solution Contentsolution Content
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

Åtgärda ett HP-skrivarfel

När du har angett din identifieringskod visas ett av följande felmeddelanden och du kan inte fortsätta skrivarkonfigurationen eller registreringen av Instant Ink. Återställning av webbtjänsterna för att få en ny identifieringskod kan lösa problemet.

 • Ogiltig identifieringskod

 • Oväntat fel

 • Kod har gått ut

 • Fel 500

 • Skrivarkoden känns inte igen

 • Skrivaren är upptagen

Återställ anslutningen till webbtjänster

Återställ anslutningen till webbtjänsterna för att åtgärda eventuella serveranslutningsproblem, fel eller när du behöver en ny skrivarkod.

Anm:

Återställning av webbtjänsterna tar bort alla anpassade HP ePrint-inställningar.

Hitta skrivarkoden

När du har aktiverat webbtjänsterna skrivs en informationssida ut som listar HP ePrint-e-postadressen och skrivarkoden.

Leta upp skrivarkoden på informationsutskriften eller på displayen på skrivarens kontrollpanel. Identifieringskoden är en unik textsträng och bokstäver, vanligtvis listade under ePrint-skrivarens e-postadress.

Figur 1. Exempel på informationssidan och identifieringskodens plats Exempel på utskrifter på informationssidan med en identifieringskod visas

Om informationssidan inte skrivs ut när du har aktiverat webbtjänsterna, använder du en alternativ metod för att hämta koden.

 • Med sammanfattningsmenyn för webbtjänster (endast pekskärmar): Tryck på ePrint-ikonen på kontrollpanelen.

  På sammanfattningsskärmen för webbtjänster trycker du på Skriv ut info eller Skriv ut för att skriva ut en ny informationssida.

  Om sidan fortfarande inte skrivs ut letar du upp ePrint-e-postadressen på skärmen och antecknar sedan allt som listas innan @hpeprint.com. För vissa skrivare är den här text- och bokstavssträngen skrivarkoden. Ange det här värdet som identifieringskoden i appen HP Smart eller fönstret installation av HP Easy Start.

  HP ePrint e-postadress listad på sammanfattningsskärmen för webbtjänster
 • Använda en informationssida för webbtjänster: Använd skrivarens kontrollpanel för att skriva ut en informationssida för webbtjänster med identifieringskoden. Se skrivarens användarhandbok för tillgängliga rapporter och hur du skriver ut dem.

  Anm:

  Inte alla skrivare stödjer utskrift av en informationssida för webbtjänster.

  Exempel på hur du skriver ut en informationssida om webbtjänster för vissa HP-skrivare:

  • För kontrollpaneler med pekskärm pekar du på Inställningar ( eller ). Beroende på kontrollpanelen, tryck på Webbtjänster, Rapporter eller Verktyg och tryck sedan på Skriv ut informationssida eller informationssida för webbtjänster.

  • På kontrollpaneler med endast knapp trycker du på knapparna ePrint och Information samtidigt.

   Om du inte har en ePrint-knapp, trycker du på knapparna Avbryt och Information samtidigt.

   Skrivarkod som finns på informationssidan för webbtjänster eller rapporten

Hämta skrivaren manuellt från webbplatsen för HP Smart

Som en tillfällig lösning gör du in din skrivare manuellt på webbplatsen HP Smart när du upplever problem med att göra anspråk på skrivaren under konfiguration eller instant ink-registrering och sedan konfigurera eller registrera skrivaren.

Arbetsordning

 1. Gå till listan HP Smart webbplatsoch skapa eller logga sedan in på ditt konto.

 2. När du loggar in på ditt konto går du till hpsmart.com/newprinter.

 3. Ange skrivarkoden på webbsidan Lägg till en skrivare och klicka sedan på Lägg till.

  • Om hämtningen av skrivaren lyckas, går du vidare med följande steg.

  • Om det går att lösa in skrivaren går du vidare till nästa steg.

  Ange identifieringskoden
 4. Slutför konfigurationen eller registreringen av skrivaren.

  • HP Smart-app: Från mobilappens startskärm klickar du på Lägg till skrivare eller ikonen Lägg till skrivare ( eller ), och följer sedan uppmaningarna för att slutföra installationen.

  • HP Instant Ink: Gå till HP Instant Ink-kontooch logga sedan in på ditt konto. Klicka på Registrera nu, eller Registrera eller byt ut en skrivare i övre högra hörnet av Instant Ink-panelen, och följ sedan uppmaningarna för att slutföra registreringen.

Kontakta HP:s kundsupport

Om de föregående stegen inte löste problemet, kontakta HP:s kundsupport för att få ytterligare hjälp.

Arbetsordning

 1. Ange produktens serienummer för att visa garantistatus och ändra platsen vid behov.

 2. Välj ett supportalternativ. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.Ytterligare supportalternativ