hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Åtgärda dålig utskriftskvalitet på HP LaserJet MFP M139-M142-skrivare

Utskrivna dokument håller inte förväntad kvalitet. Utskrifter är utsmetade, suddiga, mörka eller bleka, eller så är tonern lös, saknas delvis eller är utspridd.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera pappret

Papperskvaliteten och papperstypen kan påverka utskriftsjobbet. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att du använder ett lämpligt papper. I annat fall fyller du på med en lämplig papperstyp.

 • Använd papper som utformats för HP LaserJet-skrivare. Använd inte papper som bara utformats för bläckstråleskrivare.

 • Använd inte för grovt papper. Ett jämnare papper kan leda till bättre utskriftskvalitet.

Kontrollera bläcknivån och inspektera patronen

Låg tonernivå eller problem med bläckpatronen kan leda till dålig utskriftskvalitet.

 1. Kontrollera typ av bläckpatroner och toner. HP rekommenderar att du använder äkta HP-tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP-förbrukningsmaterial fungerar inte HP+-skrivare som förväntat (endast trådlösa modeller) och felsökningsstegen på HP:s supportwebbplats löser kanske inte problemet.

  Kontrollera autenticiteten för patronerna genom att gå till Program mot HP-förfalskningar och bedrägeri (på engelska). Du kan köpa nya bläckpatroner och andra förbrukningsartiklar från HP:s butik eller lokala återförsäljare.

 2. Kontrollera bläcknivåerna och byt bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut.

  • HP Smart-app: Öppna appen och visa sedan tonernivån bredvid skrivarens namn eller bild.

  • Konfigurationssida: På skrivarens kontrollpanel, tryck på knappen Avbryt för att väcka skrivaren. Tryck på och håll knappen Starta kopiering/återuppta ifem sekunder och släpp den sedan. Lampan Klar blinkar. Visa bläcknivån på utskriften.

  Om du använder äkta HP-patroner och tonernivån är låg eller tom fortsätter du med de här stegen för att inspektera om patronerna är skadade.

 3. Öppna åtkomstluckan till patronen och ta sedan bort patronen.

  Öppnar tonerkassettens åtkomstlucka och ta bort tonerkassetten
 4. Kontrollera minneskretsen om den är skadad. Om minneskretsen är saknas eller är skadad ska du byta ut tonerkassetten.

  Platsen för minneskretsen på en tonerkassett
 5. Undersök ytan på bildtrumman. Om du ser några repor, fingeravtryck eller annan skada byt tonerkassetten.

  Varning - risk för personskada:

  Vidrör inte bildtrumman. Fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.

  Hitta bildtrumman för att undersöka den för repor eller fingeravtryck
 6. Installera patronen igen och stäng sedan åtkomstluckan till patronen.

  Rikta in bläckpatronen med spåren i skrivaren

Kontrollera utskriftsinställningarna

Ibland kan utskriftsinställningarna påverka utskriftskvaliteten. Kontrollera utskriftsinställningarna för att säkerställa att de är lämpliga för utskriften.

Rengör patronen

Använd patronrengöringsläget för att rengöra damm från pappersvalsarna och förbättra utskriftskvaliteten.

 1. Öppna Avancerade inställningar, Skrivarens hemsida eller HP Device Toolbox.

  • HP Smart-app (Windows, Mac, iOS, Android): Öppna appen och klicka sedan på skrivarens namn eller bild. Välj skrivarinställningar vid behov och välj sedan Avancerade inställningar.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): Sök efter och öppna HP och öppna sedan HP Printer Assistant. Välj Skriv ut och klicka sedan på skrivarens hemsida (EWS) eller HP Device Toolbox.

 2. Klicka på System > Tjänst.

 3. Vid uppmaning, ange Användarnamnet och Lösenordet.

  Anm:

  Om lösenordet inte har ändrats, kan du hitta användarnamnet och PIN-koden (lösenord) under tonerns åtkomstlucka.

  Exempel på plats för etikett med användarnamn och pin-kod
 4. Leta reda på Patronrengöringsläget och klicka sedan på Start.

  Skrivhuvudet rengörs.

Skriv ut en rengöringssida

Använd rengöringsläget för tonern för att rengöra damm från pappersvalsarna.

 1. Se till att det finns papper i huvudfacket och slå sedan på skrivaren.

 2. Öppna Avancerade inställningar, Skrivarens hemsida eller HP Device Toolbox.

  • HP Smart-app (Windows, Mac, iOS, Android): Öppna appen och klicka sedan på skrivarens namn eller bild. Välj skrivarinställningar vid behov och välj sedan Avancerade inställningar.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): Sök efter och öppna HP och öppna sedan HP Printer Assistant. Välj Skriv ut och klicka sedan på Skrivarens hemsida (EWS) eller HP Device Toolbox.

 3. Klicka på System > Tjänst.

 4. Vid uppmaning, ange Användarnamnet och Lösenordet.

  Anm:

  Om lösenordet inte har ändrats, kan du hitta användarnamnet och PIN-koden (lösenord) under tonerns åtkomstlucka.

  Exempel på plats för etikett med användarnamn och pin-kod
 5. Leta reda på fixeringsrengöringsläget, klicka på Start och klicka sedan på OK.

  Varningslampan blinkar på skrivaraens kontrollpanel.

 6. Tryck på knappen Återuppta/Avbryt/Cancel på skrivarens kontrollpanel .

  Skrivaren använder en enda pappersbit för att rengöra fixeringsenheten.

 7. Kasta papperet i papperskorgen.

Minska inställningen för utskriftsdensitet

Justera inställningarna för utskriftsdensitet för att hjälpa till att förbättra problem med utskriftskvaliteten.

 1. Öppna Avancerade inställningar, Skrivarens hemsida eller HP Device Toolbox.

  • HP Smart-app (Windows, Mac, iOS, Android): Öppna appen och klicka sedan på skrivarens namn eller bild. Välj skrivarinställningar vid behov och välj sedan Avancerade inställningar.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): Sök efter och öppna HP och öppna sedan HP Printer Assistant. Välj Skriv ut och klicka sedan på Skrivarens hemsida (EWS) eller HP Device Toolbox.

 2. Klicka på System > Systeminställningar.

 3. Vid uppmaning, ange Användarnamnet och Lösenordet.

  Anm:

  Du kan hitta användarnamn och PIN-kod (lösenord) under åtkomstluckan till tonern.

  Exempel på plats för etikett med användarnamn och pin-kod
 4. Öka inställningen för utskriftsdensitet och klicka sedan på Verkställ.

Uppdatera skrivarens inbyggda programvara

Sök efter och installera tillgängliga uppdateringar av skrivarens inbyggda programvara som omfattar nya funktioner eller lösa problem.

Lämna in skrivaren för service

Utför service eller byt ut HP-skrivaren om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien-Stillahavsregionen kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Anm:

Spara en utskrift som visar problemet. Om skrivaren eller tonerkassetterna byts ut under garantitiden så kommer supportrepresentanten att begära utskriftsprovet.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...