ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP Single-Function and Multi-Function Printers - 'Fatal Error during installation. The installer has insufficient privileges to modify this file C:\Windows…flash[xx].ocx' Message Displays during Installation in Windows

Issue

The error message 'Fatal Error during installation. The installer has insufficient privileges to modify this file C:\Windows\System32\Macromed\Flash\flashxx.ocx' displays during installation of the HP software in Windows.

Solution

First, make sure that your computer is connected to the internet. Then, choose your operating system.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย