ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Deskjet 5420v, 5440, 5440v, 5440xi, 5442, 5443, 5650, 5650w, 5650v, 5940, 5940xi, and 5943 Printers - Install or Replace the Print Cartridges

Introduction

This document explains the basics of installing or replacing the print cartridges.

Insert the print cartridges

บันทึก
The printer shown below is the HP Deskjet 5940 series printer. Your printer might look slightly different.
 1. Turn the printer on. The cartridge cradle will not move if the power is not on.
 2. Open the printer cover.
  รูปภาพ : Open the cover
 3. Wait until the print cartridge cradle moves to the right side of the printer and is idle and quiet.
 4. If you are replacing a print cartridge, press down on the print cartridge to be replaced, and then slide it out of the print cartridge cradle. If you are installing print cartridges for the first time, go to the next step.
 5. Remove the new print cartridge from its packaging and carefully remove the plastic tape. Hold the print cartridge so that the copper strips are on the bottom and facing toward the printer.
   รูปภาพ : Remove tape
  1. Protective tape
    หมายเหตุ
  Do not touch the print cartridge ink nozzles or copper contacts. Touching these parts will result in clogs, ink failure, and bad electrical connections. Do not remove the copper strips. They are required electrical contacts.
 6. Slide the print cartridge at a slight upward angle into the cradle until the cartridge snaps into place.
  รูปภาพ : Install the print cartridge
 7. Repeat steps 3-4 for the remaining print cartridge.
 8. Close the printer cover. The printer automatically prints a calibration page.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย