hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro 4001-4004 – Installera skrivaren

Det här dokumentet förklarar hur du ställer in skrivaren och installerar programvaran, och det innehåller information om skrivarens funktioner.

Anm:

Slutför maskinvaruinstallationen innan du installerar skrivarprogramvaran.

Se tabellen nedan för att lära dig vilka installationsalternativ som är tillgängliga för din skrivarmodell.

För att verifiera din skrivarmodell, se namnskylten på skrivarens frontpanel.

Installationsalternativ efter skrivarmodell

Skrivarmodell

Installationsalternativ

dw

Trådlöst, Ethernet eller USB

dn

n

Ethernet eller USB

d

Endast USB

Anm:

HP rekommenderar att du använder Ethernet eller trådlöst för att ställa in skrivaren för att ge tillgång till molnbaserade funktioner och tjänster och ytterligare utskriftslösningar.

Anm:

Använd INTE en USB-kabel för att ställa in skrivaren om du tänker ansluta skrivaren till molnet. Efter den första installationen kan du ansluta en USB-kabel om det behövs, men om skrivaren har anslutits till molnet måste den förbli ansluten till Internet för att kunna dra fördel av molntjänster och funktioner.

Installation av skrivaren

Följ dessa steg för att packa upp och ställa in skrivaren.

Om skrivarmaskinvaran redan är installerad går du till Steg fem: Installera skrivarprogramvaran för hjälp med installation av programvara.

 1. Packa upp skrivaren:

  1. Välj en plats som uppfyller följande specifikationer för skrivaren:

   • En stabil arbetsyta i ett väl ventilerat och dammfritt utrymme som inte utsätts för direkt solljus

   • Temperaturintervall: 15° – 27 °C

   • Fuktighetsintervall: 30 – 70 %

  2. Lämna tillräckligt med utrymme kring skrivaren för att öppna alla dörrar och fack.

   Anm:

   Skrivaren väger 8,9 kg .

   Utrymmeskrav

   Utrymmeskrav
   Dimensioner (skrivaren helt öppen)

   Mått

   Dimensioner (skrivaren helt öppen)

   1: Bredd

   381 mm

   2: Höjd

   241 mm

   3: Djup

   781 mm

  3. Ta ut skrivaren ur kartongen och ta bort all tejp och förpackningsmaterial.

   Anm:

   HP rekommenderar att förpackningsmaterialet återvinns.

 2. Fyll på papper i fack 2:

  Följande information beskriver hur du fyller på papper i fack 2.

  Anm:

  Detta fack rymmer 250 ark 75 g/m2 papper.

  1. Öppna fack 2.

   Öppna fack 2

   Öppna fack 2

  2. Ställ in pappersledarna för längd och bredd genom att klämma ihop justeringsreglagen och flytta ledarna till pappersstorleken som används.

   Anm:

   Om du fyller på papper, tryck in spärren bakom fackets framsida och dra framåt. Magasin 2 sträcker sig från baksidan av skrivaren cirka 51 mm.

   Justera pappersledarna

   Justera pappersledarna

  3. Fyll på papper i facket.

   Anm:

   För att undvika papperstrassel ska du inte fylla på för mycket papper i facket. Kontrollera att buntens överkant är under markeringen för fullt fack.

   Fyll på papper

   Fyll på papper

  4. Kontrollera att pappersledarna ligger an lätt mot bunten eller pappret, men inte böjer den.

   Pappersledarna ligger an lätt mot pappret

   Pappersledarna ligger an lätt mot pappret

  5. Stäng facket.

   Stänga fack 2

   Stänga fack 2

 3. Anslut strömkabeln och starta skrivaren:

  1. Anslut skrivarens strömkabel till ett jordat växelströmsuttag.

   Anm:

   Använd endast strömkabeln som medföljde skrivaren för att undvika att skrivaren skadas.

   Ansluta strömkabeln

   Ansluta strömkabeln

  2. Sätt på skrivaren genom att trycka på strömknappen.

   Starta skrivaren

   Starta skrivaren

 4. Välj anslutningsmetod:

  Välj ett av följande alternativ för att ansluta din skrivare:

  • För en Ethernet-installation, anslut en Ethernet-kabel nu. Anslut Ethernet-kabeln till nätverksporten och den andra änden till Ethernet-porten på skrivarens baksida.

   När du har anslutit Ethernet-kabeln fortsätter du till nästa steg (steg 5) för att installera programvaran.

   Anslut en Ethernet-kabel

   Anslut en Ethernet-kabel

  • För en trådlös installation, anslut INTE några kablar. Gå vidare till nästa steg.

   Trådlös installation, ingen kabel

   Trådlös installation, ingen kabel

  • För en USB-installation, fortsätt till nästa steg (steg 5) för att installera programvaran. Vänta tills programvaran uppmanas att ansluta USB-kabeln.

   Anm:

   Om du väljer USB-installation har du INTE tillgång till molnfunktioner och tjänster.

 5. Installera skrivarprogramvaran:

  När skrivaren är påslagen visas en webbadress (eller URL) på skrivarens kontrollpanel. Det här är webbplatsen som du kommer att gå till för att installera skrivarprogramvaran.

  Anm:

  Webbplatsens adress som visas varierar beroende på skrivarmodell.

  URL som visas på skrivarens kontrollpanel (efter skrivarmodell)

  Skrivarmodell

  URL som visas på skrivarens kontrollpanel

  dw

  dn

  n

  hpsmart.com/setup

  d

  hpsmart.com/download

  Följ dessa steg för att installera programvaran:

  Anm:

  Om du inte vill installera skrivarprogrammet just nu, tryck på högerpilen på skrivarens kontrollpanel. När menyn språk visas använder du pilknapparna för att välja önskat språk och trycker på knappen OK. När ”hpsmart.com/setup” (eller ”hpsmart.com/download”) visas igen, tryck på knappen Avbryt två (2) gånger för att kringgå meddelandet. När meddelandet ”Äkta HP-kassettläckpatroner är installerade” visas trycker du på knappen OK igen. Skrivaren fortsätter till läget Redo.

  När du är redo att börja skriva ut måste en skrivardrivrutin eller programvara vara installerad vid den tidpunkten.

  1. Öppna en webbläsare på din dator och gå till webbadressen (URL) som visades på skrivarens kontrollpanel när du först slog på skrivaren. Webbadressen kommer att vara en av följande:

  2. Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera programvaran. Instruktionerna varierar beroende på vilken webbplats du använder.

   Se tabellen nedan och följ stegen för den webbplats som du använder för att installera programvaran.

   Instruktioner baserade på webbplats

   Webbadress

   Instruktioner för att installera programvaran

   hpsmart.com/setup

   1. På webbsidan ”Konfigurera en ny skrivare”, klicka på Börja installationen och klicka sedan på Installera HP Easy Start för att ladda ner programvaran.

   2. När programvaran har laddats ner klickar du på .exe-filen och följer anvisningarna på skärmen för att installera HP Easy Start.

    När programvaran HP Easy Start har installerats kommer den att söka efter trådlösa skrivare som ännu inte är associerade med nätverket (skrivare med en trådlös lampa som blinkar), och Ethernet-anslutna och trådlösa skrivare som redan är anslutna till nätverket.

    Skrivarna som identifieras visas på skärmen.

    • Om flera skrivare upptäcks klickar du på den skrivare du vill konfigurera.

    • För trådlösa eller Ethernet-anslutna skrivare, om skrivaren som du vill konfigurera inte finns med i listan klickar du på Min skrivare är inte listad och följer instruktionerna på skärmen för att söka efter skrivaren.

     Anm:

     Om du ställer in skrivaren för Wi-Fi, se till att datorn är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk. Om du ställer in skrivaren för Ethernet, se till att datorn är ansluten till samma Ethernet-nätverksundernät.

    • Om du vill konfigurera skrivaren med en USB-kabel klickar du på Min skrivare finns inte i listan, klickar på alternativknappen bredvid USB-skrivare och klickar sedan på Fortsätt. För att slutföra USB-installationen, fortsätt till nästa steg (steg 6) i detta dokument och följ stegen för en USB-anslutning.

   3. För trådlösa och Ethernet-anslutna skrivare fortsätter du till nästa steg (steg 6) när skärmen ”Skrivare hittades” visas i HP Easy Start-programvaran för att slutföra skrivarinstallationen.

   hpsmart.com/download

   Anm:

   Dessa steg gäller endast ”d”-modeller. För alla andra modeller måste du gå till hpsmart.com/setup för att installera programvaran.

   1. På webbsidan ”HP Smart” klickar du på Installera HP Smart.

    Du kommer att hänvisas till appbutiken för att ladda ned HP Smart App.

   2. Ladda ner och installera HP Smart från App Store.

   3. Följ instruktionerna i installationsprogrammet och anslut USB-kabeln mellan den internetanslutna datorn eller porten och USB-porten på skrivarens baksida när du uppmanas till det.

    När installationen av programvaran är klar konfigureras skrivaren för utskrift. Du behöver inte utföra några fler steg i detta dokument.

    De återstående stegen i detta dokument gäller för andra skrivarmodeller med ytterligare anslutningsalternativ.

 6. Slutför konfigurationen för skrivare:

  Hitta din anslutningsmetod (trådlös, Ethernet eller USB) i tabellen nedan och följ instruktionerna för att slutföra skrivarinstallationen.

  Instruktioner för varje anslutningsmetod

  Anslutningsmetod

  Information

  Trådlös

  1. När skärmen ”Skrivare hittades” visas i HP Easy Start-programvaran klickar du på Fortsätt.

   Anm:

   När du ansluter skrivaren till Wi-Fi måste datorn vara nära skrivaren under konfigurationen.

   När du ansluter trådlöst, om du inte ansluter till det trådlösa nätverket inom två timmar, måste du stänga av skrivaren.

  2. När skärmen ”HP Auto Wireless Connect” visas klickar du på OK.

   Programvaran startar processen för att ansluta skrivaren till Wi-Fi-nätverket.

   För att bekräfta din närhet till skrivaren visas ett meddelande i programvaran med instruktioner för att välja ”OK” på skrivarens kontrollpanel.

  3. Tryck på OK på skrivarens kontrollpanel.

   HP Easy Start konfigurerar skrivaren och lägger till den i nätverket. Skärmen Nätverksinställningar visas i programvaran.

   Anm:

   Om proxyinställningar krävs för ditt nätverk, klicka på Redigera proxyinställningar i programvaran, ange inställningarna och klicka sedan på Verkställ.

  4. När skärmen ”Anslut skrivare till internet” visas klickar du på Fortsätt.

  5. När skärmen ”Generera din parkopplingskod” visas klickar du på Generera parkopplingskod.

   Skrivaren skriver ut en sida med den angivna parkopplingskoden. Du behöver parkopplingskoden för att parkoppla din skrivare till HP Smart Admin (i steg 7).

   Parkopplingskoden är giltig i två timmar.

   Viktigt:

   Om du inte vill parkoppla skrivaren klickar du på Hoppa över parkoppling och ignorerar de återstående stegen i det här dokumentet eftersom de bara gäller när du parkopplar skrivaren.

   Om du hoppar över parkoppling har du INTE tillgång till molnbaserade funktioner och tjänster.

  6. I programvaran klickar du på Öppna HP Smart Admin och fortsätt sedan till nästa steg (steg 7) för instruktioner om hur du kopplar ihop skrivaren med HP Smart Admin.

   Anm:

   Att para ihop din skrivare med HP Smart Admin (steg 7) är valfritt. Om du INTE vill para ihop skrivaren med HP Smart Admin kan du sluta här.

  Ethernet

  Om du inte redan har anslutit en Ethernet-kabel, anslut en nu. Anslut en ände av Ethernet-kabeln till nätverksporten och den andra änden till Ethernet-porten på skrivarens baksida.

  1. När skärmen ”Skrivare hittades” visas i HP Easy Start-programvaran klickar du på Fortsätt.

   Ett meddelande visas i programvaran som ber dig att bekräfta din närhet till skrivaren genom att välja ”OK” på skrivarens kontrollpanel.

  2. Tryck på OK på skrivarens kontrollpanel.

   HP Easy Start konfigurerar skrivaren och lägger till den i nätverket. Skärmen Nätverksinställningar visas i programvaran.

   Anm:

   Om proxyinställningar krävs för ditt nätverk, klicka på Redigera proxyinställningar i programvaran, ange inställningarna och klicka sedan på Verkställ.

  3. På skärmen Nätverksinställningar klickar du på Fortsätt.

  4. När skärmen ”Anslut skrivare till internet” visas klickar du på Fortsätt.

   Skrivaren söker efter uppdateringar för inbyggd programvara. Om du uppmanas att fortsätta med en uppdatering av inbyggd programvara klickar du på Ja.

  5. När skärmen ”Generera din parkopplingskod” visas klickar du på Generera parkopplingskod.

   Skrivaren skriver ut en sida med den angivna parkopplingskoden. Du behöver parkopplingskoden för att parkoppla din skrivare till HP Smart Admin (i steg 7).

   Parkopplingskoden är giltig i två timmar.

   Viktigt:

   Om du inte vill parkoppla skrivaren klickar du på Hoppa över parkoppling och ignorerar de återstående stegen i det här dokumentet eftersom de bara gäller när du parkopplar skrivaren.

   Om du hoppar över parkoppling har du INTE tillgång till molnbaserade funktioner och tjänster.

  6. I programvaran klickar du på Öppna HP Smart Admin och fortsätt sedan till nästa steg (steg 7) för instruktioner om hur du kopplar ihop skrivaren med HP Smart Admin.

   Anm:

   Att para ihop din skrivare med HP Smart Admin (steg 7) är valfritt. Om du INTE vill para ihop skrivaren med HP Smart Admin kan du sluta här.

  USB

  När du har valt alternativet USB-skrivare i HP Easy Start-programvaran, följ dessa steg för att slutföra USB-installationen:

  1. När skärmen ”Anslut med USB” visas i HP Easy Start-programvaran ansluter du den fyrkantiga änden av USB-kabeln till baksidan av skrivaren och ansluter den platta änden av kabeln till USB-porten på din dator och klickar sedan på Anslut skrivaren.

  2. När skärmen ”Skrivare hittades” visas klickar du på Fortsätt.

  3. På skärmen ”Välj din programvara och drivrutin”, välj ett drivrutinsalternativ från de tillgängliga alternativen och klicka sedan på Fortsätt.

   Programvaran laddar ner och startar installationsprocessen.

   Anm:

   Om du uppmanas att välja en skrivare att installera i nätverket klickar du på Min enhet finns inte i listan och klickar sedan på Nästa.

   Om du uppmanas att ansluta en Ethernet-kabel klickar du på Avbryt.

  4. När skärmen ”Anslutningsalternativ” visas väljer du alternativknappen bredvid USB och klickar sedan på Nästa.

  5. När skärmen ”Skärminställningen klar” visas klickar du på Avsluta.

   Anm:

   På den här skärmen finns det ett alternativ att skriva ut en testsida.

   Installationen är klar och du kan nu börja skriva ut från din dator.

   Stanna här. Du behöver inte utföra några fler steg i detta dokument. De återstående stegen gäller endast när skrivaren är ansluten till ett Ethernet- eller trådlöst nätverk.

 7. Para ihop din skrivare med HP Smart Admin (valfritt):

  Viktigt:

  Om du anslutit din skrivare med en USB-kabel, ignorera dessa steg. Dessa steg gäller endast när skrivaren är ansluten till ett nätverk (via en Ethernet-kabel eller en trådlös anslutning).

  Genom att para ihop din skrivare med HP Smart Admin får du tillgång till molnbaserade funktioner och tjänster och ytterligare utskriftslösningar.

  Anm:

  Att para ihop din skrivare med HP Smart Admin är valfritt. Om du inte är intresserad av att komma åt de molnbaserade funktionerna och tjänsterna, hoppa över dessa steg.

  Om du väljer att hoppa över dessa steg kommer du att uppmanas att ladda ner HP Smart-skrivardrivrutinen.

  1. Klicka på ett av följande alternativ på sidan HP Smart Setup (hpsmart.com/connect):

   • Logga in: Om du redan har skapat ett HP-konto tidigare väljer du det här alternativet och anger sedan e-postadressen och lösenordet som du använde när du skapade kontot.

    Anm:

    Om du har glömt ditt användarnamn eller lösenord för ditt HP-konto, klicka på Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord? för att få hjälp med att hämta denna information.

   • Skapa ett konto: Om du inte har ett HP-konto väljer du det här alternativet och anger sedan nödvändig information (för- och efternamn, e-postadress, mobiltelefonnummer, land/region), skapar ett lösenord för kontot och klickar sedan på Skapa konto igen.

    En verifieringskod kommer att skickas till den e-postadress som du angav för att skapa HP-kontot.

    Ange verifieringskoden (som du fick via e-post) i fältet ”Ange kod” som visas på inställningssidan och klicka sedan på Verifiera. När ditt konto har verifierats klickar du på Fortsätt.

  2. När du uppmanas, välj en kontotyp (företagshanterad eller personlig) för skrivaren och klicka sedan på Fortsätt.

   Anm:

   Om du väljer den företagshanterade kontotypen kommer du att bli ombedd att tilldela en skrivarägare (organisation eller företagsnamn).

  3. Följ anvisningarna på skärmen för att välja önskade alternativ för HP-datainsamling och uppdateringar för inbyggd programvara.

  4. När du uppmanas att ange parkopplingskoden anger du parkopplingskoden som du hämtade i föregående steg (steg 6) och klickar sedan på Fortsätt.

   Ett meddelande visas när parkopplingskoden har accepterats.

  5. När du uppmanas, ge din skrivare ett namn och en plats och klicka på Fortsätt, eller om du inte vill lägga till denna information klicka på Hoppa över.

  6. När Instant Ink-erbjudandesidan visas väljer du ett av följande alternativ:

   • För att registrera dig för en Instant Ink-prenumeration, klicka på Fortsätt och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra registreringsprocessen.

   • Om du vill hoppa över Instant Ink-erbjudandet och registrera dig vid ett senare tillfälle klickar du på Inte just nu.

  7. På sidan ”Slutför skrivarinställningar” klickar du på Konfigurera bredvid alternativet ”Konfigurera utskrift och skicka en testsida”.

  8. När dialogrutan ”Konfigurera utskrift och skicka en testsida” visas klickar du på Installera bredvid alternativet ”För att aktivera utskrift, installera en skrivardrivrutin” för att ladda ner skrivardrivrutinen.

   När drivrutinen har laddats ner klickar du på .exe-filen för att starta installationen av skrivardrivrutinen.

  9. När installationen av drivrutinen är klar klickar du på Skriv ut bredvid ”Skriv ut en testsida” för att säkerställa att skrivaren är konfigurerad och redo att skriva ut. Klicka sedan på Klar för att stänga dialogrutan ”Konfigurera utskrift och skicka en testsida”.

  10. Längst ned på sidan ”Slutför skrivarinställningar” klickar du på Gå till HP Smart Admin för att öppna HP Smart Admin Dashboard.

   Använd HP Smart Admin Dashboard för följande uppgifter:

   • Hantera skrivaren

   • Övervaka utskriftsanvändningen

   • Övervaka din HP Instant Ink-plan och användning (om tillämpligt)

   • Bjud in användare och ytterligare administratörer

   • Registrera dig för andra utskriftslösningar för att göra utskrifterna mer effektiva

   • Hantera kontoinställningar

   Anm:

   HP rekommenderar att du bokmärker HP Smart Admin Dashboard (hpsmart.com/admin) så att du enkelt kan komma åt den igen för att hantera din skrivare.

Få hjälp med installationen

För ytterligare installationsinformation och videor, besök länken nedan.

Hjälp och tips för Wi-Fi och anslutning

Om programvaran HP Easy Start inte kan hitta din skrivare under installationen, kontrollera följande villkor för att lösa problemet.

Tips för att lösa problem med Wi-Fi-anslutning

Potentiellt problem

Lösning

Inställningsläget för skrivarens Wi-Fi-timeout

Om Wi-Fi-lampan på kontrollpanelen inte blinkar blått kanske skrivaren inte är i Wi-Fi-inställningsläge.

Använd en av följande lösningar för att starta om Wi-Fi-läget:

 • Lösning ett: Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

 • Lösning två: Följ dessa steg för att återställa nätverksinställningarna:

  1. Välj Inställningar > Nätverksinställningar > Återställ nätverksinställningar på kontrollpanelen.

   Den trådlösa lampan börjar blinka.

  2. Vänta en minut. Öppna skrivarens programvara och försök ansluta igen.

Datorn är för långt från skrivaren

Flytta datorn närmare skrivaren. Din dator kan vara utanför räckvidden för skrivarens Wi-Fi-signal.

Dator ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller fjärranslutet arbetsnätverk

Koppla från en VPN innan du installerar HP-skrivarprogramvara.

Anslut till VPN igen efter avslutad skrivarinställning.

Anm:

Tänk på din plats och säkerheten i Wi-Fi-nätverket innan du kopplar från en VPN.

Wi-Fi avslagen på dator (dator ansluten via Ethernet)

Om din dator är ansluten via Ethernet, slå på datorns Wi-Fi medan du ställer in skrivaren.

Öppna HP:s inbyggda server (EWS)

För information om hur du kommer åt skrivarinställningarna i HP:s inbyggda server (EWS) med hjälp av de fabriksinställda referenserna för HP LaserJet Pro-skrivare, se följande dokument:

HP LaserJet Pro – Använd en PIN-kod för att öppna skrivarinställningarna för HP:s inbyggda server (EWS)

Skrivarfunktioner

Granska komponenterna på framsidan och baksidan av skrivaren, inklusive knapparna och lamporna på skrivarens kontrollpanel.

Framifrån och bakifrån

Funktioner på framsidan

Funktioner på framsidan
Funktioner på framsidan

Nummer

Beskrivning

1

Förlängning av utmatningsfack

2

Utmatningsfack

3

Frigöringsknapp för den främre luckan (för åtkomst till tonerkassett)

4

Strömbrytare

5

Fack 2

6

Fack 1 / ytterdörr (tillgång till tonerkassetten)

Funktioner på baksidan

Funktioner på baksidan
Funktioner på baksidan

Nummer

Beskrivning

7

USB-port för jobblagring

Anm:

Denna USB-port är gömd bakom ett lock. Ta bort locket för att komma åt porten.

8

USB-port för datoranslutning

9

Ethernet-port

10

Strömanslutning

11

Bakre lucka

Kontrollpanelknappar och lampor

Se tabellen nedan för information om knapparna och lamporna på skrivarens kontrollpanel.

Kontrollpanelknappar och lampor

Knapp eller lampa

Beskrivning

Redo-lampa

Redo-lampa

Grön när den är utskriftsklar

Blinkar när utskrift pågår

Varningslampa

Varningslampa

Gult. Blinkar när skrivaren kräver användarens uppmärksamhet

Knappen OK

Knappen OK

Öppna menyerna på kontrollpanelen, välj menyalternativ eller rensa markeringsfel

Vänster- /högerpil knappar

Vänster- /högerpil knappar

Navigera i menyer eller öka värdena

Bakåtpilknapp

Knappen Tillbaka

Återgå till en tidigare meny eller avsluta

Knapp för trådlöst

Knapp för trådlöst (endast trådlösa modeller)

Gå till den trådlösa menyn. Indikerar status för trådlös anslutning.

Knappen Avbryt

Knappen Avbryt

Stoppa den aktuella åtgärden


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...