hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ENVY 7200e, 7900e-skrivare - Första konfigurationen av skrivare

Installera skrivaren första gången genom att ta ut skrivaren från förpackningen, ansluta strömsladden, lägga till skrivaren till HP Smart, installera bläckpatronerna och fylla på papper.

Anm:

Om du letar efter skrivarens programvara ska du gå till 123.hp.com.

Ta ut skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp, alla klistermärken och allt förpackningsmaterial.

Varning - risk för personskada:

För att undvika installationsproblem och potentiella skrivarskador ska du se till att allt förpackningsmaterial är borttaget, att alla luckor är stängda och att facken sätts tillbaka innan du slår på skrivaren.

 1. Ta ut skrivaren ur förpackningen.

 2. Ta bort all tejp från skrivarens utsida.

  Ta bort all tejp från skrivarens utsida.
 3. Öppna den främre luckan.

  Öppna den främre luckan
 4. Lyft upp åtkomstluckan till tonerkassetterna.

  Lyfter upp åtkomstluckan till tonerkassetterna
 5. Ta bort förpackningsmaterialet från utskriftsområdet.

  Ta bort förpackningsmaterialet från utskriftsområdet
 6. Sänk ned åtkomstluckan till tonerkassetterna.

  Sänker ned åtkomstluckan till tonerkassetterna
 7. Stäng den främre luckan.

  Stänger den främre luckan
 8. Öppna huvudfacket.

  Öppnar huvudfacket
 9. Ta bort all tejp och förpackningsmaterial från inmatningsfacket.

  Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial från pappersfacket
 10. Stäng huvudfacket.

  Stänger huvudfacket
 11. Återvinn allt förpackningsmaterial.

Anslut strömsladden och gör dina inställningar

Anslut skrivaren till ett eluttag och skrivaren slås på automatiskt. Välj språk och land/region på produktens kontrollpanel.

Anm:

Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs under installationen av programvaran.

 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.

  Ansluter nätsladden

  Skrivaren slås på automatiskt.

 2. Om skrivaren inte slås på automatiskt, tryck på Strömknappen.

 3. På skrivarens kontrollpanel, peka på önskat språk och peka sedan på Bekräfta.

  Ställer in önskat språk
 4. Peka på ditt land/region och peka sedan på Bekräfta.

Lägg till skrivaren till HP Smart

HP Smart-appen krävs och hjälper dig att ansluta enheten till skrivaren. Du får även en vägledning genom resten av installationsprocessen.

 1. Om du vill hämta och installera programvaran går du till 123.hp.com.

 2. Öppna appen och tryck sedan på Lägg till en ny skrivare eller på plustecknet för att hitta skrivaren.

 3. Följ anvisningarna i HP Smart för att ansluta skrivaren till ditt nätverk och din enhet.

 4. Registrera dig för HP+ eller Instant Ink.

  Anm:

  Det här är valfritt och beror på land/region.

 5. Följ animeringen i HP Smart-appen för att installera konfigurationspatroner och fylla på papper.

Stegen som följer på den här sidan kan användas med anvisningarna i HP Smart för att slutföra skrivarinstallationen.

Installera bläckpatronerna

Installera bläckpatronerna från HP som levererades med skrivaren.

 1. Öppna den främre luckan.

  Öppnar den främre luckan
 2. Lyft upp åtkomstluckan till tonerkassetterna.

  Lyfter upp åtkomstluckan till tonerkassetterna
 3. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.

 4. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen.

  Tar ut den nya bläckpatronen ur förpackningen
 5. Ta bort skyddstejpen genom att använda fliken.

  Anm:

  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.

  Tar bort tejpen
 6. Skjut in bläckpatronen i hållaren tills det knäpper till.

  Skjuter in bläckpatronen på plats
 7. Upprepa stegen när du sätter in den andra bläckpatron.

 8. Sänk ned åtkomstluckan till tonerkassetterna.

  Sänker ned åtkomstluckan till tonerkassetterna
 9. Stäng den främre luckan.

  Stänger den främre luckan

Lägg papper i huvudfacket

Lägg vanligt papper i formatet U.S. Letter eller A4 i huvudfacket.

 1. Öppna huvudfacket.

  Öppnar huvudfacket
 2. Skjut in fotofacket.

  Skjuter in fotofacket
 3. Skjut pappersledarna för bredd mot huvudfackets kanter.

  Skjut pappersledarna mot huvudfackets kanter
 4. Fyll på med en bunt vanligt papper med utskriftssidan vänd nedåt i huvudfacket.

  Lägg papper i huvudfacket
 5. Kontrollera att pappersbunten är inriktad med rätt storleksmarkeringar och inte är högre än markeringen i facket.

 6. Vika ut pappersledarna för bredd tills de ligger an mot pappersbuntens kant.

  Viker ut pappersledarna för bredd tills de ligger an mot pappersbuntens kant
 7. Stäng huvudfacket.

  Stänger huvudfacket
 8. Ändra eller behålla pappersinställningarna på skrivarens skärm.

 9. Dra ut utmatningsfacket och lyft fackets förlängare.

  Drar ut utmatningsfacket och lyfter sedan fackets förlängare

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...