hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-datorer – ändra bildskärmsinställningar, bakgrundsbild, ikoner och skärmsläckare (Windows 11)

Läs om hur du ändrar textstorlek, bakgrund för Skrivbordet, ikonstorlek, skärmsläckare och andra inställningar för Skrivbordet och bildskärmen i Windows 11.

Ändra textstorlek, skärmljusstyrka och skärmupplösning med bildskärmsinställningarna

Du kan anpassa storlek på tecken och fönster på skrivbordet så att de passar det som du föredrar. Du kan även justera bildskärmupplösningen och andra bildskärminställningar.

Anm:

Under normala Windows-installationer utförs test av optimal storlek och upplösning för grafikkortet.

 1. Du kan även högerklicka på en fri yta på skrivbordet i Windows och sedan välja Bildskärmsinställningar.

 2. Om du vill ändra Bildskärmsorienteringen till Liggande eller Stående eller byta orientering väljer du ett alternativ i listrutan och klickar sedan på Behåll ändringar eller Återställ.

  Så här ändrar du bildskärmsorienteringen
 3. Om du vill ändra storlek på text och programfönster väljer du en storlek i listrutan Skala under avsnittet Skala och layout. Ändringarna verkställs direkt.

  Ändra storleken på text, program och andra objekt.
 4. Om du vill justera ljusstyrkan drar du i skjutreglaget Ljusstyrka och färg. Ändringarna verkställs direkt.

  Anpassa dragreglaget för ljusstyrka
 5. För att minska styrkan av det blå ljuset som kommer från bildskärmen, aktivera Nattljus.

  Aktivera Nattljus
 6. Schemalägg Nattljus genom att klicka på pilen till höger om knappen Nattljus och aktivera sedan Schemalägg nattljus.

  Aktivera Schemalägg nattljus
 7. Om du vill ändra Bildskärmsupplösningen väljer du en upplösning i listrutan och klickar sedan på Behåll ändringar eller Återställ.

  Anm:

  I de flesta fall rekommenderar HP att använda standardupplösning för bildskärmen, som är märkt som Rekommenderad.

  Ändra bildskärmsupplösning

  Om du har flera bildskärmar väljer du den bildskärm du vill anpassa och ändrar upplösningen för den genom att upprepa stegen ovan. Ett bekräftelsefönster visas.

Ytterligare metoder för att ändra text- eller objektstorlek

Lär dig hur du kan göra objekt i Windows – till exempel skrivbordsikoner eller text – större eller mindre. Du kan också zooma in eller ut i program och webbsidor för att få objekt och text att visas större eller mindre.

Zooma med hjälp av bläddringshjulet på musen

Om du har en mus med ett rullningshjul kan du använda den för att göra objekt (till exempel skrivbordsikoner eller en webbsida) större eller mindre.

 1. Klicka någonstans på Windows skrivbord eller öppna webbsidan som du vill visa.

 2. Tryck och håll ned ctrl-tangenten på tangentbordet.

 3. Rulla bläddringshjulet på musen för att förminska eller förstora objekt på skärmen.

Zooma med tangentbordet

Du kan använda tangentbordet för att zooma in eller ut. Den här metoden fungerar i många program och webbläsare.

 1. Klicka någonstans på Windows skrivbord eller öppna webbsidan som du vill visa.

 2. Håll ctrl-tangenten nedtryckt och tryck sedan samtidigt på tangenten + (plustecken) eller (minustecken) så att objekt på skärmen blir större eller mindre.

 3. Om du vill återställa normal vy håller du ned Ctrl-tangenten och trycker på 0.

Anpassa textstorleken i tillgänglighetsinställningarna i Windows

Öppna tillgänglighetsinställningarna för att anpassa storleksinställningarna för text och andra objekt.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Hjälpmedel.

 2. Välj textstorlek.

 3. Flytta skjutreglaget bredvid Textstorlek för att förstora eller förminska textstorleken och klicka sedan på Verkställ.

  Inställningar för textstorlek på tillgänglighet

Zooma med TouchPad (endast bärbara datorer)

Om du har en bärbar dator med en TouchPad, använder du nypgesten på TouchPad till att förminska eller förstora objekt på skärmen.

 • Zooma in (gör större): Dra med 2 fingrar ifrån varandra

 • Zooma ut (gör mindre): Dra med 2 fingrar mot varandra

Så här gör du för att aktivera nypgesten:

 1. I Windows söker du efter och öppnar pekplattans inställningar.

 2. Klicka på Bläddra & zooma, och välj sedan Nyp för att zooma.

  Pekplattans inställningar
 3. Använd de alternativ som visas för att anpassa TouchPad-inställningarna för gester, som t.ex. rullning, knackning och klickande.

Justera zoom i Microsoft Edge

Anpassa zoomfunktionen i Microsoft Edge med kortkommandon eller Microsofts Kantmeny.

 • Zooma med tangentbordet: Håll ctrl nedtryckt och tryck samtidigt på tangenterna + (plustecken) eller (minustecken) så att objekt på skärmen blir större eller mindre.

 • Zooma med Microsoft Edge: Med Microsoft Edge öppen klickar du på de tre punkterna längst upp till höger på skärmen och klickar antingen på + (plustecken) eller (minustecken) bredvid zoomalternativet för att göra objekt på skärmen större eller mindre.

Inställningar för zoom i Microsoft Edge

Ändra bakgrund för Skrivbordet i Windows

Du kan anpassa det mönster eller den bild som visas som bakgrund på startskärmen.

 1. Högerklicka på en fri yta på skrivbordet och välj Anpassa.

 2. Om du vill ändra den bild som visas i bakgrunden klickar du på Bakgrund.

  Bakgrundsalternativ
 3. Välj en bild eller ett bildspel eller klicka på Bläddra för att välja en av dina bilder eller bildspel.

 4. För att ändra hur bilden visas i bakgrunden, välj Fyll, Anpassa, Dra ut, Panel, Centrera eller Fördela från listrutan. Ändringarna verkställs direkt.

Anpassa ikonerna på Skrivbordet

Ändra inställningar för att anpassa utseendet på ikoner, visa skrivbordsikoner som saknas och lägga till nya mappar eller genvägar på skrivbordet.

Justera storleken på ikoner på Skrivbordet

Du kan ändra storlek på ikonerna på Skrivbordet i Windows.

Om du vill ändra storlek på ikonerna på Skrivbordet högerklickar du på en tom plats på skrivbordet, väljer Visa och sedan väljer du Stora ikoner, Medelstora ikoner eller Små ikoner.

Anm:

Om du snabbt vill ändra storlek på alla ikoner klickar du på en tom plats på Skrivbordet, håller ned Ctrl och använder rullhjulet på musen.

Ändra ikonstorlek för Skrivbordet.

Ändra namn på ikoner på Skrivbordet

Du kan ändra namn på ikoner på Skrivbordet.

 1. Högerklicka på spåret som du vill lägga till och klicka på ikonen Byt namn.

 2. Ange det nya namnet och tryck på Enter.

Visa ikoner som saknas på Skrivbordet

Om alla ikoner på Skrivbordet saknas kan du återställa dem genom att utföra det här steget.

Om alla ikoner på Skrivbordet saknas högerklickar du på en tom plats på Skrivbordet, väljer Visa och sedan Visa skrivbordsikoner.

Visa skrivbordsikoner

Skapa en mapp

Om du vill skapa en ny mapp på Skrivbordet följer du stegen nedan.

 1. Om du vill skapa en ny mapp på skrivbordet i Windows högerklickar du på en fri yta på skrivbordet och väljer Ny och väljer sedan Mapp.

 2. Ange ett namn på mappen och tryck sedan på Enter.

  Skapa en ny mapp på Skrivbordet

Skapa genvägar på Skrivbordet

För att skapa en ny genväg på skrivbordet drar och släpper du appar från startmenyn till skrivbordet.

Du kan även högerklicka på en fri yta på skrivbordet, välja Ny, och sedan välja Genväg. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa genvägen.

Skapa genvägar på Skrivbordet

Ändra utseendet på fönster och text för Windows-funktioner

Du kan anpassa utseendet på Windows genom att välja textfärg, textbakgrund, fönsterramar och många andra element. Du kan även välja teckensnitt och teckenstorlek för olika Windows-funktioner som till exempel menyelement.

 1. Högerklicka på en fri yta på skrivbordet och välj Anpassa > låsskärm.

 2. I fönstret Låsskärm kan du välja ett av följande alternativ i listrutan:

  • Windows spotlight: Visar dagliga bilder från Microsoft samt tips och knep för att använda Windows.

  • Bild: Här kan du välja en bild från en mapp på datorn att använda som bakgrund.

  • Bildspel: Visar alla bilder i en mapp i ordningsföljd. Det innehåller även andra alternativ för bildspelet som du kan justera.

  Anpassningsfönster med låsskärmsinställningar

Ytterligare inställningar för bildskärm

Öppna avancerade bildskärmsinställningar eller grafikkortsegenskaper för att visa lägen, ange uppdateringsfrekvens eller hantera färginställningar och andra avancerade inställningar.

 1. Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Bildskärmsinställningar . Bläddra ned och klicka på Avancerade bildskärmsinställningar.

  Öppna de avancerade grafikkortsegenskaperna.
 2. Visa inställningarna för den aktuella bildskärmen i fönstret Avancerade bildskärmsinställningar genom att välja den. Om du vill ändra inställningarna för en annan bildskärm klickar du på skärmen eller väljer den i listrutan.

  Välj en bildskärm att ställa in

Ändra skärmsläckare

Windows är förinstallerat med ett antal skärmsläckare som du kan välja mellan.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Byt skärmsläckare. Fönstret Inställningar för skärmsläckare visas.

 2. Välj önskad skärmsläckare från menyn.

  Inställningar för skärmsläckare
 3. Klicka på Inställningar för att öppna ett inställningsfönster för den valda skärmsläckaren (om inställningar är tillgängliga).

 4. Klicka på Förhandsgranskning för att se hur skärmsläckaren kommer att se ut på skärmen. Flytta musen när du är klar med förhandsvisningen av skärmsläckaren.

 5. Ange önskat antal minuter i fältet Vänta. Detta värde anger det antal minuters inaktivitet som ska passera innan skärmsläckaren aktiveras.

  Anm:

  Kontrollera att väntetiden för skärmsläckaren är lägre än väntetiden innan datorn försätts i viloläge.

 6. Om du vill att datorn ska kräva autentiseringsuppgifter när sessionen återupptas ska du välja Visa inloggningsskärmen vid återupptagning.

 7. Klicka på OK för att spara inställningarna och stänga fönstret Bildskärmsinställningar.

Felsöka skärmsläckaren

Om skärmsläckaren inte öppnas när den valda tiden har förflutit kan problemet bero på aktivitet från vissa maskinvaruenheter. Använd inställningar för Enhetshanteraren för att förhindra att dessa maskinvaruenheter påverkar på skärmsläckaren.

 1. Klicka på ikonen Sök och skriv sedan enhetshanteraren i sökrutan.

 2. Klicka på Enhetshanteraren.

 3. Dubbelklicka på den enhetstyp som kan störa skärmsläckaren och dubbelklicka på enhetens namn för att öppna fönstret Egenskaper.

  Enheter som ofta stör skärmsläckaren är optiska möss (Möss och andra pekdon) aktiva Internetanslutningar (Nätverkskort) och HD-ljud (Ljud, video- och spelenheter).

 4. Klicka på fliken Energisparfunktioner och avmarkera rutan intill Tillåt att den här enheten tar datorn ur vänteläge.

  Anm:

  Om du konfigurerar musen så att den inte kan ta datorn ur vänteläge kan du göra det med mellanslagstangenten på tangentbordet.

  Fliken Energisparfunktioner för en mus
 5. Klicka på OK, stäng de öppna fönstren och starta sedan om datorn.

 6. Koppla bort alla anslutna tillbehör som inte är nödvändiga, som skrivare, skannrar och USB-enheter.

 7. Starta om datorn med endast den ursprungliga musen, skärmen och tangentbordet anslutet.

  Om det löser strömsparläge-/väntelägesproblemet var det en av de anslutna enheterna som orsakade problemet. Byt ut en enhet och testa för att se om problemet uppstår igen. Fortsätt att lägga till enheter och testa tills du hittar den enhet som orsakar problemet.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...