hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Fönstret Kontroll av användarkonto (Windows 7)

Detta dokument avser HP- och Compaq-datorer med Windows 7.
Kontroll av användarkonto talar om när ett program försöker göra ändringar på datorn som kräver administratörsbehörighet. Kontroll av användarkonto hjälper till att skydda din dator mot ändringar gjorda av en obehörig källa.
Kontroll av användarkonto visas olika för standardanvändarkonton och administratörskonton. För mer information om de olika typerna av användarkonton, se Hantera användarkonton och inloggning i Windows 7.

Kontroll av användarkonto med standardanvändarkonton i Windows 7

Ange administratörslösenordet och klicka på Ja för att fortsätta. Om du inte känner till administratörslösenordet kan du inte fortsätta.

Kontroll av användarkonto för administratörskonton i Windows 7

Om du är inloggad på ett administratörskonto begär Kontroll av användarkonto tillstånd att göra ändringar på datorn. Som standard visas Kontroll av användarkonto för administratörer bara när ett program utifrån försöker göra ändringar på datorn.
Figur : Kontroll av användarkonto för administratörer
Kontroll av användarkonto
Klicka på Ja för att fortsätta.

Förstå meddelandet Kontroll av användarkonto när du installerar programvaran

Ett av följande typer av meddelanden för kontroll av användarkonto kan visas när du installerar programmet.
Symbol
Typ
Beskrivning
En inställning eller funktion som ingår i Windows behöver din tillåtelse för att starta.
Det här objektet har en giltig digital signatur som bekräftar att Microsoft är utgivaren av det här objektet. Om du får den här typen av dialogruta, är det vanligtvis säkert att fortsätta. Om du är osäker kontrollerar du namnet på programmet eller funktionen för att avgöra om det är något du vill köra.
Ett program som inte är en del av Windows behöver din tillåtelse för att starta.
Det här programmet har en giltig digital signatur, som hjälper till att se till att programmet är vad det sägs vara och bekräftar utgivarens identitet av programmet. Om du får den här typen av dialogruta bör du kontrollera att programmet är den typ som du vill köra och att du litar på utgivaren.
Ett program med en okänd utgivare behöver din tillåtelse för att starta.
Det här programmet saknar giltig digital signatur från sin utgivare. Det indikerar inte nödvändigtvis fara, eftersom många äldre godkända program saknar signaturer. Viss skadlig programvara och virus kan göra att detta meddelande visas under installationen. Du bör vara extra försiktig och endast tillåta att ett program körs om du har hämtat den från en pålitlig källa, som den ursprungliga produktskivan, eller en utgivarens webbplats.
  • Om du har hämtat programvaran från HP går du till sidan HP-programvara och drivrutiner för din modell och hämtar den senaste versionen.
  • Innan du gör en installation ska du uppdatera dina antivirusdefinitioner samt köra en sökning för att identifiera om det finns skadliga filer i programmet.
  • Om du är fortfarande osäker ska du inte installera programmet.
Du har stoppats från att köra det här programmet av systemadministratören.
Det här programmet har stoppats eftersom det är känt att vara otillförlitligt. Kontakta systemadministratören om du vill köra programmet.

HP-programvaran eller drivrutinen visar okänd utgivare i fönstret Kontroll av användarkonto

De flesta programvarorna från HP:s webbplats eller installationsskivorna har signerats med en giltig digital signatur. Vissa program uppmanar fönstret Kontroll av användarkonto att Visa utgivaren som okänd.
Om meddelandet för kontroll av användarkonto anger att programvara som levererats från HP har en okänd utgivare, går du till sidan för HP-programvara och drivrutiner för din modell och hämtar den senaste versionen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...