Nižšie môžete spravovať svoje zariadenia a podporné zariadenia