hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Skapa och använda en systemavbildning för att återställa datorn (Windows 7)

Det här dokumentet avser HP- och Compaq-datorer med Windows 7.
En systemavbildning är en kopia av alla data på en enhetsvolym. Om hårddisken eller kritiska programfiler skadas, till exempel om ett datavirus smittar systemet, kan du återställa alla filer i datorn med hjälp av systemavbildningen. Som standard innehåller en systemavbildning de enheter som krävs för att köra Windows. Den innehåller Windows, dina systeminställningar, program och filer. När du återställer en dator från en systemavbildning kan du inte välja att återställa enskilda objekt. Alla dina aktuella program, systeminställningar och filer ersätts med innehållet i systemavbildningen.
obs!
Om du bara vill skydda dina viktiga filer bör du använda Windows Verktyg för Säkerhetskopiering och återställning. Säkerhetskopiering i Windows går snabbare och tar upp mindre utrymme eftersom alla data på hårddisken inte säkerhetskopieras. Mer information om att använda säkerhetskopiering i Windows finns i Säkerhetskopiera dina filer i Windows 7.

Skapa en systemavbildning i Windows 7

För att skapa en systemavbildning som säkerhetskopia för din dator, följ dessa steg:
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Under System och säkerhet klickar du på Säkerhetskopiera datorn.
  Säkerhetskopiering och återställning öppnas.
 3. Klicka på Skapa en systemavbildning.
  Figur : Skapa en systemavbildning
  Säkerhetskopiering och återställning
  Windows söker efter tillgängliga enheter för säkerhetskopiering, som t.ex. en hårddisk, enhet för att bränna DVD eller nätverksenhet.
 4. Välj den plats där du vill spara systemavbildningen och klicka sedan på Nästa.
  • På en hårddisk
  • En eller flera DVD-skivor
  • På en plats i nätverket
    varning!
  Spara inte kopian på återställningspartitionen: FACTORY_IMAGE eller Recovery. Om du gör det förstör du HP:s återställningsinformation.
 5. Bekräfta inställningarna och klicka på Starta säkerhetskopiering.
  obs!
  Se till att du har tillräckligt med utrymme på den externa enheten eller tillräckligt med tomma DVD-skivor för att skapa systemavbildningen.
  Figur : Bekräfta inställningarna för säkerhetskopiering
  Bekräfta fönstret för inställningarna för säkerhetskopiering
 6. Windows förbereder för att skapa systemavbildningen.
  Figur : Förbereda för att skapa systemavbildningen
  Förbereda för att skapa systemavbildningen
 7. Om du säkerhetskopierar till DVD ska du märka och sätta in en tom DVD-skiva i DVD-brännaren.
  Figur : Märka och sätta i en tom skiva
  Märka och sätta i en tom skiva
 8. Om du säkerhetskopierar till DVD och får ett meddelande om att formatera DVD-skivan väljer du att formatera DVD-skivan.
  Figur : Formatera skivan
  Formatera skivan
 9. Windows sparar systemavbildningen.
  Figur : Spara systemavbildningen
  Spara systemavbildningen
 10. Om du använder DVD-skivor ska du märka och sätta i en tom DVD-skiva när du uppmanas till det. Fortsätt med att följa anvisningarna på skärmen tills avbildningen har slutförts. Det här kan ta allt från några minuter till flera timmar. Förvara säkerhetskopian på en säker plats.

Återställa datorn från en systemavbildning i Windows 7

För att byta ut alla dina aktuella program, systeminställningar och filer på en trasig dator från en systemavbildning, använd följande steg:
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Under System och säkerhet klickar du på Säkerhetskopiera datorn.
  Säkerhetskopiering och återställning öppnas.
 3. Klicka på Återställ systeminställningar eller datorn.
  Figur : Säkerhetskopiering och återställning
  Säkerhetskopiering och återställning
 4. Klicka på Avancerade återställningsmetoder under Systemåterställning.
  Figur : Avancerade återställningsmetoder
  Avancerade återställningsmetoder
 5. Klicka på Återställ datorn med hjälp av en systemavbildning som du har skapat tidigare på sidan Avancerade återställningsmetoder.
  Figur : Återställa från en systemavbildning
  Återställa från en systemavbildning
 6. Innan du återställer från systemavbildningen bör du säkerhetskopiera dina filer, som dokument, bilder och musik till en extern hårddisk, dvd-, cd-skiva eller USB-flashenhet. När återställningen har slutförts uppmanar Windows dig att återställa dessa filer.
  Om du har skapat några filer sedan du skapade systemavbildningsskivorna bör du klicka på Säkerhetskopiera nu och spara kopior av dina nya filer.
  Om du har en aktuell säkerhetskopia av filerna klickar du på Hoppa över.
  Figur : Säkerhetskopiera dina filer
  Säkerhetskopiera dina filer
 7. Klicka på Starta om för att fortsätta återställningen.
  Figur : Starta om datorn
  Starta om datorn
 8. Om systemavbildningsfilerna finns på cd eller dvd sätter du in skivan i enheten.
  Om filerna finns på en extern hårddisk, ansluter du den till datorn.
 9. När Windows startar om väljer du metod för tangentbordsinmatning och klickar på Nästa.
  obs!
  Om systemavbildningen finns på DVD och Windows inte kan hitta systemavbildningsfilen tar du ut den första skivan i uppsättningen och sätter i den sista skivan i uppsättningen. Klicka sedan på Försök igen.
 10. Klicka på Använd systemavbildningen med det senaste datumet (rekommenderas) och klicka sedan på Nästa.
 11. Klicka på Nästa på sidan Välj ytterligare alternativ för återställningen.
 12. Klicka på Slutför på bekräftelsesidan. Klicka sedan på Ja. Windows börjar återställa datorn.
 13. Om du använder DVD-skivor ska du sätta i den begärda skivan vid uppmaning och sedan klicka på OK. Följ anvisningarna på skärmen och slutför återställningen av datorn. Det här kan ta allt från några minuter till flera timmar. När Windows har slutfört återställningen startas datorn om automatiskt.
 14. Om du skapade en säkerhetskopia av dina användarfiler innan återställningen kan du återställa de filerna nu genom att klicka på Återställ mina filer och följa anvisningarna på skärmen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...