hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet, ENVY 6000 och 6400-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Installera skrivaren första gången genom att ta ut skrivaren från förpackningen, ansluta strömsladden, lägga till skrivaren till HP Smart, installera bläckpatronerna och sedan rikta in skrivaren.

Anm:

Om du letar efter skrivarens programvara ska du gå till 123.hp.com.

Ta ut skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp, alla klistermärken och allt förpackningsmaterial.

Varning - risk för personskada:

För att undvika installationsproblem och potentiella skrivarskador ska du se till att allt förpackningsmaterial är borttaget, att alla luckor är stängda och att facken sätts tillbaka innan du slår på skrivaren.

 1. Ta ut skrivaren och strömsladden ur förpackningen.

 2. Ta bort all tejp från skrivarens utsida.

  Tar bort all tejp från skrivarens utsida
 3. Lyft upp åtkomstluckan till bläckpatronen genom att använda de infällda områdena på skrivarens sidor tills den låses på plats.

  Lyfter bläckpatronsluckan
 4. Ta bort förpackningsmaterialet från utskriftsområdet.

 5. Sänk den bläckpatronsluckan och tryck på den försiktigt sedan så den snäpper fast.

  Sänker ned bläckpatronsluckan
 6. Återvinn allt förpackningsmaterial.

Ansluta strömsladden

Anslut skrivaren till ett eluttag och skrivaren slås på automatiskt.

Anm:

Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs under installationen av programvaran.

 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.

  Ansluter nätsladden

  Skrivaren slås på automatiskt.

 2. Om skrivaren inte slås på automatiskt, tryck på Strömknappen.

Lägg till skrivaren till HP Smart

HP Smart-appen krävs och hjälper dig att ansluta enheten till skrivaren. Du får även en vägledning genom resten av installationsprocessen.

 1. Gå till 123.hp.com för att hämta och installera programmet.

 2. Öppna appen och tryck sedan på Lägg till en ny skrivare eller tryck på plustecknet för att hitta skrivaren.

 3. Följ anvisningarna i HP Smart för att ansluta skrivaren till ditt nätverk och din enhet.

 4. Registrera dig för HP+ eller Instant Ink.

  Anm:

  Detta är valfritt och varierar beroende på land/region.

 5. Följ animeringen i HP Smart-appen för att fylla på papper, installera konfigurationspatroner och justera skrivhuvuden.

Stegen som följer på den här sidan kan användas med anvisningarna i HP Smart för att slutföra skrivarinstallationen.

Fyll på papper

Lägg i vanligt A4- eller U.S. Letter-papper i inmatningsfacket.

 1. Öppna inmatningsfacket.

  Öppnar inmatningsfacket
 2. Skjut pappersledarna för bredd mot inmatningsfackets kanter.

  Skjuter pappersledarna för bredd mot inmatningsfackets kanter
 3. Lägg i en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket.

  Lägger i en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket
 4. Skjut in pappersledarna för bredd tills de vidrör pappersbuntens kanter.

  Anm:

  Pappersbunten ska glida lätt mot ledarna.

  Skjuter in pappersledarna för bredd tills de vidrör pappersbuntens kanter.
 5. Stäng inmatningsfacket.

  Stänger inmatningsfacket.

Sätta i bläckpatronerna

Sätt i bläckpatronerna från HP som levererades med skrivaren.

 1. Lyft upp åtkomstluckan till bläckpatronen genom att använda de infällda områdena på skrivarens sidor tills den låses på plats.

  Lyfter bläckpatronsluckan

  Skrivarvagnen rör sig något åt vänster.

 2. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.

 3. Ta ut en bläckpatron ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.

  Tar ut en bläckpatron ur förpackningen
 4. Ta bort skyddstejpen från bläckpatronen kasta sedan eller Återvinn förpackningen och tejpen.

  Varning - risk för personskada:

  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena på utskriftspatronen och sätt inte tillbaka den skyddande tejpen. Om du vidrör dessa områden kan det resultera i ett bläcksystemfel.

  Tar bort plasttejpen på bläckpatronen
 5. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena riktade mot skrivaren, sätt i bläckpatronen i dess fack och stäng sedan patronlocket tills det snäpper fast.

  Anm:

  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.

  Sätter i bläckpatronen i den tomma hållaren
 6. Upprepa dessa steg för de andra bläckpatronerna.

 7. Sänk den bläckpatronsluckan och tryck på den försiktigt sedan så den snäpper fast.

  Anm:

  Om du inte har utfört justering av skrivaren under installationen av appen eller programvaran skriver skrivaren automatiskt ut en inriktningssida efter att tre sidor har skrivits ut. Följ anvisningarna på sidan för justering av skrivaren för att slutföra justeringen.

Rikta in skrivhuvudena och slutför installationen

Skrivaren skriver automatiskt ut en inriktningssida när papper har fyllts på och inställningspatroner har installerats. Följ anvisningarna på sidan för justering av skrivaren för att slutföra justeringen.

 1. Öppna skannerlocket.

 2. Placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt på skannerglaset och justera sidan mot hörnet.

 3. Stäng skannerlocket.

 4. Tryck på den blinkande knappen Kopiera på skrivarens kontrollpanel för att skanna sidan.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...