hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise, HP Page Worldwide Enterprise – Begränsa eller konfigurera antalet utskrivna färgade sidor

Använd den här funktionen för att begränsa antalet färgsidor på skrivaren.

Inledning

För obegränsad färganvändning, välj Aktivera färg. Om du endast vill tillåta svartvita sidor, välj Avaktivera färg. Om du vill begränsa färg baserat på de datorprogram som används för att skriva ut ett jobb eller på användarbehörigheter, välj Ange anpassad färgåtkomst.

Konfigurera eller begränsa färginställningarna

Läs om hur du konfigurerar eller begränsar färginställningarna.

Huvudfärginställning

På sidan Begränsa färg under Huvudfärginställning finns det tre sätt att hantera färganvändning på skrivaren:

 • Aktivera färg – Välj Aktivera färg för att skriva ut alla utskrifter i färg.

 • Avaktivera färg – Välj Avaktivera färg för att skriva ut alla färgutskrifter endast i svartvitt eller gråskala.

 • Ange anpassad färgåtkomst – Välj Ange anpassad färgåtkomst för att definiera funktioner för färgutskrift för datorprogram, eller för att skriva ut färgutskrifter i svartvitt eller gråskala endast om användaren eller gruppen inte har behörighet att skriva ut i färg.

Huvudfärginställning

I området Huvudfärginställning på sidan Begränsa färg finns tre metoder för att hantera färganvändning på skrivaren:

 • Metod ett: Aktivera färg

  Välj Aktivera färg för att skriva ut alla utskrifter i färg.

 • Metod två: Avaktivera färg

  Välj Avaktivera färg för att skriva ut alla färgutskrifter endast i svartvitt eller gråskala.

 • Metod tre: Ange anpassad färgåtkomst

  Välj Ange anpassad färgåtkomst för att definiera funktioner för färgutskrift för datorprogram, eller för att skriva ut färgutskrifter i svartvitt eller gråskala endast om användaren eller gruppen inte har behörighet att skriva ut i färg.

Begränsa färgutskrift för vissa datorprogram

Använd metoden Ange anpassad färgåtkomst för att definiera färgutskriftsmöjligheterna eller begränsa färgutskrift för vissa datorprogram.

 1. Välj alternativet Ange anpassad färgåtkomst.

 2. Markera kryssrutan Begränsa färgutskrifter för en del datorprogram.

  Inställningar för begränsning av färg efter datorprogram

  Begränsa färginställningar efter datorprogram
 3. Ange en inställning för standardfärgkontroll genom att välja alternativ i listrutan Standardfärgkontroll för datorprogram i området Begränsa färgutskrifter för en del datorprogram.Färgkontrollalternativen är:

  • Ta bort all färg

  • Tillåt färg

  Inställningen Standardfärgkontroll för datorprogram gäller för utskriftsjobb som kommer från datorprogram som inte har en specifik färgkontroll associerad till dem.

 4. Klicka på Lägg till om du vill tillämpa en inställning för färgkontroll för ett specifikt datorprogram:

  1. Ange namnet på programmet för att tillämpa en färgkontrollinställning i fältet Programnamn.

  2. Välj en färgkontrolltyp i listrutan Färgkontroll.

  3. Klicka på Verkställ.

 5. Klicka på Redigera om du vill ändra färgkontrollinställning för ett program i listan över program som har en färgkontrollinställning angiven.

 6. Klicka på Ta bort... om du vill ta bort ett program från listan över program som har en färgkontrollinställning angiven.

 7. Granska de valda inställningarna och klickar sedan på Verkställ för att slutföra konfigurationen.

Begränsa färgutskrifter enligt användare eller grupp

Använd metoden Ange anpassad färgåtkomst för att begränsa färgutskrift av en användare eller en grupp.

 1. Välj metoden Ange anpassad färgåtkomst i området Huvudfärginställning.

 2. Markera kryssrutan Begränsa färg efter användar- eller gruppbehörigheter.

  Inställningar för att begränsa färg efter användar- eller gruppbehörigheter

  Begränsa färginställningar enligt användare eller grupp
 3. Följande användare och grupper kan få sin åtkomst angiven:

  • Enhetsgäst

  • Enhetsadministratör

  • Enhetsanvändare

  Följande åtkomstnivåer kan ställas in:

  • Åtkomst beviljas

  • Kräver inloggning

  • Fullständig åtkomst

  • Åtkomst nekas

 4. Klicka på Hantera behörigheter... om du vill lägga till, redigera, kopiera eller ta bort en behörighet.

 5. Om du vill visa detaljerade inställningar för åtkomstkontroll klickar du på knappen Gå till åtkomstkontrollsida för att öppna sidan Åtkomstkontroll på fliken Säkerhet.

 6. Granska de valda inställningarna och klickar sedan på Verkställ för att slutföra konfigurationen.

Färganvändningslogg

I färganvändningsloggen visas följande information om skrivaren och utskrifter i färg som bearbetas av skrivaren:

 • Skrivarinformation

  • Enhetens serienummer

  • Skrivarnamn

 • Totalsummor

  • Totalt antal utskrifter i loggen

  • Totalt antal svartvita sidor

  • Totalt antal färgsidor

  • Totalt antal ark

 • Jobblogg

  • Området Jobblogg innehåller detaljerad information om färgutskrifter som bearbetas av skrivaren, inklusive datum/tid, jobbanvändare, namnet på utskriften, programmet som utskriften kom från och information om antal sidor och ark för utskriften.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...