hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet MFP M139-M142-skrivare - Fel/03 eller “Slut på papper” visas och skrivaren hämtar inte papper

När ett utskriftsjobb skickats blinkar Uppmärksamhet och Fel/03 visas på skrivarens kontrollpanel. Felmeddelandet Slut på papper kan också visas på datorn eller i HP Smart-appen.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera papperna och lägg i dem igen

Kontrollera om pappersbunten har defekter såsom skrynkliga, slitna eller böjda delar som kan orsaka problem med upplockningen.

 1. Ta bort allt papper från inmatningsfacket.

 2. Ta bort alla böjda, skrynkliga eller sönderrivna papper som finns i bunten.

 3. Kontrollera om det finns något hinder i inmatningsfacket och avlägsna i så fal detta. Kontrollera att inget hindrar papperet från att få kontakt med valsarna.

 4. Lägg i pappersbunten i pappersfacket.

  Fylla på papper i inmatningsfacket
 5. Skjut pappersledarna för bredd inåt tills de ligger an mot kanten av pappersbunten.

  Skjut in pappersledarna för bredd

Skriv ut en rengöringssida

Använd rengöringsläget för tonern för att rengöra damm från pappersvalsarna.

 1. Se till att det finns papper i huvudfacket och slå sedan på skrivaren.

 2. Öppna Avancerade inställningar, Skrivarens startsida eller HP Device Toolbox.

  • HP Smart-app (Windows, Mac, iOS, Android): Öppna appen och klicka sedan på skrivarens namn eller bild. Välj skrivarinställningar vid behov och välj sedan Avancerade inställningar.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): Sök efter och öppna HP och öppna sedan HP Printer Assistant. Välj Skriv ut och klicka sedan på skrivarens startsida (EWS) eller HP Device Toolbox.

 3. Klicka på System > Tjänst.

 4. Vid uppmaning, ange Användarnamnet och Lösenordet.

  Anm:

  Om lösenordet inte har ändrats, kan du hitta användarnamnet och PIN-koden (lösenord) under tonerns åtkomstlucka.

  Exempel på plats för etikett med användarnamn och pin-kod
 5. Leta reda på fixeringsrengöringsläget, klicka på Start och klicka sedan på OK.

  Varningslampan blinkar på skrivarens kontrollpanel.

 6. Tryck på knappen Återuppta/Avbryt på skrivarens kontrollpanel .

  Skrivaren använder en enda pappersbit för att rengöra fixeringsenheten.

 7. Kasta papperet i papperskorgen.

Rengöra plockvalsarna

Ta bort damm från plockvalsarnas inuti skrivaren.

 1. Med skrivaren påslagen, koppla bort strömsladden från skrivaren och dra sedan ur strömsladden från strömkällan.

 2. Öppna åtkomstluckan till patronen och ta sedan bort patronen.

  Öppnar tonerkassettens åtkomstlucka och ta bort tonerkassetten
 3. Sök rätt på plockvalsarna.

  Plockvalsens placering
 4. Fukta en ren och luddfri duk lätt med destillerat vatten och vrid sedan ur överflödigt vatten.

 5. Rengör varje vals med den fuktiga trasan.

 6. Låt valsarna bli helt torra (tar cirka 10 minuter).

 7. Installera patronen igen och stäng sedan åtkomstluckan till patronen.

  Rikta in bläckpatronen med spåren i skrivaren
 8. Anslut strömsladden igen och slå på skrivaren.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...