ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Photosmart Printers - Loading 5 x 7-inch Paper

This document applies to the following printers:
 • HP Photosmart 7260, 7260v, 7260w, 7268
 • HP Photosmart 7450, 7450v, 7450xi, 7458, 7459
 • HP Photosmart 7660, 7665
 • HP Photosmart 7755
 • HP Photosmart 7760, 7760od, 7760v, 7760w, 7762, 7762w
 • HP Photosmart 7800, 7830, 7838, 7850, 7850v, 7850xi, 7853
 • HP Photosmart 7960, 7960gp, 7960v, 7960w
 • HP Photosmart 8050, 8050v, 8050xi, 8053
 • HP Photosmart 8150, 8150v, 8150xi, 8153, 8158
 • HP Photosmart 8450, 8450gp

Loading 5 x 7 inch paper in the HP Photosmart 7260 and 7450 printers

บันทึก
The photo paper cassette cannot be installed when printing on paper loaded in the in tray.
 1. Lift the main cover of the printer, and slide the paper width guide as far to the left as it will go.
 2. Lift the Out-tray and place a stack of paper in the In-tray.
  • Load the paper with the side to be printed facing down.
  • Load paper in the portrait orientation with the shortest edge feeding into the printer.
  • Do not use too much or too little paper. It may be difficult for the printer to pick up a sheet of paper when there are only one or two sheets in the in tray.
  • Use one type and size of paper at a time. Do not mix paper types or sizes in the In-tray.
 3. Push the paper into the printer as far as it will go without bending.
 4. Lower the Out-tray.
 5. Adjust the paper width guide to fit snugly against the edge of the paper without bending the paper. The paper width guide holds the paper straight as it feeds into the printer.
 6. Close the main cover.
บันทึก
The 7260 and 7450 printers support 5x7 media only when printing from a computer with the printer software installed.

Loading 5 x 7-inch paper in the HP Photosmart 7660, 7755, 7760, 7850, and 7960 printers

บันทึก
The 7660, 7755, 7760, 7850, and 7960 printers support 5x7 media only when printing from a computer with the printer software installed.
The 7755, 7760, 7850, and 7960 all offer a 5x7 option in the photo size sub menu. This refers to photo size not paper size. The 5x7 option will print a 5x7 photo on a letter size piece of paper.
 1. Lift the paper catch.
 2. Pull out the paper length guide on the in tray and slide the paper width guide as far to the left as it will go.
 3. Place a stack of paper in the In-tray.
  • Load the paper with the side to be printed facing down.
  • Always load paper in the portrait orientation with the shortest edge feeding into the printer.
  • Do not use too much or too little paper. It may be difficult for the printer to pick up a sheet of paper when there are only one or two sheets in the In-tray. Check that the stack of paper contains several sheets, but is no higher than the top of the paper length guide.
  • Use one type and size of paper at a time. Do not mix paper types or sizes in the In-tray.
 4. Adjust the paper width guide and the paper length guide to fit close to the edges of the paper without bending the paper. This adjustment helps the paper feed straight into the printer.
 5. Lower the paper catch.
 6. Pull out the photo tray slider until it stops. This action disengages the photo tray so the printer uses the paper in the In-tray.

Loading 5 x 7-inch paper in the HP Photosmart 8050, 8150 and 8450 printers

 1. If engaged, disengage the 4 x 6 photo tray by pulling the photo tray lever away from the printer.
 2. Remove the paper Out-tray. To remove the Out-tray, follow the instructions below.
  1. Locate the Out-tray release buttons on each side of the Out-tray.
  2. Press in on both release buttons.
  3. Pull the paper tray straight out of the printer.
 3. Remove all paper from the In-tray.
 4. Place the 5 x 7 paper face down into the upper right corner of the In-tray.
 5. Adjust both paper guides to hold the paper firmly.
 6. Reinstall the paper Out-tray.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย