hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet M139–M142-skrivare – Blinkande lampor

Beskrivningar av knappar, felkoder och ljusmönster för HP LaserJet MFP M139–M142-skrivare.

Knappar, ikoner och lampor på kontrollpanelen

Exempel på kontrollpanelens skärm

Bildtext

Beskrivning

1

2-siffrig LED-skärm: Något av följande visas, beroende på läget:

 • Ett värde för antalet kopior, svärta eller storlek

 • Fel- eller statuskoder

2

Ikonen Antal kopior: Anger antalet kopior.

3

Ikonen Ljusare/mörkare: Justerar inställningen av svärta för en kopiering.

4

Ikonen Förstora/förminska: Justerar storleken i procent för en kopiering.

Exempel på knappar och lampor på kontrollpanelen

Bildtext

Beskrivning

1

Knapparna Upp och Ned: Öka eller minska värdet för det valda objektet på skärmen.

2

Knappen ID-kopia: Kopiera ett ID-kort.

3

Knapp och lampa för Trådlöst (endast trådlösa modeller): Slår på eller stänger av Wi-Fi, konfigurerar en Wi-Fi Direct-anslutning eller ansluter till routern med Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Lampan visar anslutningsstatus.

 • Fast sken: Ansluten till ett nätverk eller Wi-Fi Direct.

 • Blinkande lampa: Inte ansluten till ett nätverk eller konfigurerar en WPS- eller Wi-Fi Direct-anslutning.

 • Snabbt blinkande lampa: Anslutningsproblem med nätverk eller Wi-Fi Direct.

4

Lampan Varning: Skrivaren har ett problem (feltillstånd) och kräver användarens uppmärksamhet.

Anm:

Endast HP+-skrivare: Om lampan blinkar snabbt (fyra blinkningar på tre sekunder) är det ett problem med ditt HP-konto och/eller skrivaranslutningen. Öppna HP Smart-appen för att få mer information.

5

Knappen Kopieringsalternativ: Navigerar genom de olika skärmmenyerna, till exempel Antal kopior (standard), Ljusare/mörkare och Förstora/förminska.

6

Knappen Starta kopiering/Fortsätt: Startar ett kopieringsjobb eller skriver ut den andra sidan av en dubbelsidig utskrift (utskrift på båda sidorna).

7

Knappen Avbryt: Avbryter en utskrift eller kopiering.

8

Lampan Förbrukningsartiklar: Visar status för tonerkassetten.

 • Av: Tonernivån är tillräckligt hög och det finns inga problem.

 • Blinkar: Det är problem med tonerkassetten (felstatus).

 • Fast sken: Tonernivån är mycket låg och kassetten behöver bytas ut.

9

Knappen Ström och lampan Redo: Tryck för att stänga av och sätta på skrivaren.

Lampan visar skrivarens status.

 • Fast sken: På och redo att skriva ut.

 • Blinkande lampa: Tar emot en utskrift.

 • Svagt ljus: Strömsparläge.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...