hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP Smart Tank 520- och 540-skrivare - Första gången skrivarinstallation

För att installera din HP Smart Tank-skrivare för första gången, ta ut skrivaren ur förpackningen, anslut strömsladden, installera skrivarens programvara, anslut enheten till skrivaren, fyll på tankarna, installera skrivhuvudet, fyll på papper och justera sedan skrivhuvudena.

Anm:

Om du letar efter skrivarens programvara ska du gå till 123.hp.com.

Ta ut skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp, alla klistermärken och allt förpackningsmaterial.

 1. Ta ut skrivaren ur förpackningen.

 2. Ställ skrivaren på en slät, horisontell yta där du har tänkt använda skrivaren.

 3. Ta bort all tejp från skrivarens utsida.

  Ta bort tejpen från skrivarens utsida
 4. Ta bort tejpen och förpackningsmaterialet från utmatningsfacket.

  Ta bort tejpen och förpackningsmaterialet från utmatningsfacket
 5. Öppna den främre luckan och ta sedan bort tejpen och förpackningsmaterialet från bläckområdet.

  Öppna den främre luckan och ta sedan bort tejpen och förpackningsmaterialet
 6. Öppna skannerlocket och ta sedan bort skyddsfilmen från skannerglaset.

  Öppna skannerlocket och ta sedan bort skyddsfilmen
 7. Stäng skannerlocket och främre luckan.

  Stäng skannerlocket och den främre luckan
 8. Anslut skrivaren till datorn med en USB-kabel.

  Ansluta skrivaren till datorn med en USB-kabel
 9. Sätt i nätsladden och slå sedan på skrivaren.

  Anslut strömsladden och slå sedan på skrivaren

Lägg till skrivaren till HP Smart

HP Smart-appen krävs och hjälper dig att ansluta enheten till skrivaren. Du får även en vägledning genom resten av installationsprocessen.

 1. Gå till 123.hp.com datorn för att hämta och installera programvaran.

 2. Öppna appen HP Smart.

  Anm:

  HP Smart v140.1.307 eller senare krävs för Windows. Om du vill kontrollera HP Smart-versionen öppnar du HP Smart, går till Inställningar och sedan Om. Om versionsnumret är tidigare än v140.1.307, uppdatera Windows, avinstallera och installera om appen HP Smart.

 3. Skapa eller logga in på ett HP-konto om du uppmanas att göra det.

 4. Tryck på Lägg till en ny skrivare eller tryck på plustecknet för att söka efter skrivaren.

  Anm:

  Om HP Smart inte upptäcker skrivaren, gå till HP-skrivaren som inte hittas av programvaran eller enheten under konfigurationen för felsökning.

 5. Följ anvisningarna i HP Smart för att ansluta skrivaren till datorn.

 6. Visa animationerna för att fylla bläcktankar, installera skrivhuvuden, fylla på papper och utföra skrivhuvudjustering i HP Smart.

Stegen som följer på den här sidan kan användas med anvisningarna i HP Smart för att slutföra skrivarinstallationen.

Fylla på bläckbehållarna

Fyll bläcktankarna med bläck som medföljde skrivaren.

Du bör vara medveten om följande när du arbetar med bläckbehållare:

 • Förvara bläckflaskor utom räckhåll för barn.

 • Öppna bläckflaskan endast när du fyller på bläckbehållare.

 • Förvara bläckflaskorna upprätt på en sval och torr plats.

Varning - risk för personskada:

För att undvika risken för skador på skrivhuvudet ska du inte installera skrivhuvudena förrän du har fyllt på bläckbehållarna.

 1. Öppna den främre luckan.

  Öppna den främre luckan
 2. Öppna locket på bläckbehållaren som du vill fylla.

  Öppna locket på bläcktanken som du vill fylla
 3. Vrid upp bläckflaskan.

  Öppna bläckflaskan
 4. Se till att färgen på bläckflaskan överensstämmer med färgen på bläckbehållaren. Håll i flaskan i behållarens munstycke och se till att spetsen på flaskan sitter ordentligt över munstycket och låt bläcket dräneras i facket tills behållaren är full.

  Om flaskan inte börjar tömmas, ta bort den och sätt tillbaka den på behållaren. Tryck inte på flaskan.

  Anm:

  Överfyll inte på den svarta bläckbehållaren, den svarta flaskan har lite bläck kvar.

  Påfyllning av bläcktankarna
 5. När bläckbehållaren är fylld ställer du i bläckflaskan upprätt och stänger sedan locket till bläckpatronen.

  Stänga bläckflaskans lock
 6. Stäng bläckbehållarens lock.

  Stänga bläckbehållarens lock
 7. Upprepa föregående steg för att fylla andra behållare.

  Anm:

  Alla fyra bläcktankar måste fyllas på. Skrivaren fungerar inte om du bara fyller en tank.

  Fyllning av alla andra bläcktankar
 8. Stäng den främre luckan och vänta sedan i cirka 15 sekunder tills skrivaren identifierar bläck.

  Stänger den främre luckan
 9. Förvara flaskor med överblivet bläck i upprätt läge på en sval och torr plats.

Sätt dit skrivhuvudet

Installera skrivarhuvudena som finns i kartongen tillsammans med din skrivare.

Följande måste slutföras innan du installerar skrivhuvudena:

 • Skrivaren är påslagen.

 • Alla fyra bläcktankar är fyllda.

 • Du har stängt den främre luckan i cirka 15 sekunder efter att du fyllt på bläckbehållaren.

 1. Öppna den främre luckan och vänta tills skrivarvagnen har flyttats till mitten och stannat.

  Om skrivarvagnen inte flyttas till mitten stänger du den främre luckan i 15 sekunder och öppnar den igen.

  Öppna den främre luckan
 2. Ta bort den orangefärgade tejpen från skrivhuvudsluckan.

  Ta bort den orangefärgade tejpen
 3. Tryck på den blå spärren och öppna skrivhuvudsluckan.

  Tryck på och släpp den blå spärren för att öppna skrivhuvudsluckan
 4. Ta bort och kassera det orangefärgade skyddet.

  Anm:

  Håll skyddet upprätt för att undvika bläckläckage.

  Ta bort och kassera det orange skyddet
 5. Ta ut skrivhuvudet ur förpackningen.

  Ta ut skrivhuvudet ur förpackningen
 6. Dra pluggen rakt upp från toppen av skrivarhuvudet.

  Drar ut pluggen ur skrivhuvudet
 7. Ta bort tejpen från skrivarhuvudets kontakter genom att dra i flikarna.

  Varning - risk för personskada:

  Rör inte kopparkontakten eller bläckmunstycket. Sätt inte tillbaka skyddstejpen på kontakten. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.

  Ta bort plasttejpen
 8. För in skrivhuvudet på plats och tryck sedan försiktigt i en uppåtriktade vinkel tills den snäpps fast.

  Installera skrivhuvudena
 9. Stäng luckan till skrivhuvudet.

  Stänga luckan till skrivhuvudet
 10. Stäng den främre luckan.

  Stänger den främre luckan

Fyll på med papper och rikta in skrivarhuvudena

Fyll på vanligt vitt papper i inmatningsfacket och justera sedan skrivhuvudena.

Använd nytt eller oanvänt vanligt vitt A4-papper. Inriktningen kan misslyckas om återanvända papper används.

 1. Fäll upp inmatningsfacket.

  Fäller upp inmatningsfacket
 2. Skjut sidostödet åt vänster.

  Skjut sidostödet åt vänster
 3. Fyll på en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket.

  Fyll på en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket
 4. Skjut sidostödet åt höger tills det vidrör pappret.

  Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills den vidrör papperet
 5. Öppna utmatningsfacket och förlängningsdelen.

  Öppna utmatningsfacket och förlängningsdelen
 6. Tryck på den blinkande knappen Fortsätt.

  Tryck på den blinkande knappen Fortsätt

  En inriktningssida skrivs ut.

 7. När lampan Öppna lock blinkar, öppna skannerlocket och placera den utskrivna sidan med framsidan nedåt.

  Placera den utskrivna sidan på skannern
 8. Stäng skannerlocket.

  Stänga skannerlocket
 9. Tryck på den blinkande Kopiera-knappen för att skanna sidan.

  På skrivarens display blinkar ett A under skanningen och försvinner när justeringen av skrivhuvudet har slutförts.

  Tryck på den blinkande knappen Kopiera

  Skrivarmaskinvaran är nu konfigurerad. Följ de återstående stegvisa anvisningarna i HP Smart för att slutföra programvaruinstallationen och börja sedan skriva ut.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...