solution Contentsolution Content

HP LaserJet MFP M139-M142-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Ta ut skrivaren från förpackningen för att installera den för första gången, ställ in tonerkassetten, anslut strömsladden och fyll sedan på papper.

Anm:

Om du letar efter skrivarens programvara ska du gå till 123.hp.com.

Ta ut skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp, alla klistermärken och allt förpackningsmaterial.

 1. Ta ut skrivaren och strömsladden ur förpackningen.

 2. Ta bort allt förpackningsmaterial på skrivarens utsida.

  Tar bort tejpen från skrivarens utsida
 3. Öppna bläckpatronens åtkomstlucka och ta sedan bort tejpen från skrivarens insida.

  Tar bort förpackningsmaterialet från skrivarens insida
 4. Ta bort tonerkassetten och ta sedan bort de orangefärgade klämmorna från bläckpatronen.

  Tar bort de orangefärgade pluggarna
 5. Håll bläckpatronen i sidorna och skaka den sida vid sida fem eller sex gånger för att fördela tonern jämnt.

  Varning - risk för personskada:

  Vidrör inte bildtrummans yta. Fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.

  Vidrör inte bildtrumman på tonerkassetten
  Skaka tonerkassetten i sidled
 6. Böj den orangefärgade fliken tills den snäpper och dra sedan för att ta bort förseglingstejpen från tonerkassetten.

  Ta bort förslutningstejpen
 7. Rikta in tonerkassetten mot spåren i skrivaren, tryck in tonerkassetten tills den sitter ordentligt och stäng sedan tonerkassettens åtkomstlucka.

  Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng sedan toneråtkomstluckan
 8. Återvinn allt förpackningsmaterial.

Anslut strömsladden

Anslut strömsladden och slå på skrivaren.

 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.

  Anm:

  Anslut inte USB-kabeln ännu.

  Ansluter nätsladden
 2. Tryck på Strömbrytaren på skrivaren.

  Trycker på strömbrytaren

Lägg i papper i inmatningsfacket

Lägg vanligt papper, papper i formatet U.S. Letter eller A4 i inmatningsfacket.

 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan uppåt.

  Fylla på med papper i inmatningsfacket
 2. Skjut pappersledarna för bredd inåt tills de ligger an mot kanten av pappersbunten.

  Skjut in pappersledarna för bredd
 3. Dra ut utmatningsfackets förlängning.

  Drar ut utmatningsfackets förlängning

Installera skrivarens programvara

HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarens programvara. Försök inte ansluta skrivaren förrän du uppmanas att göra det under programinstallationen.

Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara eller HP Smart-appen från 123.hp.com.Ytterligare supportalternativ