิมพ์อยู่่
  รูปภาพ : ตัวอย่างกระดาษที่อาจกีดขวางแคร่ช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพกระดาษในเส้นทางเคลื่อนของช่องตลับหมึกที่อาจทำให้แคร่ช่องตลับหมึกเคลื่อนไม่ได้
 6. นำกระดาษหรือวัตถุที่พบออก
    บันทึก
  หากกระดาษฉีกขาดขณะดึงออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อดูว่ายังมีกระดาษส่วนที่ขาดติดอยู่ในตัวเครื่องหรือไม่ หากยังมีกระดาษค้างอยู่ในเครื่อง อาจทำให้เกิดกระดาษติดค้างได้อีก
 7. นำช่องตลับหมึกออกมาโดยเอื้อมมือผ่านเข้าไปในช่องปิดตลับหมึก
  • หากช่องตลับหมึกติดอยู่ที่ด้านขวา ให้เลื่อนช่องตลับหมึกไปทางด้านซ้ายของเครื่อง
  • หากช่องตลับหมึกติดอยู่ที่ด้านซ้าย ให้เลื่อนช่องตลับหมึกไปทางด้านขวาของเครื่อง
  • หากช่องตลับหมึกติดอยู่ตรงกลาง ให้เคลื่อนช่องตลับหมึกไปทางด้านขวา
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องตลับหมึกของเครื่องพิมพ์สามารถเลื่อนได้อย่างอิสระตลอดแนวความกว้างของเครื่องพิมพ์ ด้วยการดันช่องตลับหมึกเบา ๆ ไปทางซ้ายและทางขวา
 9. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 10. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 11. เสียบสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือเต้ารับไฟฟ้า
 12. กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง
พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง ดูในหัวข้อแนะนำการแก้ไขปัญหาช่วงต้นของเอกสารชุดนี้
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และเครื่องสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ได้ ท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ยังมีปัญหาอยู่ ให้ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ได้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สาม: ทำความสะอาดลูกกลิ้งและช่องเปิดด้านหลัง
ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ทำความสะอาดลูกกลิ้ง
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้
  • ผ้าที่ไม่มีขน หรือวัสดุนุ่ม ๆ ที่จะไม่ขาดหรือมีเส้นใยหลุดออกมา
  • น้ำกลั่น น้ำกรองหรือน้ำบรรจุขวด (น้ำประปาอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้)
 2. กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อปิดเครื่อง
 3. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่อง
 4. กดแท็บทางซ้ายของช่องเปิดด้านหลัง จากนั้นดึงฝาครอบออกจากตัวเครื่อง
  รูปภาพ : ดึงช่องเปิดด้านหลังออก
  ภาพการถอดช่องเปิดด้านหลัง
 5. ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขุยชุบน้ำบรรจุขวดหรือน้ำกลั่นพอหมาด จากนั้นบิดผ้าให้แห้ง
 6. กดผ้าบนตัวลูกกลิ้งและใช้นิ้วมือหมุนขึ้น กดผ้าให้แรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
  รูปภาพ : หมุนและทำความสะอาดลูกกลิ้ง
  ภาพลูกกลิ้งด้านในช่องเปิดด้านหลัง
 7. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 ถึง 15 นาที
 8. ค่อย ๆ ดันช่องเปิดด้านหลังเข้าหาเครื่องจนล็อคเข้าที่
 9. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 10. กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง
พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง ดูในหัวข้อแนะนำการแก้ไขปัญหาช่วงต้นของเอกสารชุดนี้
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และเครื่องสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ได้ ท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ยังมีปัญหาอยู่ ให้ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ได้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สี่: รีเซ็ตเครื่อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตเครื่อง
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ทำการรีเซ็ตระบบไฟ
 1. กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่อง
 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 4. รออย่างน้อย 15 วินาที
 5. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
 6. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 7. หากเครื่องไม่ทำงาน ให้กดปุ่ม () เพื่อเปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง
พิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง ดูในหัวข้อแนะนำการแก้ไขปัญหาช่วงต้นของเอกสารชุดนี้
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และเครื่องสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ได้ ท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใดๆ เพิ่มเติม ให้ต่อสาย USB เพื่อทำการพิมพ์ต่อไป
 • หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องได้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
ขั้นตอนที่สาม: ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ไปที่โฮมเพจให้บริการของ HP จากนั้นค้นหาข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ท่านพบ
คลิกขวาที่ลิงค์ Product Support Home Page จากนั้นคลิกที่ Open in New Window
  บันทึก
หากหน้าเอกสารแสดงประเทศ/ภูมิภาคหรือภาษาไม่ถูกต้อง ให้คลิกที่ลิงค์ Region - Language ที่มุมขวาบนของเบราเซอร์ เพื่อเลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาที่ท่านต้องการ
แนวทางที่หก: นำเครื่องAll-in-One เข้ารับการตรวจสอบ
หากท่านปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว และยังคงประสบปัญหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องพิมพ์เข้าศูนย์บริการเพื่อรับการตรวจสอบ
คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดกระดาษติดซ้ำกับเครื่อง HP ของคุณ
 • ก่อนใส่กระดาษในถาด ให้ถือแผงกระดาษไว้ จากนั้นกดที่ขอบด้านล่างบนพื้นผิวเรียบเพื่อให้แผงกระดาษได้ระนาบเท่ากันทุกด้าน
 • ตัวปรับความยาวและความกว้างที่ถาดจะต้องกำหนดตำแหน่งให้ถูกต้อง จากนั้นดันแผงกระดาษไปด้านหน้าในถาดจนสุด
    หมายเหตุ
  อย่าดันกระดาษเข้าไปในถาดกระดาษมากเกินไป
 • อย่าใส่กระดาษมากเกินไป
 • ใส่กระดาษในถาดขณะที่ไม่มีการพิมพ์อยู่
 • ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ HP รองรับประเภทกระดาษที่ใส่ ดูข้อมูลประกอบจากเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ HP
 • อย่าพิมพ์กระดาษขณะมีคลิปหนีบกระดาษหรือลวดเย็บกระดาษอยู่
 • อย่าใช้กระดาษที่งอ ขาด มีฝุ่น ชื้น ยับ ม้วนหรือไม่เรียบ
 • ใช้กระดาษประเภทเดียวกันในการพิมพ์แต่ละครั้ง อย่าคละประเภท น้ำหนักและขนาดกระดาษ
 • อย่าใช้กระดาษที่บาง หนาหรือมันวาวเกินไป
ปัจจัยต่อนี้อาจทำให้กระดาษติดได้:
 • ใส่กระดาษในถาดกระดาษไม่ถูกต้อง
 • ลูกกลิ้งกระดาษเสียหายหรือสกปรก
 • มีกระดาษขาด ยับหรือชื้นอยู่ในถาดกระดาษ
 • ช่องเปิดด้านหลังหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับพิมพ์สองด้าน (duplexer) อาจไม่ปิดหรือล็อคเข้าที่
 • ใส่กระดาษเพิ่มเข้าไปขณะทำการพิมพ์โดยผลิตภัณฑ์จาก HP อยู่
 • ถาดมีกระดาษมากกว่าหนึ่งชนิด
 • กระดาษติดค้างด้านในผลิตภัณฑ์ HP ในจุดที่มองไม่เห็น
 • มีสิ่งกีดขวางเส้นทางกระดาษ
 • มีเศษกระดาษจากการติดครั้งก่อนค้างอยู่ในเครื่อง
 • ถาดมีกระดาษมากเกินไป
 • หากพิมพ์ซอง ขอบซองอาจงออยู่

ประเทศ: Flag ไทย