ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Deskjet 460 series - Installing the Print Cartridges

Introduction

This document contains information about installing the print cartridges.
This document applies to the following printers: HP Deskjet 460, 460c, 460cb, 460wbt, and 460wf.

Install the print cartridges

 1. Remove the new print cartridge from its package and then pull the colored tab to remove the protective film from the cartridge.
  รูปภาพ : Removing the print cartridge from its package
 2. With the printer turned on, open the front access cover. Wait for the carriage to stop moving. This should take only a few seconds.
    หมายเหตุ
  Only remove or install print cartridges when the print cartridge carriage stops moving.
  รูปภาพ : Open the front access cover
 3. Lift the print cartridge latch open and gently remove the print cartridge from its cradle compartment.
  รูปภาพ : Lifting the print cartridge latch
 4. Insert the new print cartridge into its cradle compartment at the same angle at which you removed the old print cartridge. Check the number on the latch against the number on the print cartridge to make sure you are inserting the correct print cartridge.
  รูปภาพ : Inserting the new print cartridge
 5. Close the print cartridge latch. If the cartridge is inserted correctly, closing the latch gently pushes the cartridge into its cradle compartment. Press the latch to make sure it is seated flat on the cartridge.
  รูปภาพ : Closing the cartridge latch
 6. Close the front access cover.
 7. Wait for the carriage to complete the print cartridge initialization routine and return to the home position at the left side of the printer before using the printer.
บันทึก
Do not open the front access cover until the print cartridge initialization is complete.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย