solution Contentsolution Content
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-skrivare - Felet "Vi beklagar, något gick fel" (EBS00P0004)

Under installation av HP-skrivaren visas meddelandet Vi beklagar, att något gick fel med koden EBS00P00004 i HP Smart-appen.

Det här problemet inträffar när två eller flera enheter är anslutna till samma mobila router via Wi-Fi. Sekretesssepareringsfunktionen för den mobila routern hindrar enheter från att kommunicera med varandra. Därför kan datorn eller den mobila enheten inte kommunicera med skrivaren.

Felmeddelandet Vi är ledsen, något gick fel

Resolve error EBS00P0004

Inaktivera funktionen av sekretessseparering för att slutföra konfigurationen och utskriften, eller använd någon av följande lösningar för att skriva ut.

 • Inaktivera tillfälligt sekretessavskiljaren i den mobila routern, slutför installationen och skriv sedan ut.

  Anm:

  Alternativa namn för sekretessavskiljare kan vara Klientisolering, AP-isolering eller Intra-BSS-kommunikation.

  Aktivera funktionen av sekretessavskiljare igen när installationen är klar.

 • Utför någon av följande provisoriska lösningar:

  • Från HP Smart avslutar du inställningsprocessen och försöker slutföra installationen igen.

   1. Klicka på Avsluta inställning på felskärmen.

   2. Klicka på Slutför installationen, följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen och försök sedan skriva ut.

    Anm:

    Om slutför installationen inte är tillgänglig stänger du HP Smart-appen och öppnar den igen.

    Klicka på Slutför installationen
  • Använd funktionen Wi-Fi Direct för att skriva ut.

  • Använd en USB-kabelanslutning för att skriva ut.Ytterligare supportalternativ