hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP bärbara datorer - Avancerad ljudfelsökning (Windows 10)

Följ de avancerade felsökningsstegen för att lösa ljudproblem på din bärbara dator.

Återställa ljuddrivrutinen

Om du har problem med ljudet efter installation av uppdateringar eller om du har kört Windows Update kan du prova att återställa ljuddrivrutinen.

 1. Sök i Windows efter Enhetshanteraren och klicka på Enhetshanteraren i listan med sökresultat.

 2. Välj Ljud-, video- och spelenheter eller expandera pilen bredvid.

 3. Högerklicka på ljudkortet eller ljudenheten och välj Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Återställa drivrutin och välj sedan Återställ drivrutin.

  Exempel på inställning av en standardenhet för ljuduppspelning
 5. Läs och följ anvisningarna och välj sedan Ja för att återställa ljuddrivrutinen.

Ställ in standardljudenheten för uppspelning

Välj en ljuduppspelningsenhet som ska användas som standardenhet.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Byt systemljud.

 2. Välj fliken Uppspelning, välj din uppspelningsenhet och klicka sedan på Ange som standard. Om det endast finns en listad enhet för uppspelning anges den automatiskt som standardenhet.

  Anm:

  Om du har problem med att ställa in en HDMI-ljudenhet som förvald uppspelningsenhet, se HP-datorer - Felsöka visnings- och ljudproblem med HDMI (Windows 10) för mer information.

  Exempel på inställning av en standardenhet för ljuduppspelning
 3. Med standardenheten för ljuduppspelning vald klickar du på Konfigurera.

  Exempel på inställning av en standardenhet för ljuduppspelning
 4. Välj högtalarkonfigurationen i Ljudkanaler.

  Anm:

  Om du vill använda HDMI-utgången väljer du Digitalt ljud (HDMI). Se HP-datorer - Felsöka HDMI-bildskärm och ljudproblem (Windows 10) för mer information.

 5. Välj Testa för att skicka ljudsignaler till var och en av högtalarna eller välj en enskild högtalare.

  • Om ljudet hörs korrekt är du klar med felsökningen.

  • Om det inte hörs något ljud från en eller flera högtalare eller om konfigurationstypen har ändrats klickar du på Nästa och följer sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra högtalarkonfigurationen.

  Ett exempel på fönstret Högtalarkonfiguration
 6. Kontrollera ljudet. Om ljudproblemet kvarstår går du till Uppdatera ljuddrivrutinen med enhetshanteraren.

Uppdatera ljuddrivrutinen med enhetshanteraren

Aktivera ljudenheten och uppdatera sedan ljuddrivrutinen med enhetshanteraren.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

  Klicka på Enhetshanteraren i sökresultaten
 2. Dubbelklicka på Ljudingångar och ljudutgångar.

 3. Om en ljudenhet står med i listan med en nedåtpil är enheten avaktiverad. Högerklicka på ljudenhetens namn och välj Aktivera enhet.

  Väljer Aktivera enhet
 4. Med ljudenheten aktiverad högerklickar du på ljudenheten och väljer sedan Uppdatera drivrutin.

  Väljer Uppdatera drivrutin
 5. Välj Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner.

  Väljer automatisk sökning efter drivrutinsuppdateringar
 6. Vänta medan Windows söker efter och installerar eventuella uppdaterade drivrutiner. Starta om datorn vid uppmaning.

  • Om Windows uppdaterade ljuddrivrutinen kontrollerar du ljudet. Om ljudproblemet kvarstår efter uppdateringen av drivrutinen går du till Utföra en hård återställning.

  • Om den senaste drivrutinen redan är installerad fortsätter du med de här stegen.

  Windows har uppdaterat drivrutinerna
 7. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

  Klicka på Enhetshanteraren i sökresultaten
 8. Dubbelklicka på Ljudingångar och ljudutgångar.

 9. Högerklicka på ljudenheten och välj sedan Avinstallera enhet.

  Väljer Avinstallera enhet
 10. När fönstret Avinstallera enhet öppnas klickar du på Avinstallera.

  Väljer Avinstallera
 11. Starta om datorn för att installera om drivrutinen.

 12. Kontrollera ljudet. Om ljudproblemet kvarstår efter ominstallation av drivrutinen går du till Utföra en hård återställning.

Utföra en hård återställning

Prova med en hård återställning för att lösa ljudproblem på din bärbara dator.

För mer information, se HP-datorer - Hur man gör en hård återställning av datorn.

Kontrollera ljudet. Om den hårda återställningen inte löste ljudproblemet, gå till Återställa BIOS till standardvärden.

Återställa BIOS till standardvärden

Skadade eller felaktiga BIOS-inställningar kan orsaka ljudproblem. Du kan försöka återställa BIOS-standardvärdena för att lösa ljudproblem.

Anm:

BIOS-inställningsverktyget kanske ser annorlunda ut jämfört med bilderna som visas, men stegen för att återställa BIOS standardinställningar är desamma.

 1. Stäng av datorn.

 2. Tryck på strömknappen och tryck sedan på esc flera gånger tills Startmenyn öppnas.

  Anm:

  Om du inte trycker på esc i rätt tid och datorn fortsätter genom startprocessen stänger du av datorn och försöker igen.

  Bild som visar Startmenyn
 3. På startmenyn, tryck på f10 för att öppna inställningsverktyget för BIOS och använd sedan pilknapprna föra tt välja fliken Avsluta.

 4. Välj Läs in standardinställningar.

  Exempel på BIOS-inställningsverktyget med standardinställningar för laddning och avsluta markerat
 5. Välj Avsluta och spara ändringarna och sedan Ja för att spara ändringarna.

  Exempel på val av Ja för att bekräfta att du sparar BIOS-standardinställningarna när du avslutar
 6. Tryck på esc och sedan på enter för att lämna BIOS.

 7. Kontrollera ljudet. Om ljudproblemet kvarstår går du till Kör ett diagnostiskt ljudmaskinvarutest.

Kör ett diagnostiskt ljudmaskinvarutest

Använd verktyget HP PC Hardware Diagnostics Windows för att utföra ett ljuduppspelningstest. Testar funktionaliteten i undersystemet för ljud, inklusive ljudstyrenheter och kodekar.

 1. Gå till HP Hardware Diagnostics för att installera den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics Windows.

 2. Nät installationen har slutförts, sök efter HP PC Hardware Diagnostics Windows, högerklicka på appen i sökresultaten och välj sedan Kör som administratör för att öppna verktyget.

  Huvudmenyn för HP PC Hardware Diagnostics för Windows
 3. Klicka på Komponenttester > Ljud > Ljuduppspelningstest.

  Menyn Komponenttest meny med Ljud markerat
 4. Klicka på Kör en gång och välj sedan en ljudenhet för att köra testet.

  Välj en ljudenhet som ska testas
  • Om ljudtestet misslyckas, skriv då ner den 24-siffriga ID-koden (finns även i Testloggar) och kontakta sedan HP:s kundsupport eller gör service på datorn.

  • Om ljudtestet lyckas men problemet kvarstår, använd Microsoft Systemåterställning eller HP-systemåterställning för att lösa problemet.

Uppdatera BIOS

Att uppdatera BIOS kan lösa vissa ljudproblem.

Kontrollera ljudet. Om uppdateringen av BIOS inte löste problemet, gå till Utföra en systemåterställning för att lösa problem i Windows.

Utföra en systemåterställning för att lösa problem i Windows

Om problemet uppstod nyligen löser du problemet genom att återställa datorn till en punkt innan problemet uppstod.

Mer information finns i HP-datorer – Använda Microsoft Systemåterställning.

Återställ din dator

Om du har genomfört de föregående felsökningsstegen och ljudet fortfarande inte fungerar ordentligt återställer du datorn.

Gå till HP-datorer - Återställa datorn för mer information.

Kontakta HP:s kundsupport

Kontakta HP:s kundsupport för ytterligare hjälp om problemet kvarstår.

 1. Ange produktens serienummer för att visa garantistatus och ändra platsen vid behov.

 2. Välj ett supportalternativ. Supportalternativen kan variera mellan olika länder/regioner.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...