hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Konfigurera inställningarna för hantera fack

Läs om hur du konfigurerar inställningarna för Hantera fack i EWS.

Inledning

Du kan använda HP:s inbyggda webbserver (EWS) för att hantera skrivarens fackinställningar. Förutom att hantera inställningar för pappersstorlek och -typ för specifika fack kan du även hantera allmänna fackinställningar för funktioner som Alternativt läge för brevhuvuden, dubbelsidig utskrift och markeringar.

Steg ett: Konfigurera fackinställningarna

Så här konfigurerar du inställningarna för pappersfacket.

 1. Klicka på fliken Kopia/skriv ut eller Skriv ut.

 2. Öppna menyn Hantera fack.

 3. Ändra fackinställningarna.

  • Om du vill ställa in pappersstorlek och -typ för ett fack, utför du följande procedur:

   1. Klicka på länken Ändra bredvid namnet på facket i området märkt Fack.

   2. För att ändra standardpappersstorleken väljer du en pappersstorlek i listrutan Storlek.

   3. För att ändra standardpapperstyp väljer du papperstyp i listrutan Typ.

   4. Klicka på OK för att återgå till huvudsidan Hantera fack.

  • För att ändra allmänna fackinställningar utför du följande procedur:

   • Öppna listrutan för önskad funktion i området märkt Allmänna fackinställningar.

   • Välj önskad inställning.

 4. Klicka på Verkställ för att spara inställningarna.

Steg två: Fyll på facken

Fyll på papper i facken enligt följande.

Anm:

Undvik papperstrassel genom att inte fylla på eller ta ut papper från fack 1 under utskrift.

Anm:

Etiketter på varje fack anger hur du fyller på papper på rätt sätt. Om du ändrar storlek eller typ av papper att fylla på i facket måste du konfigurera facket för den nya storleken eller typen.

Fyll på fack 1

Använd följande steg för att ladda fack 1.

 1. Öppna fack 1.

 2. Fäll ut fackets förlängning som stöd för papperet och ställ in sidoledarna till korrekt bredd.

 3. Fyll på papper i facket.

 4. Kontrollera att bunten får plats under pappersledarnas hakar och inte överskrider markeringarna för belastningsnivån.

 5. Justera sidoledarna så att de ligger lätt an mot bunten med utskriftsmaterial utan att böja den.

Fyll på fack 2 och de extra inmatningsfacken för 500 ark

Använd följande steg för att ladda fack 2 och extra fack.

 1. Öppna facket.

  Anm:

  Öppna inte facket medan det används.

 2. Ställ in pappersledarna för längd och bredd genom att klämma ihop justeringsreglagen och justera ledarna till den pappersstorlek som används.

 3. Fyll på papper i facket. Kontrollera att pappersledarna ligger an lätt mot bunten, men inte böjer den.

  Anm:

  För att undvika papperstrassel ska du inte fylla på för mycket papper i facket. Kontrollera att buntens överkant håller sig under indikeringen för fullt fack.

  Anm:

  Om facket inte är ordentligt justerat kan ett felmeddelande visas under utskrift och papperet kan fastna.

 4. Stäng facket.

 5. Fackets papperstyp och -storlek visas på kontrollpanelen. Om konfigurationen inte är korrekt följer du instruktionerna på kontrollpanelen för att ändra storlek eller typ.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...