hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP UPD - Hantera popup-meddelanden om HP UPD-status

HP Universal Print Driver (UPD) upptäcker och skriver ut på HP-enheter som stöds och vissa icke-HP-enheter med en enda skrivardrivrutin. När du installerar den kostnadsfria HP UPD:n på en dator eller bärbar dator kommunicerar den med de enheter som stöds för att avgöra vilka unika utskriftsfunktioner som är installerade på varje enhet.

Vissa versioner av HP UPD (Universell skrivardrivrutin) erbjuder en funktion som heter Statusmeddelanden i popup-fönster (Status Notification Pop-ups, SNP). Statusmeddelandena ger omedelbart information om jobb och skrivarens status, i små popup-fönster på klientdatorn.

Meddelandena ger också aktuell information om förbrukningsartiklar, som tonernivå, samt länkar till HP SureSupply-beställningssystemet och HP Instant Support-sidan.

Statusmeddelanden i popup-fönster visas när utskriftsjobb skickas, och funktionen går att konfigurera via flera olika verktyg som är tillgängliga för skrivaradministratörer.

Anm:

HP UPD-versionerna efter 6.4.1 stöder inte längre SNP:er.

Du kan hämta den senaste versionen av HP UPD på www.hp.com/go/upd.

Beskrivning och fördelar

Snabbmenyer för statusmeddelanden (SNP) ger HP UPD-användare följande information:

 • Utskriftsstatus och felmeddelanden - Ger användare information om skrivarens status, så att de själva kan lösa många mindre skrivarproblem, till exempel en öppen lucka eller papperstrassel, vilket minskar antalet samtal till supporten.

 • Kontrollpanelsvy av leveransnivåer - Med kontrollpanelsvyn kan användare planera framåt och se till att det finns tillräckligt med förbrukningsmaterial i skrivaren innan stora utskrifter påbörjas.

 • Länkar till HP SureSupply-beställningssystem - Det gör det enkelt att beställa äkta HP-förbrukningsmaterial.

  Klicka på SNP-alternativet ”Handla förbrukningsmaterial” för att öppna HP SureSupply-beställningssystemet.

 • Länkar till HP Support-sidor - Få omedelbar hjälp med många skrivarproblem genom att klicka på ”HP Support” och få detaljerad information om skrivarens status och felmeddelanden.

Så här fungerar statusmeddelanden i popup-fönster (SNP)

När HP UPD väljs för utskrift försöker den att kommunicera direkt med skrivaren för att samla in information om status och utskrifter. Genom att skrivaren utfrågas med SNMP-kommandon hålls nätverkstrafiken till ett minimum, och processen är endast aktiv under utskrift.

Om HP UPD inte kan kommunicera med skrivaren, eventuellt på grund av säkerhetsinställningar eller namn på SNMP-grupper som är konfigurerade på skrivare, så visas inte popup-fönstren på klientdatorerna. Normal utskrift är opåverkad.

Standardbeteende för SNP

Statusmeddelanden i popup-fönster är som standard aktiverade i HP UPD. Popup-fönstren ses i arbetsgrupper, domäner med färre än 100 användare eller i alla andra domäner med ett namn som slutar på .local.

För alla andra miljöer är följande funktioner automatiskt inaktiverade:

 • Skrivarstatusmeddelande

 • ”HP Support” och länkar till ”Handla förbrukningsmaterial”

 • HP:s programfunktion för specialerbjudanden

Använd fliken Enhetsinställningar på egenskapssidan för att inaktivera SNP

SNP kan aktiveras eller inaktiveras från fliken Enhetsinställningar i drivrutinen HP UPD v. 4.7 eller senare.

Innan HP UPD v4.7 kunde SNP endast inaktiveras från SNP-dialogrutan. När SNP var inaktiverat kunde det inte aktiveras via SNP-dialogrutan.

För att aktivera eller inaktivera SNP krävs följande:

 • Skrivarens automatiska konfiguration är aktiverad och fungerar. Skrivarens automatiska konfiguration kan inaktiveras i HP UPD v4.7 eller senare med en utskriftspolicy via HP UPD eller en gruppolicy i Active Directory.

  SNP kan även inaktiveras med HP Driver Configuration Utility innan installationen. Information finns i avsnittet”Hantera SNP med HP Driver Configuration Utility” längre ned i det här dokumentet.

 • Skrivaren stöder SNP-funktionalitet

 • Skrivaren är inte en PCL3-produkt

Följ dessa steg för att aktivera eller inaktivera SNP från fliken Enhetsinställningar:

 1. Öppna mappen Enheter och skrivare, högerklicka på HP UPD och välj sedan Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Enhetsinställningar.

 3. Ställ in Skrivarstatusmeddelande som antingen Aktivera eller Avaktivera i området Installerbara alternativ.

 4. Klicka på OK.

  Aktivera eller inaktivera Skrivarstatusmeddelanden

  Alternativ för meddelande om skrivarstatus

Följande villkor beskriver eventuella situationer då inställningen Skrivarstatusmeddelande i drivrutinens Enhetsinställningar-egenskaper kan aktiveras eller inaktiveras.

 • När ingen HP UPD- eller AD-policy är definierad för SNP och SNP-meddelanden är aktiverade, är kombinationsrutan Skrivarstatusmeddelande i användargränssnittet för Enhetsinställningar inställt på Aktivera. Användaren kan ändra den här inställningen.

 • Om SNP-meddelanden är inaktiverade via SNP-popup-fönstret eller via användargränssnittet för Enhetsinställningar så är inget SNP-popup-fönster synligt för den kön, och kombinationsrutan Skrivarstatusmeddelande är inställd på Avaktivera.

  Användaren kan återaktivera SNP-popupfönstret genom att välja Aktivera i kombinationsrutan Skrivarstatusmeddelande.

 • Om SNP-meddelanden är inaktiverade via INSTALL.EXE, HP UPD eller någon av policyerna (HP UPD, AD) så är kombinationsrutan Skrivarstatusmeddelande i användargränssnittet för Enhetsinställningar inställd på Avaktivera.

  Kombinationsrutan Skrivarstatusmeddelande i användargränssnittet för Enhetsinställningar är dessutom nedtonad så att användaren inte kan skriva över policyinställningarna.

Använd popup-fönstret för att aktivera/avaktivera SNP-meddelanden

Det går att ändra beteendet för SNP-meddelanden i popup-fönstret genom att använda fliken Meddelandeinställningar.

För att visa meddelandeinställningarna klickar du på länken Meddelandeinställningar när som helst som popup-fönstret är synligt.

Anm:

Fliken Meddelandeinställningar visas endast i popup-fönstret i en miljö där inga hanterade utskriftspolicyer finns i nätverket.

Följande alternativ är tillgängliga för konfigurering:

 • Aktiverad - Gör så att användaren kan välja om popup-fönster ska visas beroende på skrivarstatusen. Välj mellan tre allvarlighetsgrader för när du vill att popup-fönstren ska visas.

 • Inaktiverad - Gör så att användaren kan inaktivera popup-fönstret permanent för alla skrivartillstånd.

Hantera SNP med HP Driver Configuration Utility

HP Driver Configuration är ett program som IT-administratörer kan använda för att förkonfigurera HP UPD innan distribuering och installation på ett operativsystem. Det är till störst fördel när HP UPD konfigureras för flera arbetsstationer eller skrivarservrar för utskriftsköer som delar samma konfiguration.

Följ de här stegen för att förkonfigurera SNP-beteendet med HP UPD:

 1. Ladda ned och öppna Driver Configuration Utility:

  1. Öppna www.hp.com/go/upd och välj Ladda ned nu.

  2. Välj en produkt (det kan vara vilken som helst) och ett operativsystem (det kan vara vilket som helst), och ladda ned Printer Administrator Resource Kit (PARK), som innehåller Driver Configuration Utility.

   Anm:

   Beroende på hur HP UPD-drivrutinen installeras visas eventuellt ett meddelande som anger att ändringarna i HP UPD kan göra den digital signaturen ogiltig. Microsoft kan även visa ett varningsmeddelande. Varningsmeddelandet är normalt. Klicka på OK för att fortsätta.

 2. Klicka på Arkiv och Öppna, och bläddra till katalogen där HP UPD finns.

 3. Välj .CFG-filen för HP UPD och klicka sedan på Öppna.

 4. Klicka på Enhetsinställningar och sedan på Plustecknet + för att expandera listan över meddelanden om skrivarstatus.

  Anm:

  När en drivrutins .CFG-fil ändras så bryts drivrutinens signatur (WHQL). Drivrutininställningarna kan också ändras utan att signaturen bryts, genom att ändringarna sparas som en .CFM-fil.

  *.CFM-filen kan användas under drivrutinsinstallationen när INSTALL.EXE används med alternativet /gcfm, eller genom att filen kopieras till windows\system32\spool\drivers\w32x83\3 (för 32-bitssystem) eller windows\system32\spool\drivers\x64 (för 64-bitssystem) innan installation.

 5. Välj önskade alternativ för popup-fönster.

 6. Klicka på Arkiv och sedan på Spara som. Spara sedan filen som en .cfm-fil med samma namn som den ursprungliga filen i samma katalog som den ursprungliga filen.

Du hittar mer information om HP Driver Configuration Utility i Supportguiden för HP Drivrutinsförkonfiguration.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...