hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Anpassa startskärmen, visningsinställningar eller språk

Läs om alternativen för att anpassa kontrollpanelens startskärm.

Inledning

Det är snabbt och enkelt att konfigurera en skrivares kontrollpanel. Konfigurera startskärmen så att du sparar både tid och pengar på uppgifter som du utför ofta.

Följande alternativ på startskärmen på kontrollpanelen kan anpassas:

 • Vilka menyalternativ som visas

 • I vilken ordning menyalternativen visas

 • Bakgrunden som visas.

 • Vilken anslutningsinformation som visas

 • Vilka språkval och språk som visas

 • Tangentbordslayout

Ange ett administratörslösenord om du vill göra det så att endast administratörer kan anpassa kontrollpanelens bildskärm.

Anm:

För den här funktionen krävs JavaScript®. Kontrollera att JavaScript är aktiverat i webbläsaren du använder.

Navigera till menyn Anpassning av kontrollpanelen

Följ instruktionerna nedan om du vill leta upp menyn För anpassning av kontrollpanelen.

 1. Klicka på Allmänt med hjälp av toppnavigeringsflikarna.

 2. I det vänstra navigeringsfönstret klickar du på Anpassning av kontrollpanel och slutför sedan en eller flera av procedurerna som följer i det här dokumentet.

  Kontrollpanelens anpassningsmeny

  Kontrollpanelens anpassningsmeny

Ändra vilka objekt som visas på startskärmen

Använd följande information för att ändra menyalternativen som visas på kontrollpanelens startskärm.

 1. Under menyn För anpassning av kontrollpanelen klickar du på Anpassning av startskärmen.

  Anpassa startskärmen-sidan

  Anpassa startskärmen-sidan
  Anm:

  Om du vill använda ett annat program för startskärmen väljer du det med hjälp av listan Startskärmsapp och klickar sedan på Använd.

 2. Använd avsnittet Inställningar för startskärm för att dölja eller visa objekt på startskärmen enligt följande:

  • Så här döljer du ett menyalternativ: Klicka och håll markören över menyalternativet som ska döljas, dra objektet till sektionen Dolda objekt och släpp sedan musknappen.

  • Så här visar du ett dolt objekt: Klicka och håll markören över menyalternativet som ska visas, dra objektet till avsnittet Startskärm och släpp sedan musknappen.

  Exempel på hur du flyttar ett menyalternativ till dolda objekt

  Flytta ett objekt till dolda objekt
 3. (Valfritt) I avsnittet Startskärm använder du ikonerna Mapp och Konfiguration längst ned i det här avsnittet för att lägga till en mapp, flytta ett objekt till en mapp eller öppna inställningssidan för en post.

  Mapp- och konfigurationsikoner

  Mapp- och konfigurationsikoner
 4. FutureSmart 3: Klicka på knappen Verkställ längst ned i EWS-fönstret för att spara ändringarna.

  FutureSmart 4: Uppdateringarna sparas automatiskt.

Anm:

Menyalternativet Snabbval måste visas på startskärmen om du ska kunna använda snabbval.

Ändra i vilken ordning objekten visas på startskärmen

Följ instruktionerna nedan om du vill ändra i vilken ordning menyalternativen ska visas.

 1. På sidan Anpassning av startskärm klickar och håller du markören över ett menyalternativ som ska flyttas.

 2. Dra menyobjektet till den nya platsen och släpp musknappen.

  Exempel på hur du flyttar ett menyalternativ

  Flytta ett menyalternativ
 3. FutureSmart 3: Klicka på knappen Verkställ längst ned i EWS-fönstret för att spara ändringarna.

  FutureSmart 4: Uppdateringarna sparas automatiskt.

Ändra bakgrundsbakgrunden på startskärmen

Använd följande steg för att ändra bakgrunden på startskärmen.

 1. På sidan Anpassning av startskärmen letar du upp avsnittet Anpassning av bakgrund. I det här avsnittet visas vilka filtyper som kan användas samt den maximala filupplösningen.

  Avsnittet om anpassning av bakgrundsbilder

  Avsnittet om anpassning av bakgrundsbilder
 2. Om du vill ställa in bakgrunder klickar du på Ställ in bakgrund, bläddrar till bildfilen och klickar sedan på Öppna.

  Anm:

  Bakgrundsbilden är placerad med den övre vänstra hörnet av bilden i den övre vänstra hörnet av kontrollpanelen.

  För att rensa bakgrund klickar du på Rensa bakgrundsbilder.

Ställa in färg och effekt på startskärmen

Följ instruktionerna nedan om du vill ställa in teckensnittsfärg och texteffekter på startskärmen.

 1. På sidan Anpassning av startskärmen letar du upp avsnittet Anpassning av bakgrund.

 2. Markera kryssrutan Aktivera bakgrundsanpassning.

 3. Under Appen Teckensnittsfärg på startskärmen väljer du Svart eller Vit.

 4. Under Texteffekter väljer du effekter som ska användas på texten på startskärmen.

 5. Klicka på knappen Verkställ så sparas inställningarna.

Ändra visningsinställningar

Det är vanligt att datum och tidpunkt visas på kontrollpanelen. Information som faxnummer, IP-adress och HP ePrint-adress samt instruktioner för hur du ansluter till produkten visas som standard på menyn Ansluta. Så här anger du vilken information som ska visas i de här avsnitten.

 1. Under menyn För anpassning av kontrollpanelen klickar du på Visningsinställningar.

 2. På sidan Visningsinställningar markerar eller avmarkerar du de enskilda alternativen.

  Visa inställningar sida

  Visa inställningar sida
 3. Klicka på knappen Verkställ längst ned i EWS-fönstret för att spara ändringarna.

Ändra språk och tangentbordskonfiguration för kontrollpanelen

Använd följande steg för att ändra språk och tangentbordslayout.

 1. Klicka på Kontrollpanelens språk och tangentbordslayouter under menyn Anpassning av kontrollpanelen.

  Kontrollpanel-sida för språk och tangentbordslayouter

  Kontrollpanel-sida för språk och tangentbordslayouter
 2. Välj alternativknappen bredvid det önskade standardspråket i kolumnen Språk.

 3. Välj önskad layout från listrutan Tangentbordslayout.

 4. Aktivera eller inaktivera alternativet Låt användare välja ett annat språk för deras session.

 5. Aktivera eller inaktivera alternativet Visa alternativ tangentbordsknapp på tangentbordsskärmar och välj sedan vilka språk som ska visas. Om funktionen är aktiverad väljer du önskad tangentbordslayout.

Skapa en anpassad välkomstskärm

Med den här proceduren kan du välja kantfärg och vilken text som visas när produkten är inaktiv.

 1. Under menyn För anpassning av kontrollpanelen klickar du på Visningsinställningar.

 2. På sidan Visningsinställningar väljer du Visa välkomstmeddelande.

 3. Ange en rubrik i fältet Rubrik, ange meddelandet i fältet Text och välj en färg från valen Bakgrundsfärg för rubrik.

  Inställningar för Välkomstmeddelande

  Inställningar för välkomstmeddelande

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...