hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Tank 1020-, 1500- och 2500-skrivare – första konfiguration av skrivaren

För att konfigurera en skrivare för första gången tar ut skrivaren från förpackningen, ansluter strömsladden, fyller på papper och installerar sedan skrivarprogramvaran.

Anm:

Om du letar efter skrivarens programvara ska du gå till 123.hp.com.

Ta ut skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp, alla klistermärken och allt förpackningsmaterial.

Varning - risk för personskada:

För att undvika installationsproblem och potentiella skrivarskador ska du ta bort allt förpackningsmaterial och sätta tillbaka facken innan du slår på skrivaren.

 1. Ta ut skrivaren och strömsladden ur förpackningen.

 2. Ta bort all tejp från skrivarens utsida.

  Tar bort all tejp från skrivarens utsida
 3. Återvinn allt förpackningsmaterial.

Ansluta strömsladden

Anslut strömsladden och slå på skrivaren.

 1. Anslut strömsladden till skrivarens baksida och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.

  Anm:

  Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs under installationen av programvaran.

  Ansluter nätsladden
 2. Tryck på knappen Strömbrytare.

Fyll på papper

Lägg i papper i inmatningsfacket.

 1. Fäll ner inmatningsfacket.

  Fäller ner inmatningsfacket
 2. Skjut pappersledarna för bredd mot inmatningsfackets kanter.

  Skjuter pappersledarna för bredd mot inmatningsfackets kanter
 3. Fyll på med en bunt vanligt vitt papper med utskriftssidan vänd nedåt i inmatningsfacket.

  Fylla på papper i inmatningsfacket
 4. Skjut pappersledarna för bredd inåt tills de ligger mot kanterna till pappersbunten.

  Skjuter pappersledarna för bredd inåt tills de ligger mot kanterna till pappersbunten
 5. Skjut in luckan till inmatningsfacket och dra ut utmatningsfackets förlängare.

  Skjuter in luckan till inmatningsfacket och drar ut utmatningsfackets förlängare

Anslut en Ethernet-kabel (endast Ethernet-skrivare)

Om du vill ansluta skrivaren till ditt nätverk med en Ethernet-kabel, ska du ta bort eventuella skyddshöljen från Ethernet-porten på skrivaren och sedan ansluta kabeln till skrivaren och en tillgänglig port.

 1. Ta bort eventuella skydd eller skyddshöljen på Ethernet-porten på skrivarens baksida.

 2. Anslut en Ethernet-kabel till skrivaren och till en tillgänglig port på routern.

  Anslut en Ethernet-kabel till skrivaren och till en ledig port

När du är ansluten till ett nätverk visas Ethernet-ikonen på kontrollpanelens meny.

Lägg till skrivaren till HP Smart

HP Smart-appen krävs och hjälper dig att ansluta enheten till skrivaren. Du får även en vägledning genom resten av installationsprocessen.

 1. Gå till 123.hp.com för att hämta och installera programmet.

 2. Öppna appen och tryck sedan på Lägg till en ny skrivare eller tryck på plustecknet för att hitta skrivaren.

 3. Följ anvisningarna i HP Smart för att ansluta skrivaren till ditt nätverk och din enhet.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...