solution Contentsolution Content
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP:s stationära datorer – Ta bort och byta ut CMOS-batteriet

Om datorn visar fel som rör klockan eller CMOS när datorn startas, behöver CMOS-batteriet i systemet förmodligen bytas ut. Byt ut batteriet enligt anvisningarna nedan.

Varning - risk för maskinskada:

Kanterna på metallpanelerna kan vara vassa. Se till att du inte kommer i kontakt med någon metallkant inuti datorn.

Varning - risk för personskada:

Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av elektrostatisk urladdning (ESD). Minska risken för skador orsakade av statisk elektricitet genom att arbeta på ett golv utan matta under, använda en arbetsyta som motverkar statisk elektricitet (till exempel en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet) och bära ett armband som är anslutet till en jordad yta.

Sök efter CMOS-återställningsanvisningarna specifika för datorns modellnummer

Anvisningarna för återställning av CMOS är specifika för det moderkort som är installerat på datorn. Leta reda på datorns modellnummer och använd det sedan för att få återställningsstegen (om de är tillgängliga) på webbplatsen för HP:s kundsupport. Om stegen som gäller för ditt moderkort inte är tillgängliga använder du de allmänna CMOS-återställningsstegen.

 1. Hitta din dators modellnummer. Du hittar detta nummer vanligen på etiketten på datorn eller på förpackningen som levererades med datorn. Gå till Hitta produkt- och serienummer för HP-datorer, skrivare och tillbehör för ytterligare alternativ.

  Anm:

  Det allmänna namnet eller serienamnet på datorn är inte tillräckligt specifikt för att identifiera korrekta datorspecifikationer.

  Datoretikett med produkt- och modellnummer markerade
 2. På webbplatsen för HP:s kundsupport använder du modellnumret för att navigera till produktsidan för din dator.

 3. Välj Installation "Användarhandböcker" och välj sedan Underhålls- och servicehandboken eller referenshandboken för maskinvara.

 4. Klicka på RTC-batteri eller CMOS-batteri, om en länk finns, för att söka efter stegen för att byta ut CMOS.

 5. Gå till Återställ CMOS med hjälp av moderkortsspecifikationerna för att byta ut CMOS genom att använda de specifika bytesstegen för moderkortet.

  Anm:

  Om specifika CMOS-utbytessteg inte finns tillgängliga för moderkortet, se Byta ut CMOS-batteriet med generiska steg.

Byt ut CMOS genom att följa anvisningarna som är specifika för datorn (rekommenderas)

Följ cmos-batteriets eller RTC-batteristegen i underhålls- och servicehandboken eller guiden för byte av maskinvara för att byta ut CMOS-batteriet.

 1. Stäng av datorn och koppla sedan bort strömadaptern från datorn.

 2. Tryck på strömknappen 10 gånger för att ladda ur elen helt från systemet.

 3. Öppna datorn för att få åtkomst till moderkortet.

 4. Återmontera datorn.

 5. Återanslut nätströmmen till datorn.

 6. Håll strömbrytaren nedtryckt i 20 sekunder.

 7. Släpp strömbrytaren och systemet startar.

Ett meddelande visas som bekräftar att CMOS har återställts. Meddelandet som visas på datorn kan variera.

Byt ut CMOS-batteriet med generiska steg

Om specifika CMOS-utbytessteg inte är tillgängliga för moderkortet, byter du ut CMOS-batteriet med dessa generiska steg.

 1. Stäng av datorn och koppla sedan bort strömadaptern från datorn.

 2. Tryck på strömknappen 10 gånger för att ladda ur elen helt från systemet.

 3. Öppna datorn för att få åtkomst till moderkortet.

 4. Ta bort eller koppla bort CMOS-batteriet från moderkortet.

  Exempel på olika CMOS-batterityper
 5. Kontrollera att alla strömkällor är borttagna eller bortkopplade från datorn, inklusive CMOS-batteriet.

 6. Tryck på strömbrytaren i minst 60 sekunder för att ladda ur all ström från datorn och återställa CMOS-värdena på moderkortet.

 7. Sätt tillbaka CMOS-batteriet och sätt sedan ihop datorn igen.

 8. Återanslut nätströmmen till datorn.

 9. Håll strömbrytaren nedtryckt i 20 sekunder.

 10. Släpp strömbrytaren och systemet startar.

  Ett meddelande visas som bekräftar att CMOS har återställts. Meddelandet som visas på datorn kan variera.

 11. Bekräfta att Time i BIOS är inställd på 00.00. Om det inte gör det utför du proceduren igen, men håller in strömbrytaren i 120 sekunder vid steg 6.Ytterligare supportalternativ