ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP Printers - Fatal Error 'Error 1603. A fatal error occurred during installation' (MSI Error 1603) Displays During HP Software Installation in Windows

This document is for HP printer software installations in Windows for all HP LaserJet printers and for all HP inkjet printers released in 2009 or earlier.
When you install the HP software on your computer, the error message 'Error 1603: A fatal error occurred during installation' displays on the computer. The text 'ERROR_INSTALL_FAILURE' might also accompany this error message.
This error usually results when the Microsoft Installer is attempting to install more than one program at a time. This can include system updates (Windows Update), startup services, or other installations.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย