hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Varning
  Säkerhetsåterkallelse och utbytesprogram för nätsladd till bärbar HP-dator.

   

  Visa artikel
  Information
  Förlängning av HP:s säkerhetsprogram för återkallelse av batterier

  Visa detaljer

  Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Säkerhetsåterkallelse och utbytesprogram för nätsladd till bärbar HP-dator, meddelat 26 augusti 2014

Det här programmet inriktar sig på ett problem med specifika nätsladdar som används med nätadaptrar som levererats med notebook-datorer (inklusive tunna mobilklienter, mobila arbetsstationer ) samt mininotebook-datorer och nätadaptrar som levererats med tillbehör såsom dockningsstationer.

Sammanfattning av programmet

Den 26 augusti 2014 tillkännagav HP ett världsomfattande frivilligt återkallande- och utbytesprogram, i samarbete med olika organ för statliga bestämmelser, för vissa nätsladdar som används med nätadaptrar som levererats med notebook-datorer och mininotebook-datorer från HP och Compaq samt nätadaptrar som levererats med tillbehör såsom dockningsstationer.
Dessa nätsladdar levererades med produkter och tillbehör som såldes mellan september 2010 och juni 2012. Nätsladdarna löper risken att överhettas, vilket utgör risk för bränder och brännskador. Eftersom dessa nätsladdar utgör en risk för bränder och brännskador för kunderna, är det av yttersta vikt att de kontrolleras på programmets webbplats. Kunder bör omedelbart sluta använda de berörda nätsladdarna.
obs!
Alla notebook-datorer och mininotebook-datorer från HP och Compaq såldes inte med den berörda nätsladden. Kunder bör kontrollera nätsladdar som levererades med deras notebook-dator eller köptes tillsammans med ett tillbehör eller en reservdel.

Avgöra om din nätsladd är berörd

HP ber kunder vidta följande åtgärder för att avgöra om detta återkallandeprogram berör deras strömsladd, genom att följa nedanstående steg:
 1. Koppla från nätsladden till notebook-datorn eller nätsladden till tillbehörets nätadapter från vägguttaget eller strömförsörjningen.
 2. Kontrollera om strömsladden, i änden för nätadaptern, har "LS-15" ingjutet i kontakten. Om du inte har "LS-15" på kontakten är nätsladden inte berörd.
  Figur : Berörda nätsladdar med LS-15 ingjutet
 3. Gå till webbplatsen för programmet för utbytesnätsladd till HP Notebook PC för att se om notebook-datorns nätsladd är berörd.
  • Notebook-datorernas nätadaptrar och tillbehör till nätadaptrar påverkas inte. Endast nätsladdarna är berörda.
  • Inte alla nätsladdar med texten "LS-15" är berörda.
  • Kontrollåtgärden kan visa att nätsladden inte är berörd av detta återkallande.
Verifierade, berättigade nätsladdar kommer att bytas ut utan kostnad för kunden.

Beställning av en utbytesnätsladd

På grund av problemets natur ber HP dig genast att sluta använda någon av de berörda nätsladdarna genom att ta bort den från vägguttaget och beställa en utbytesnätsladd vid verifiering från programmets webbplats.
obs!
Notebook-datorn kommer att fungera med batteriström.
Kunder med nätsladdar som berörs av återkallandet ska beställa de kostnadsfria utbytesnätsladdarna genom webbplatsen för programmet för utbytesnätsladd till HP Notebook PC.

Garanti för utbytesnätsladden

Utbytesnätsladden har 90 dagars garanti från det datum nätsladden togs emot.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...