hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro 3001e-3008e-skrivare - Konfigurera skrivarens maskinvara

Så här konfigurerar du skrivaren och installerar programvaran, skrivarens funktioner och en länk för att få exklusiv support för din HP+-skrivare.

Anm:

Slutför maskinvaruinstallationen innan du installerar skrivarens programvara.

I tabellen nedan finns information om vilka inställningsalternativ som är tillgängliga för din skrivarmodell.

För att verifiera din skrivarmodell, se namnpanelen på skrivarens frontpanel.

Inställningsalternativ efter skrivarmodell

Skrivarmodell

Inställningsalternativ

dwe

Trådlöst eller Ethernet

dne

Ethernet

Installation av skrivaren

Packa upp och installera skrivaren.

 1. Packa upp skrivaren:

  1. Välj en plats där skrivaren uppfyller följande specifikationer:

   • En stadig arbetsyta i ett välventilerat och dammfritt område som inte har direkt solljus

   • Temperatur: 15–32,5 °C

   • Luftfuktighet: 10 till 80 %

  2. Tillåt tillräckligt med utrymme runt skrivaren för att öppna alla luckor och fack.

   Anm:

   Skrivaren väger 7,3 kg .

   Utrymmeskrav

   Utrymmeskrav
   Mått (skrivaren har öppnats helt)

   Mått

   Mått (skrivaren har öppnats helt)

   1: Höjd

   366,1 mm

   2: Djup

   758,8 mm

   3: Bredd

   367 mm

  3. Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp, klistermärken och förpackningsmaterial.

   Anm:

   HP rekommenderar återvinning av förpackningsmaterial.

 2. Lägg i papper i facket:

  Fyll på papper i inmatningsfacket.

  Anm:

  Detta fack rymmer upp till 250 ark med 75 gram per kvadratmeter papper.

  1. Öppna inmatningsfacket.

   Öppna inmatningsfacket

   Öppnar inmatningsfacket
  2. Tryck in och håll kvar knappen på en av pappersledarna för bredd och skjut pappersledarna till kanterna av inmatningsfacket. Gör samma sak för pappersledarna för längd.

   Skjuta pappersledarna

   Skjuter pappersledarna mot inmatningsfackets kanter
  3. Fyll på papper i inmatningsfacket.

   Anm:

   Fyll inte på mycket för att undvika pappersstopp. Se till att ovansidan på bunten är under indikatorn för fullt fack.

   Fyll på papper

   Fyller på papper
  4. Kontrollera att pappersledarna lätt vidrör bunten eller papperet, men böj inte den.

   Pappersledarna rör vid papperet lätt

   Kontrollera att pappersledarna vidrör papperet lätt
  5. Stäng inmatningsfacket.

   Stäng facket

   Stänger inmatningsfacket
  6. Öppna utmatningsfacket och förlängningsdelen.

   Dra ut fackets förlängningsdel

   Öppna utmatningsfacket och förlängningsdelen
 3. Anslut strömsladden och slå på skrivaren:

  1. Anslut strömsladden mellan skrivaren och ett jordat vägguttag.

   Anm:

   Använd endast den strömsladd som medföljde skrivaren för att förhindra skador på skrivaren.

   Ansluta nätsladden

   Ansluter strömkabeln
  2. Tryck på strömbrytaren för att starta skrivaren.

 4. Välj en anslutningsmetod (Ethernet eller trådlöst):

  Använd något av följande alternativ för att ansluta skrivaren:

  • För en Ethernet-installation ansluter du en Ethernet-kabel nu. Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till nätverksporten och den andra änden till Ethernet-porten på skrivarens baksida.

   När du har anslutit Ethernet-kabeln går du vidare till nästa steg (steg 5) för att installera programvaran.

   Ansluta Ethernet-kabeln

   Ansluta Ethernet-kabeln
  • För trådlös installation ska du INTE ansluta några kablar. Gå vidare till nästa steg (Steg 5) för att installera programvaran.

   Anm:

   Se till att datorn är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk trådlöst och INTE ansluten via LAN, om du väljer att konfigurera skrivaren för anslutning till Wi-Fi-nätverket med HP Easy Start.

   Trådlös installation, ingen kabel

   Trådlös installation, ingen kabel
 5. Installera skrivardrivrutinen:

  När skrivaren är påslagen börjar strömindikatorn blinka. Vänta tills strömindikatorn slutar blinka och lyser med fast sken och en lysdiod för WiFi som börjar blinka.

  Följ dessa steg för att ansluta skrivaren till nätverket.

  1. Öppna en webbläsare på datorn och gå till hpsmart.com/setup.

  2. På sidan “Installera en ny skrivare” klickar du på Starta installation och sedan på Installera HP Easy Start för att hämta programvaran.

  3. När programvaran har hämtats klickar du på .exe-filen för att öppna HP Easy Start.

   Easy Start upptäcker trådlösa skrivare som ännu inte är associerade med nätverket (skrivare med en blinkande trådlös lampa) eller Ethernet-anslutna och trådlösa skrivare som redan är anslutna till nätverket. Skrivare som upptäcks visas på skärmen.

   • Om flera skrivare identifieras klickar du på den skrivare som du vill konfigurera.

   • Om skrivaren inte hittas följer du instruktionerna på skärmen för att felsöka och lösa problemet.

    Anm:

    Se till att datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk.

  4. Följ anvisningarna på skärmen i programmet HP Easy Start för att ansluta skrivaren till ett nätverk.

   Anm:

   När du ansluter skrivaren till WiFi måste datorn vara i närheten av skrivaren under installationen.

   När du ansluter trådlöst, om du inte ansluter till det trådlösa nätverket inom två timmar, måste du starta om skrivaren. Du kan också trycka på och hålla kvar kanppen Information och knappen Avbryt/Fortsätt för att återställa skrivaren till standardnätverksinställningarna och försöka ansluta den till det trådlösa nätverket igen med HP Easy Start.

   För att bekräfta närheten till skrivaren visas ett meddelande i HP Easy Start-programvaran med anvisningar om att trycka på knappen Information på skrivarens kontrollpanel. Samtidigt börjar knappen Information att blinka.

  5. På skrivarens kontrollpanel, tryck på knappen Information.

   HP Easy Start konfigurerar skrivaren och lägger till den i nätverket. Skärmen Nätverksinställningar visas i programvaran.

   Anm:

   Om det behövs proxyinställningar för nätverket klickar du på Redigera proxyinställningar i programvaran, anger inställningarna och klickar sedan på Verkställ.

  6. På skärmen nätverksinställning, klicka på Fortsätt.

   Anm:

   Om du uppmanas att fortsätta med en uppdatering av inbyggd programvara klickar du på Ja.

  7. När skärmen “Skriv ut din parkopplingskod” visas klickar du på Skriv ut parkopplingskod.

   Skrivaren skriver ut en sida med parkopplingskoden listad. Du behöver parkopplingskoden för att aktivera och ansluta skrivaren till HP Smart Admin (i steg 6).

   Parkopplingskoden är giltig i två timmar. Om parkopplingskoden har gått ut, återgå till skärmen för parkopplingskod i HP Easy Start-programvaran för att skriva ut en ny parkopplingskod.

  8. I HP Easy Start-programmet klickar du på Öppna HP Smart Admin för att öppna HP Smart Setup och fortsätter sedan till nästa steg.

 6. Aktivera din smarta HP+-skrivare:

  Para ihop skrivaren med ditt HP-konto och aktivera fördelarna med HP+:

  1. På sidan HP Smart Setup klickar du på ett av följande alternativ:

   • Logga in: Om du har skapat ett HP-konto tidigare, väljer du det här alternativet och anger sedan e-postadressen och lösenordet som du använde när du skapade kontot.

   • Skapa konto: Om du inte har ett HP-konto väljer du det här alternativet och anger sedan nödvändig information (för- och efternamn, e-postadress, land/region), skapar ett lösenord för kontot och klickar sedan på Skapa konto igen.

    En verifieringskod skickas till e-postadressen som du angav för att skapa HP-kontot.

    Ange verifieringskoden (du fick via e-post) i det fält som visas på inställningssidan och klicka sedan på Verifiera. När kontot har verifierats klickar du på Fortsätt.

  2. När du uppmanas till det väljer du en kontotyp (företagshanterad eller personlig) för skrivaren och klickar sedan på Fortsätt.

   Anm:

   Om du väljer den företagshanterade kontotypen uppmanas du att tilldela en skrivarägare och väljer sedan ett alternativ för hur HP samlar in data från skrivaren för att hjälpa till att förbättra framtida produkter och tjänster.

  3. När du tillfrågas om parkopplingskoden anger du den parkopplingskod som du hämtade i föregående steg (steg 5) och klickar sedan på Fortsätt.

   Ett meddelande visas när parkopplingskoden har accepterats.

  4. När du tillfrågas, ge skrivaren ett namn och en plats och klicka sedan på Fortsätt, eller om du inte vill lägga till dessa detaljer, klickar du på Hoppa över.

  5. Klicka på Bekräfta om du vill acceptera kraven för HP+ smart skrivare.

   Hp+-aktiveringsprocessen inleds. Ett meddelande visas när aktiveringen av HP+har slutförts.

  6. Klicka på Fortsätt om du vill visa fler inställningsalternativ.

  7. På sidan “Slutför skrivarinstallationen” klickar du på Konfigurera bredvid alternativet “Konfigurera utskrift och skicka en testsida”.

  8. När webbsidan “Konfigurera utskrift och skicka en testsida” visas klickar du på Installera bredvid alternativet “Aktivera utskrift genom att installera en skrivardrivrutin” och ladda ned skrivardrivrutinen.

   När drivrutinen har hämtats klickar du på .exe. filen i webbläsarens mapp för hämtning för att starta installationen av skrivardrivrutinen.

  9. När installationen av drivrutinen har slutförts klickar du på Skriv ut bredvid “Skriv ut en testsida” för att se till att skrivaren är konfigurerad och redo för utskrift. Klicka sedan på Klar för att stänga webbsidan “Skriv ut och skicka en testsida”.

  10. Längst ned på sidan för att avsluta konfigurationen av skrivaren klickar du på Gå till HP Smart Admin för att öppna webbportalen HP Smart Admin.

   I webbportalen HP Smart Admin kan du hantera skrivaren, övervaka utskriftsanvändning, övervaka ditt HP Instant Ink-abonnemang och din användning, bjuda in ytterligare användare för att aktivera utskrift från sina enheter, registrera dig för andra utskriftslösningar för att göra utskriften mer effektiv och hantera inställningar och meddelanden för ditt HP+-konto.

   Anm:

   HP rekommenderar ett bokmärke för HP Smart Admin-webbsidan (hpsmart.com/admin), så att du lätt kan komma åt den igen för att hantera skrivaren.

Lär dig om HP+ support och få hjälp med Wi-Fi-konfiguration

Få exklusiv support för din HP+-skrivare.

Anm:

Support varierar beroende på land/region.

Gå till Exklusiv HP+ Support.

Om HP+

HP+ är ett smart utskriftssystem som ger exklusiva fördelar och funktioner. För att HP+-skrivare ska fungera som förväntat måste du uppfylla dessa krav:

 • Skapa eller logga in på ett HP-konto

 • Se till att skrivaren är ansluten till internet

 • Använd endast original HP-toner

Lär dig mer om HP+-funktioner under skrivarinstallation eller på hp.com/plus.

Hjälp och tips för WiFi och anslutningar

Om programvaran inte kan hitta skrivaren vid konfigurationen kontrollerar du följande för att lösa problemet.

Anm:

Informationen i tabellen nedan gäller endast när alternativet Anslut med programvara används.

Tips för hur du löser problem med wi-fi-anslutningen

Möjligt problem

Lösning

Tidsgränsen för skrivarens Wi-Fi-inställning

Om Wi-Fi-lampan på kontrollpanelen inte blinkar blått, är skrivaren kanske inte i Wi-Fi-inställningsläge.

Använd någon av följande lösningar för att starta om Wi-Fi-läget:

 • Stäng av skrivaren och slå på den igen.

 • Återställ nätverksinställningar:

  1. På kontrollpanelen, tryck på och håll kvar knappen Information och knappen Avbryt/fortsätt i minst fem sekunder.

   Lysdioderna för WiFi börjar blinka.

  2. Vänta en minut. Öppna skrivarens programvara och försök ansluta igen.

Datorn är alltför långt från skrivaren

Flytta datorn närmare skrivaren. Enheten kan vara utom räckhåll för skrivarens Wi-Fi-signal.

Datorn är ansluten till ett VPN-nätverk (Virtual Private Network) eller ett fjärranslutet arbetsnätverk

Koppla bort VPN-nätverket innan du installerar HP Smart-programvaran.

Anslut till VPN-nätverket igen när du har avslutat skrivarkonfigurationen.

Anm:

Se över din plats och säkerheten för Wi-Fi-nätverket innan du kopplar bort VPN-nätverket.

Wi-Fi är avstängt på datorn (datorn är ansluten via Ethernet)

Om datorn är ansluten via Ethernet slår du på datorns Wi-Fi medan du ställer in skrivaren.

Använd inte USB för konfiguration

Skrivare med en etikett som täcker USB-porten måste ställas in med en nätverksanslutning. Det här säkerställer att du får alla tillgängliga erbjudanden för din HP+-skrivare.

Efter installationen kan du skriva ut med en USB-kabel vid behov, men skrivaren måste också vara ansluten till Internet.

Använd den inbäddade webbservern (EWS)

För information om hur du kommer åt skrivarinställningarna i den inbyggda HP-webbservern (EWS) med fabriksinställningarna för HP LaserJet Pro-skrivare, se HP LaserJet Pro - Använd en PIN-kod för att få åtkomst till skrivarens inställningar för HP:s inbyggda webbserver.

Skrivarfunktioner

Granska komponenterna på skrivarens fram- och baksida, inklusive knapparna och lamporna på skrivarens kontrollpanel.

Framsidan och baksidan

Framsidans funktioner

Framsidans funktioner
Framsidans funktioner

Nummer

Beskrivning

1

Kontrollpanel

2

Utmatningsfack

3

Bläckpatronslucka

4

Utmatningsfackets förlängning

5

Inmatningsfack

Bakre funktioner

Bakre funktioner
Bakre funktioner

Nummer

Beskrivning

1

Bakre USB-port

2

Ethernet-port

3

Strömingång

4

Bakre åtkomstlucka

5

Säkerhetsöppning


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...