hp-support-head-portlet

Actions
Loading...
HP Customer Support - Knowledge Base

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...
  • Information
    Need Windows 11 help?

    Check documents and videos on compatibility, FAQs, upgrade information and available fixes. Windows 11 Support Center

  • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP LaserJet Pro 300/400 color M351/M451 Series Printer - Safety statements

Laser safety

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration has implemented regulations for laser products manufactured since August 1, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. The device is certified as a “Class 1” laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. Since radiation emitted inside the device is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape during any phase of normal user operation.
  warning:
Using controls, making adjustments, or performing procedures other than those specified in this user guide may result in exposure to hazardous radiation.

Canadian DOC regulations

Complies with Canadian EMC Class B requirements.
« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

VCCI statement (Japan)

Figure : Japanese VCCI statement

Power cord instructions

Make sure your power source is adequate for the product voltage rating. The voltage rating is on the product label. The product uses either 100-127 Vac or 220-240 Vac and 50/60 Hz.
Connect the power cord between the product and a grounded AC outlet.
  caution:
To prevent damage to the product, use only the power cord that is provided with the product.

Power cord statement (Japan)

Figure : Japanese power cord statement

EMC statement (Korea)

Figure : EMC statement

Laser statement for Finland

Luokan 1 laserlaite
Klass 1 Laser Apparat
HP LaserJet 300 color M351a, HP LaserJet 400 color M451nw, M451dn, M451dw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.
VAROITUS !
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING !
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
HUOLTO
HP LaserJet 300 color M351a, HP LaserJet 400 color M451nw, M451dn, M451dw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.
VARO !
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING !
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

GS statement (Germany)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert warden.

Substances Table (China)

Figure : Substances table (China)

Restriction on Hazardous Substances statement (Turkey)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Restriction on Hazardous Substances statement (Ukraine)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country/Region: Flag Thailand

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...