hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ENVY Inspire 7200e-, 7900e-skrivare – kontrollpanelens funktioner

Funktionerna på skrivarens kontrollpanel för HP ENVY Inspire 7200e- och 7900e-skrivare.

Knappar, ikoner och lampor på kontrollpanelen

Skrivarens kontrollpanel har knappar, ikoner och lampor som visar skrivarens status och feltillstånd.

Exempel på kontrollpanelens knappar, ikoner och lampor

Bildtext

Beskrivning

1

Strömlampa: Anger om skrivaren är påslagen eller avstängd.

2

Lampa för trådlöst: Indikerar status för trådlös anslutning.

 • Av: Den trådlösa funktionen är avstängd.

 • Fast blå: Skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk och redo att skriva ut

 • Blinkar långsamt med tydlig paus: Den trådlösa funktionen är påslagen, men inte konfigurerad.

 • Blinkar långsamt: Den trådlösa funktionen är aktiverad, men skrivaren är inte ansluten till ett nätverk.

 • Blinkar snabbt: Skrivaren har stött på ett trådlöst fel.

3

Knappen Bakåt: Återgår tillbaka till föregående skärm.

4

Startknapp: Öppnar hemskärmen.

5

Knappen Hjälp: Öppnar menyn Hjälp eller visar kontextuell hjälp.

6

Funktionsknappar: Utför följande steg:

 • Kopiera: Kopiera ett dokument, ett ID-kort eller ett foto.

 • Skanna: Skanna ett dokument.

7

Instrumentpanelen: Öppna ikonen för instrumentpanelen längst upp på skärmen för att kontrollera status för skrivaren eller bildskärmen, och hantera aktuella och schemalagda utskriftsaktiviteter.

 • Ikonen Inställningar: Visar skärmen Inställningar där du ändrar inställningar, nätverk, Wi-Fi Direct, underhållsinställningar och genererar rapporter.

 • Ikonen Trådlöst: Visar status för trådlöst och menyalternativ.

 • Tyst läge-ikon (om den stöds): Gör utskriften långsammare så att utskriften inte bullrar lika mycket utan att utskriftskvaliteten påverkas. Tyst läge fungerar bara med vanligt papper.

 • Ikonen Wi-Fi Direct: Visar status, namn och lösenord för Wi-Fi Direct och antalet anslutna enheter.

 • Bläckstatus-ikon Kontrollera beräknade bläcknivåer.

 • HP EcoSolutions-ikon: Visar skärmen där du konfigurerar miljömässiga funktioner.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...