solution Contentsolution Content
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP Notebook-datorer - Felsöka pekplattan

Stäng av och slå på pekplattan

På vissa styrplattor kan du aktivera eller avaktivera pekplattan genom att dubbelknacka i det övre vänstra hörnet på pekplattan.

 1. Tryck två gånger för att stänga av pekplattan.

  Pekplattans på/av-knapp
 2. Upprepa för att starta pekplattan.

Utföra en hård återställning

När en maskinvaruåterställning utförs raderas all information som lagras i datorns tillfälliga minne. På så sätt tvingas Windows att göra en fullständig genomsökning av systemet, inklusive batteriet. Utför en strömåterställning (eller maskinvaruåterställning) av datorn för att rensa information i datorns minne utan att radera personliga data.

 1. Stäng av datorn.

 2. Dra ur nätadaptern.

 3. Ta ut eventuella skivor ur skivenheten.

 4. Ta bort minneskort från kortläsarplatsen.

 5. Koppla bort alla oväsentliga enheter, t.ex. skrivare, skannrar, externa hårddiskar och USB-enheter.

  Anm:

  Koppla inte bort mus, tangentbord eller bildskärm.

 6. När strömsladden är bortkopplad, tryck på och håll kvar strömbrytaren i cirka 15 sekunder.

 7. Anslut strömadaptern och slå sedan på datorn.

Testa pekplattan i HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Kör komponenttester i HP PC Hardware Diagnostics UEFI för att testa pekplattan och följ sedan anvisningarna på skärmen.

 1. Håll in strömknappen i minst fem sekunder för att slå av datorn.

 2. Starta datorn och tryck genast på esc upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden. När menyn visas trycker du på tangenten f2.

 3. I huvudmenyn klickar du på Komponenttester.

 4. För att köra testerna, klicka på Mus/TouchPad, välj testet som ska köras och klicka sedan på Kör en gång. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra testet.

  Anm:

  Bluetooth-enheter stöds för närvarande inte.

  Anm:

  Din meny för komponenttester kan vara annorlunda, beroende på vilka komponenter som är installerade på din dator.

  Menyn Komponenttester

Kör Windows Update

Uppdatera din Windows 11- eller Windows 10-dator med Windows Update.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Sök efter uppdateringar.

  Om det finns tillgängliga uppdateringar börjar de installeras automatiskt.

  Anm:

  För att hämta och installera valfria uppdateringar, använd följande anvisningar för ditt operativsystem:

  • I Windows 11 väljer du Avancerade alternativ, väljer Valfria uppdateringar, väljer de uppdateringar som du vill installera och klickar sedan på Hämta och installera.

  • I Windows 10 väljer du Visa alla valfria uppdateringar, väljer de uppdateringar du vill installera och klickar sedan på Hämta och installera.

 2. När uppdateringarna har installerats, starta om datorn när du anmodas.

Utför en systemåterställning i Windows

Om problemet kvarstår återställer du datorn till ursprungskonfigurationen.

Microsoft tillhandahåller en återställningsfunktion som reparerar datorn genom att installera om operativsystemet. Kontrollera att du säkerhetskopierar alla viktiga filer innan du använder det här alternativet.

Gå till HP-datorer - Återställa datorn för mer information.Ytterligare supportalternativ