hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet M109-M212-skrivare – Första konfiguration av skrivaren

Ta ut skrivaren ur förpackningen och installera den för första gången, installera tonerkassetten, anslut strömsladden och fyll sedan på papper.

Anm:

Om du letar efter skrivarens programvara ska du gå till 123.hp.com.

Ta ut skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp, alla klistermärken och allt förpackningsmaterial.

 1. Ta ut skrivaren och strömsladden ur förpackningen.

 2. Ta bort all förpackningstejp på skrivarens utsida.

  Tar bort tejpen från skrivarens utsida
 3. Öppna tonerns åtkomstlucka och ta sedan bort tejpen och skummet från skrivarens insida.

  Ta bort förpackningsmaterialet från skrivarens insida
 4. Ta ut bläckpatronen.

  Tar ut tonerkassetten
 5. Ta bort de orangefärgade klämmorna från kassetten.

  Ta bort de orangefärgade klämmorna från kassetten
 6. Håll bläckpatronen i sidorna och skaka den från sida till sida fem eller sex gånger för att fördela tonern jämnt.

  Varning - risk för personskada:

  Vidrör inte bildtrummans yta. Fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.

  Vidrör inte bildtrummans yta på kassetten
  Vicka tonerkassetten försiktigt från sida till sida
 7. Böj den orangefärgade fliken tills den snäpper fast och dra sedan för att ta bort förseglingstejpen från tonerkassetten.

  Tar bort förslutningstejpen från tonerkassetten
 8. Justera tonerkassetten med spåren i skrivaren och tryck sedan in tonerkassetten tills den sitter ordentligt.

  Justera kasssetten med spåren i skrivaren
 9. Stäng toneråtkomstluckan.

  Stänger toneråtkomstluckan
 10. Återvinn allt förpackningsmaterial.

Ansluta strömsladden

Anslut strömsladden och slå på skrivaren.

 1. Anslut strömsladden till skrivarens baksida och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.

  Anm:

  Anslut inte USB-kabeln ännu.

  Ansluta nätsladden
 2. Tryck på strömbrytaren på skrivaren.

  Tryck på strömbrytaren

Lägg i papper i inmatningsfacket

Lägg i vanligt papper, papper i formatet U.S. Letter eller A4 i inmatningsfacket.

 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan uppåt.

  Fylla på med papper i inmatningsfacket
 2. Skjut pappersledarna för bredd inåt tills de ligger an mot kanten av pappersbunten.

  Skjut in pappersledarna för bredd
 3. Dra ut utmatningsfackets förlängning

  Drar ut utmatningsfackets förlängning

Installera skrivarens programvara

HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarens programvara. Försök inte ansluta skrivaren förrän du uppmanas att göra det under programinstallationen.

Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara eller HP Smart-appen från 123.hp.com.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...