solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro 3001–3008 – Konfigurera skrivaren

Så här konfigurerar du skrivaren, installerar programvaran samt information om skrivarfunktionerna.

Anm:

Slutför konfigurationen av hårdvaran innan du installerar skrivarens programvara.

I tabellen nedan finns information om vilka konfigurationsalternativ som är tillgängliga för din skrivarmodell.

Verifiera skrivarmodellen genom att titta på namnskylten på skrivarens frontpanel.

Konfigureringsalternativ efter skrivarmodell

Skrivarmodell

Konfigureringsalternativ

dw

Trådlöst, Ethernet eller USB

dn

Ethernet eller USB

Anm:

HP rekommenderar att du använder Ethernet eller trådlöst när du konfigurerar skrivaren så att du får åtkomst till molnbaserade funktioner och tjänster och ytterligare utskriftslösningar.

Anm:

Använd INTE en USB-kabel för att konfigurera skrivaren om du har för avsikt att ansluta den till molnet. Efter den första konfigurationen kan du ansluta en USB-kabel, om det behövs, men om skrivaren är ansluten till molnet, måste den fortsätta att vara ansluten till internet.

Installation av skrivaren

Packa upp och konfigurera skrivaren.

 1. Packa upp skrivaren:

  1. Välj en plats som uppfyller följande specifikationer för skrivaren:

   • En stadig arbetsyta i ett välventilerat och dammfritt område som inte har direkt solljus.

   • Temperatur: 15°–32,5° C

   • Luftfuktighet: 30 till 70 %

  2. Lämna tillräckligt med utrymme runt skrivaren för att öppna alla dörrar och fack.

   Anm:

   Skrivaren väger 7,3 kg.

   Utrymmeskrav

   Utrymmeskrav
   Mått (helt öppen skrivare)

   Mått

   Mått (helt öppen skrivare)

   1: Höjd

   366,1 mm

   2: Djup

   758,8 mm

   3: Bredd

   367 mm

  3. Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp och förpackningsmaterial.

   Anm:

   HP rekommenderar återvinning av förpackningsmaterialet.

 2. Fyll på papper i fack:

  Fyll på papper i inmatningsfacket.

  Anm:

  Detta fack rymmer 250 ark 75 g/m2 papper.

  1. Öppna inmatningsfacket.

   Öppna inmatningsfacket

   Öppnar inmatningsfacket
  2. Håll knappen nedtryckt på en av pappersledarna för bredd och skjut pappersledarna till kanterna av inmatningsfacket. Gör samma sak för pappersledarna för längd.

   Skjut pappersledarna

   Skjuter pappersledarna mot inmatningsfackets kanter.
  3. Fyll på papper i magasinet.

   Anm:

   Fyll inte på mycket för att undvika pappersstopp. Se till att buntens överkant är under indikatorn för fullt fack.

   Fyll på papper

   Fyller på papper
  4. Kontrollera att pappersledarna lätt vidrör bunten eller papperet, men inte böjer det.

   Pappersledarna vidrör papperet lätt.

   Kontrollera att pappersledarna vidrör papperet lätt
  5. Stäng inmatningsfacket.

   Stäng facket

   Stänga inmatningsfacket
  6. Öppna förlängningsdelen till utmatningsfacket.

   Öppna förlängningsdelen till utmatningsfacket

   Öppnar förlängningsdelen till utmatningsfacket
 3. Anslut strömkabeln och slå på skrivaren:

  1. Anslut skrivarens strömkabel till ett jordat växelströmsuttag.

   Anm:

   Använd endast strömkabeln som medföljde skrivaren för att undvika att skrivaren skadas.

   Ansluta strömkabeln

   Ansluter strömkabeln
  2. Tryck på strömbrytaren för att starta skrivaren.

 4. Välj en anslutningsmetod (Ethernet eller trådlöst):

  Välj ett av följande alternativ för att ansluta skrivaren:

  • Anslut en Ethernet-kabel nu om du vill göra en Ethernet-installation. Anslut Ethernet-kabeln till nätverksporten och den andra änden till Ethernet-porten på skrivarens baksida.

   När du har anslutit Ethernet-kabeln går du vidare till nästa steg (steg 5) för att installera programvaran.

   Ansluta en Ethernet-kabel

   Ansluter en Ethernet-kabel
  • För en trådlös installation ska du INTE ansluta några kablar. Gå vidare till nästa steg (steg 5) för att installera programvaran. Programvaruinstallationen vägleder dig genom stegen för att ansluta skrivaren till det trådlösa nätverket.

   Anm:

   Se till att datorn är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk trådlöst och INTE ansluten via LAN, om du väljer att konfigurera skrivaren för anslutning till Wi-Fi-nätverket med HP Easy Start.

   Trådlös installation, ingen kabel

   Trådlös installation, ingen kabel
 5. Installera skrivarens programvara:

  När skrivaren är påslagen börjar strömindikatorn blinka. Vänta tills strömindikatorn slutar blinka och lyser med fast sken och lysdioderna för WiFi börjar blinka.

  Så här installerar du programvaran:

  1. Öppna en webbläsare på datorn och gå till hpsmart.com/setup.

  2. På sidan "Installera en ny skrivare" klickar du på Starta installation och sedan på Installera HP Easy Start för att hämta programvaran.

  3. När programvaran har hämtats klickar du på .exe-filen för att öppna HP Easy Start.

   Easy Start identifierar trådlösa skrivare som ännu inte är associerade med nätverket (skrivare med en blinkande trådlös lampa) eller Ethernet-anslutna och trådlösa skrivare som redan är anslutna till nätverket. De skrivare som identifieras visas på skärmen.

   • Om flera skrivare identifieras klickar du på den skrivare som du vill konfigurera.

   • Om skrivaren inte påträffas eller visas följer du instruktionerna på skärmen för att felsöka och lösa problemet.

    Anm:

    Se till att datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk.

  4. Följ anvisningarna på skärmen i programmet HP Easy Start för att ansluta skrivaren till ett nätverk.

   Anm:

   När du ansluter skrivaren till Wi-Fi måste datorn vara i närheten av skrivaren under installationen.

   När du ansluter trådlöst, om du inte ansluter till det trådlösa nätverket inom två timmar, måste du slå på strömmen till skrivaren. Du kan också hålla knappen Information och knappen Fortsätt/Avbryt nedtrycka för att återställa skrivaren till standardnätverksinställningarna och försöka ansluta den till det trådlösa nätverket igen med HP Easy Start.

   För att bekräfta närheten till skrivaren visas ett meddelande i HP Easy Start-programvaran med anvisningar om att trycka på knappen Information på skrivarens kontrollpanel. Samtidigt börjar knappen Information att blinka.

  5. På skrivarens kontrollpanel, trycker du på knappen Information.

   HP Easy Start konfigurerar skrivaren och lägger till den i nätverket. Skärmen Nätverksinställningar visas i programvaran.

   Anm:

   Om det behövs proxyinställningar för nätverket klickar du på Redigera proxyinställningar i programvaran, anger inställningarna och klickar sedan på Verkställ.

 6. Anslut din skrivare:

  Hitta anslutningsmetod i tabellen nedan och följ anvisningarna som visas.

  Information om anslutningsmetod

  Anslutningsmetod

  Detaljinformation

  Trådlöst

  1. På skärmen ”Skrivare påträffad” klickar du på Fortsätt.

   Anm:

   När du ansluter skrivaren till Wi-Fi måste datorn vara i närheten av skrivaren under installationen.

   När du ansluter trådlöst, om du inte ansluter till det trådlösa nätverket inom två timmar, måste du slå på strömmen till skrivaren.

  2. När skärmen "HP Auto Wireless Connect" visas klickar du på OK.

   Programvaran startar processen med att ansluta skrivaren till Wi-Fi-nätverket.

   För att bekräfta närheten till skrivaren visas ett meddelande i programvaran med anvisningar om att trycka på OK på skrivarens kontrollpanel.

  3. Tryck på knappen OK på skrivarens kontrollpanel.

   HP Easy Start konfigurerar skrivaren och lägger till den i nätverket. Skärmen Nätverksinställningar visas i programvaran.

   Anm:

   Om det behövs proxyinställningar för nätverket klickar du på Redigera proxyinställningar i programvaran, anger inställningarna och klickar sedan på Verkställ.

  4. När skärmen "Anslut skrivaren till Internet" visas klickar du på Fortsätt.

  5. När skärmen "Skriv ut din ihopparningskod" visas klickar du på Skriv ut ihopparningskod.

   Skrivaren skriver ut en sida med ihopparningskoden visad. Du behöver ihopparningskoden för att ansluta skrivaren till HP Smart Admin (i steg 7).

   Ihopparningskoden är giltig i två timmar.

   Viktigt:

   Om du inte vill para ihop skrivaren klickar du på Hoppa över ihopparning. Om du hoppar över ihopparningen, har du INTE åtkomst till molnbaserade funktioner och tjänster.

  6. I programvaran klickar du på Öppna HP Smart Admin och fortsätter sedan till nästa steg (steg 7) för anvisningar om att ansluta till HP Smart Admin och ange ihopparningskoden.

   Anm:

   Steget för att ansluta till HP Smart Admin (steg 7) är valfritt. Om du INTE vill ansluta skrivaren till HP Smart Admin kan du stanna här.

  Ethernet

  1. På skärmen ”Skrivare påträffad” klickar du på Fortsätt.

   Ett meddelande visas i programvaran som ber dig att bekräfta närheten till skrivaren genom att välja "OK" på skrivarens kontrollpanel.

  2. Tryck på knappen OK på skrivarens kontrollpanel.

   HP Easy Start konfigurerar skrivaren och lägger till den i nätverket. Skärmen Nätverksinställningar visas i programvaran.

   Anm:

   Om det behövs proxyinställningar för nätverket klickar du på Redigera proxyinställningar i programvaran, anger inställningarna och klickar sedan på Verkställ.

  3. Klicka på Fortsätt på skärmen Nätverksinställningar.

  4. När skärmen "Anslut skrivaren till Internet" visas klickar du på Fortsätt.

   Skrivaren undersöker om det finns uppdateringar av inbyggd programvara. Om du uppmanas att fortsätta med en uppdatering av inbyggd programvara klickar du på Ja.

  5. När skärmen "Skriv ut din ihopparningskod" visas klickar du på Skriv ut ihopparningskod.

   Skrivaren skriver ut en sida med ihopparningskoden visad. Du behöver ihopparningskoden för att ansluta skrivaren till HP Smart Admin (i steg 7).

   Ihopparningskoden är giltig i två timmar.

   Viktigt:

   Om du inte vill para ihop skrivaren klickar du på Hoppa över ihopparning. Om du hoppar över ihopparningen, har du INTE åtkomst till molnbaserade funktioner och tjänster.

  6. I programvaran klickar du på Öppna HP Smart Admin och fortsätter sedan till nästa steg (steg 7) för anvisningar om att ansluta till HP Smart Admin och ange ihopparningskoden.

   Anm:

   Steget för att ansluta till HP Smart Admin (steg 7) är valfritt. Om du INTE vill ansluta skrivaren till HP Smart Admin kan du stanna här.

 7. Anslut till HP Smart Admin (valfritt):

  Om du ansluter skrivaren till HP Smart Admin får du åtkomst till molnbaserade funktioner och tjänster och ytterligare utskriftslösningar.

  Anm:

  Det är valfritt att ansluta till HP Smart Admin. Om du inte är intresserad av att få åtkomst till molnbaserade funktioner och tjänster hoppar du över de här stegen.

  Anm:

  Dessa steg gäller endast skrivarmodeller som är anslutna till ett trådlöst nätverk eller Ethernet-nätverk.

  Om skrivaren är ansluten via en USB-kabel, bortser du från de här stegen.

  1. På sidan HP Smart Setup klickar du på ett av följande alternativ:

   • Logga in: Om du redan har skapat ett HP-konto väljer du det här alternativet och anger sedan e-postadressen och lösenordet som du använde när du skapade kontot.

   • Skapa konto: Om du inte har något HP-konto väljer du det här alternativet och anger sedan nödvändig information (för- och efternamn, e-postadress och land/region), skapar ett lösenord för kontot och klickar sedan på Skapa konto igen.

    En verifieringskod skickas till e-postadressen som du angav för att skapa HP-kontot.

    Ange verifieringskoden (du fick via e-post) i det fält som visas på inställningssidan och klicka sedan på Verifiera. När kontot har verifierats klickar du på Fortsätt.

  2. När du uppmanas till det väljer du en kontotyp (företagshanterad eller personlig) för skrivaren och klickar sedan på Fortsätt.

   Anm:

   Om du väljer den företagshanterade kontotypen uppmanas du att tilldela en skrivarägare och väljer sedan ett alternativ för hur HP samlar in data från skrivaren för att hjälpa till att förbättra framtida produkter och tjänster.

  3. När du tillfrågas om ihopparningskoden anger du den ihopparningskod som du hämtade i föregående steg (steg 6) och klickar sedan på Fortsätt.

   Ett meddelande visas när ihopparningskoden har accepterats.

  4. När du tillfrågas, ge skrivaren ett namn och en plats och klicka sedan på Fortsätt, eller om du inte vill lägga till de här detaljerna klickar du på Hoppa över.

   Ett meddelande visas när skrivaren är ansluten till HP Smart Admin.

  5. Klicka på Fortsätt om du vill visa fler konfigureringsalternativ.

  6. På sidan "Slutför skrivarinstallationen" klickar du på Konfigurera bredvid alternativet "Konfigurera utskrift och skicka en testsida".

  7. När webbsidan "Konfigurera utskrift och skicka en testsida" visas klickar du på Installera bredvid alternativet "Aktivera utskrift genom att installera en skrivardrivrutin" och ladda ned skrivardrivrutinen.

   När drivrutinen har laddats ned klickar du på .exe-filen för att starta installationen av skrivardrivrutinen.

  8. När installationen av drivrutinen har slutförts klickar du på Skriv ut bredvid "Skriv ut en testsida" för att se till att skrivaren är konfigurerad och redo för utskrift. Klicka sedan på Klar för att stänga webbsidan "Skriv ut och skicka en testsida".

  9. Längst ned på sidan ”Slutför skrivarinstallationen” klickar du på Gå till HP Smart Admin för att öppna webbportalen HP Smart Admin.

   I HP Smart Admin Dashboard kan du hantera skrivaren, övervaka utskriftsanvändning, bjuda in ytterligare användare för att aktivera utskrift från deras enheter, delta i den kostnadsfria testversionen av HP Instant Ink och registrera dig för andra utskriftslösningar för att göra utskriften mer effektiv.

   Anm:

   HP rekommenderar att du bokmärker HP Smart Admin-webbsidan (hpsmart.com/admin) så att du lätt kan komma åt den igen för att hantera skrivaren.

Få hjälp med konfigurationen

Mer information om konfiguration och videor finns på länken nedan.

Hjälp och tips för WiFi och anslutningar

Om programvaran HP Easy Start inte kan hitta skrivaren vid konfigurationen kontrollerar du följande villkor för att lösa problemet.

Tips för hur du löser problem med wi-fi-anslutningen

Möjligt problem

Lösning

Tidsgränsen för skrivarens Wi-Fi-konfigurationsläge har överskridits

Om Wi-Fi-lampan på kontrollpanelen inte blinkar blått är skrivaren kanske inte i Wi-Fi-konfigurationsläge.

Använd någon av följande lösningar för att starta om Wi-Fi-läget:

 • Stäng av skrivaren och slå på den igen.

 • Återställa nätverksinställningarna:

  1. Håll knappen Information nedtryckt på kontrollpanelen och knappen Avbryt/Fortsätt i minst fem sekunder.

   Lysdioderna för Wi-Fi börjar blinka.

  2. Vänta en minut. Öppna skrivarens programvara och försök ansluta igen.

Datorn är för långt från skrivaren

Flytta datorn närmare skrivaren. Datorn kan vara utanför intervallet från skrivarens Wi-Fi-signal.

Datorn är ansluten till ett VPN-nätverk (Virtual Private Network) eller ett fjärranslutet arbetsnätverk.

Koppla bort VPN-nätverket innan du installerar HP-skrivarens programvara.

Anslut till VPN-nätverket igen när du har avslutat skrivarkonfigurationen.

Anm:

Se över din plats och säkerheten för Wi-Fi-nätverket innan du kopplar bort VPN-nätverket.

Wi-Fi är avstängt på datorn (datorn är ansluten via Ethernet).

Om datorn är ansluten via Ethernet slår du på datorns Wi-Fi medan du ställer in skrivaren.

Öppna HP:s inbyggda server (EWS)

Mer information om hur du kommer åt skrivarinställningarna i HP:s inbyggda webbserver (EWS) med fabriksinställningarna för HP LaserJet Pro-skrivare finns i HP LaserJet Pro – Använd en PIN-kod för att få åtkomst till skrivarens inställningar för HP:s inbyggda webbserver.

Skrivarfunktioner

Granska komponenterna på skrivarens fram- och baksida, inklusive knapparna och lamporna på skrivarens kontrollpanel.

Framsidan och baksidan

Framsidans funktioner

Framsidans funktioner
Framsidans funktioner

Nummer

Beskrivning

1

Kontrollpanel

2

Utmatningsfack

3

Bläckpatronslucka

4

Utmatningsfackets förlängning

5

Inmatningsfack

Bakre funktioner

Bakre funktioner
Bakre funktioner

Nummer

Beskrivning

1

Bakre USB-port

2

Ethernet-port

3

Strömingång

4

Bakre åtkomstlucka

5

SäkerhetsöppningYtterligare supportalternativ