hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Konfigurera Skanna till SharePoint

Lär dig hur du ställer in funktionen Skanna till SharePoint.

Anm:

Stegen varierar beroende på typ av kontrollpanel.

Kontrollpaneler

Inbyggd programvaruversion

Kontrollpaneler

FutureSmart 3

FutureSmart 3, kontrollpanel

FutureSmart 4

FutureSmart 4, kontrollpanel

Videoöversikt

Visa information om hur du aktiverar Skanna till SharePoint.

FutureSmart 3

Följ instruktionerna nedan för FutureSmart 3.

Inledning

Använd Spara på SharePoint® för att skanna dokument direkt till en Microsoft® SharePoint-webbplats. Den här funktionen gör att du inte behöver skanna dokumenten till en nätverksmapp, USB-flashenhet eller e-postmeddelande, och sedan ladda upp filerna till SharePoint-platsen manuellt.

Spara till SharePoint® har stöd för alla skanningsalternativ, inklusive möjligheten att skanna dokument som bilder och att använda OCR-funktionerna till att skapa textfiler eller sökbara PDF:er.

Funktionen är inaktiverad som standard. Aktivera Spara på SharePoint® på HP:s inbyggda webbserver (EWS).

Innan du börjar

Innan den här proceduren kan slutföras måste målmappen som de skannade filerna ska sparas i finnas på SharePoint-webbplatsen, och skrivåtkomst måste vara aktiverat för målmappen. Spara på SharePoint® är avaktiverad som standard.

Aktivera Spara till SharePoint och skapa en snabbinställning för Spara till SharePoint

Använd följande steg om du vill aktivera funktionen Spara till SharePoint och skapa en snabbinställning.

 1. Klicka på Skanna/Digital sändning med hjälp av de övre navigeringsflikarna.

 2. Klicka på Spara till SharePoint® i det vänstra navigeringsfönstret.

  Anm:

  Snabbinställningar är genvägsjobb som kan nås från skrivarens startskärm eller i Program för snabbinställning.

 3. Välj Aktivera Spara till SharePoint® och klicka på Verkställ.

 4. Klicka på Lägg till i området Snabbval för att starta snabbvalsguiden.

 5. Ange en Titel för snabbinställning (till exempel "Skanna till Sharepoint") och en Beskrivning av snabbinställning.

 6. Välj Knappens placering för snabbvalet för att bestämma om snabbvalet ska visas från Startsidan eller i området Snabbval på produktens kontrollpanel.

 7. Välj ett startalternativ för snabbvalet för att bestämma vad som händer efter att man väljer ett snabbval på produktens kontrollpanel och klicka sedan på Nästa.

 8. Använd följande steg för att lägga till sökvägen till SharePoint-mappen.

  1. Klicka på Lägg till på sidan SharePoint®-destinationsinställningar för att öppna sidan Lägg till SharePoint®-sökväg.

  2. Öppna ett annat webbläsarfönster och gå till SharePoint-mappen som ska användas, och kopiera och sedan sökvägen till SharePoint-mappen från detta webbläsarfönster.

  3. Klistra in sökvägen för SharePoint-mappen i fältet SharePoint®-sökvägen:

  4. Som standard skriver skrivaren över befintliga filer med samma filnamn som den nya filen. Rensa Skriv över befintliga filer så att nya filer med samma namn som en befintlig fil får en uppdaterad tid/datum-stämpel.

  5. Välj ett alternativ i listrutan Verifieringsinställningar. Välj om det är nödvändigt att logga in på SharePoint-platsen med inloggningsuppgifter, eller om inloggningsuppgifterna ska lagras med snabbvalet.

   Anm:

   Om Använd användarinloggningsuppgifter för anslutning efter inloggning på kontrollpanelen är valt i rullgardinsmenyn för autentiseringsinställningar måste den inloggade användaren ha skrivbehörighet till den angivna SharePoint-webbplatsen.

   Anm:

   Av säkerhetsskäl visar inte skrivaren de inloggningsuppgifter som anges i snabbinställningsguiden.

  6. Klicka på OK för att slutföra konfigurationen av SharePoint-sökvägen och gå tillbaka till sidan SharePoint-destinationsinställningar.

 9. Välj Verifiera mappåtkomst innan utskrift påbörjas för att säkerställa att den SharePoint-mapp som angetts som destinationsmapp är tillgänglig varje gång som snabbinställningen används. Om det här alternativet inte är markerat går det snabbare att spara utskrift till SharePoint-mappen. Men om det här alternativet inte är markerat och SharePoint-mappen är otillgänglig kommer utskriften att misslyckas.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Ställ in Villkor för meddelande på sidan Inställningar för avisering. Med den här inställningen konfigureras snabbvalet till att inte meddela, eller till att skicka e-postmeddelanden eller skriva ut en översiktssida om en utskrift antingen slutförs utan fel eller inte kan slutföras. Välj något av följande alternativ i listrutan Villkor för meddelande:

  • Välj Meddela inte för att snabbinställningen inte ska att utföra någon meddelandeåtgärd när en utskrift slutförs eller misslyckas.

  • Välj Meddela när utskriften är klar för att snabbinställningen ska skicka ett meddelande när ett jobb är klart.

  • Välj Meddela bara om utskriften misslyckas för att snabbinställningen bara ska skicka ett meddelande när ett jobb misslyckas.

  För att välja antingen Meddela när utskriften är klar eller Meddela bara om utskriften misslyckas krävs att du ställer in Metod för leverans av meddelande. Välj något av följande alternativ:

  • E-post: Använd det här alternativet om du vill skicka ett e-postmeddelande när vald typ av meddelande förekommer. För det här alternativet krävs en giltig e-postadress i fältet E-postadress för avisering.

   Anm:

   Om du vill använda funktionen för e-postavisering måste du först konfigurera e-postfunktionen på skrivaren.

  • Skriv ut: Använd det här alternativet om meddelandet ska skrivas ut när vald typ av meddelande förekommer.

  Anm:

  Välj Inkludera miniatyrbild för meddelandealternativ för att inkludera en miniatyr av den första sidan av den skannade sidan av utskriften.

 12. Klicka på Nästa.

 13. Välj alternativ på sidan Skanningsinställningar och klicka på Nästa. Mer information finns i Tabell 2.

 14. Välj alternativ i fönstret Filinställningar och klicka på Nästa. Mer information finns i Tabell 3.

 15. Gå igenom sammanfattningen av inställningarna och klicka sedan på Slutför för att spara snabbvalet, eller klicka på Föregående för att redigera inställningarna.

Skanna och spara en fil direkt på en Microsoft SharePoint-plats

Gör så här för att skanna ett dokument direkt till en SharePoint-plats.

 1. Lägg dokumentet med framsidan nedåt på skannerglaset, eller lägg det med framsidan uppåt i dokumentmataren och justera pappersledarna efter dokumentets storlek.

 2. Tryck på Spara till SharePoint® på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.

  Anm:

  I det här steget visas titeln som användaren har angivit för snabbinställningen på hemskärmen. I det här steget används Spara till SharePoint® som exempel.

  Anm:

  Du kan behöva logga in på skrivaren för att kunna använda funktionen.

 3. Välj ett av alternativen i snabbvalslistan.

 4. Tryck på fältet Filnamn så att tangentbordet visas, och skriv sedan filnamnet på tangentbordet på skärmen eller på det fysiska tangentbordet. Välj OK.

 5. Tryck på rullgardinsmenyn Filtyp och välj ett annat filformat om du vill.

 6. Tryck på Fler alternativ om du vill visa och konfigurera inställningar för dokumentet.

  Anm:

  Du kan förhandsgranska bilden genom att trycka på knappen Förhandsgranska i det övre högra hörnet av skärmen. Tryck på knappen Hjälp på förhandsgranskningsskärmen om du vill ha mer information om den här funktionen.

 7. Tryck på knappen Start om du vill spara filen.

Skanningsinställningar för snabbinställningen och alternativ för Spara till SharePoint

I följande tabell anges tillgängliga inställningar och alternativ i Snabbvalsguiden när du lägger till, redigerar eller kopierar en snabbinställning för Spara till SharePoint®.

Skanningsinställningar för Spara till SharePoint

Funktion

Beskrivning

Originalstorlek

Välj sidstorleken för originaldokumentet.

Originalsidor

Välj om originaldokumentet är enkelsidigt eller dubbelsidigt.

Optimera text/bild

Välj det här alternativet för utskrift av en viss typ av innehåll eller välj Manuell justering.

Optimera för

Den här inställningen är endast tillgänglig när Optimera text/bild är inställt på Manuell justering. Välj ett värde för manuell justering.

Innehållsorientering

Välj hur innehållet i originaldokumentet ska placeras på sidan: Stående eller Liggande, eller välj Upptäck automatiskt.

Dubbelsidigt format

Den här inställningen kan inte väljas när Innehållsorientering är inställt på Upptäck automatiskt. Välj det här alternativet för att beskriva sidans bindning för att ange om baksidan är upp och ned eller rättvänd.

Bakgrundsborttagning

Välj ett värde för att ta bort svaga bilder från bakgrunden eller ta bort en ljus bakgrundsfärg.

Mörkhet

Välj ett värde för att justera filens svärta.

Kontrast

Välj ett värde för att justera filens kontrast.

Skärpa

Välj ett värde för att justera filens skärpa.

Förhandsgranska bild

Välj om det ska krävas eller gå att välja förhandsgranskning av utskriften eller avaktivera förhandsgranskning.

Beskärningsalternativ

Välj om det ska gå att beskära en utskrift eller ej och typ av beskärningsalternativ.

Jobbgenerering

Välj den här inställningen om du vill sätta ihop flera uppsättningar original i en enda e-postbilaga. Använd också den här inställningen när du vill skanna ett originaldokument som innehåller fler sidor än vad dokumentmataren rymmer samtidigt.

Automatisk ton

Välj den här inställningen för att automatiskt ställa in Svärta, Kontrast och Bakgrundsborttagning; då går de här inställningarna inte att välja på den här sidan.

Flerarksmatning upptäcks

Välj den här inställningen för att aktivera upptäckt av flerarksmatning.

Radera kanter

Välj den här inställningen för att ange bredden på kanterna som ska tas bort, i tum eller millimeter, på utskriftens framsida och baksida.

Filinställningar för Spara till SharePoint

Funktion

Beskrivning

Filnamnsprefix

Ange standardfilnamnsprefix för filer som sparas i en nätverksmapp.

Standardfilnamn

Standardfilnamn för filen som ska sparas.

Markera kryssrutan Kan redigeras av användaren om du vill att den här inställningen ska gå att redigera i produktens kontrollpanel.

Filnamnssuffix

Ange standardfilnamnssuffix för filer som sparas i en nätverksmapp.

Dubbelt standardfilnamnssuffix [filename]_YYYYMMDDT

Filnummerformat

Välj ett filnamnsformat för när utskriften delas upp i flera filer.

Standardfiltyp

Ange filformat för den sparade filen.

Markera kryssrutan Kan redigeras av användaren om du vill att den här inställningen ska gå att redigera i produktens kontrollpanel.

Förhandsgranskning av filnamn

Ange ett filnamn och klicka på Uppdatera förhandsgranskning.

Standardfärginställning

Välj om filen är svartvit eller i färg.

Standardutskriftskvalitet

Välj kvalitet på filen. Bilder av högre kvalitet ger en större filstorlek än bilder med lägre kvalitet och tar längre tid att skicka.

Standardupplösning

Ställ in upplösning för filen. Bilder med högre upplösning innehåller fler bildpunkter per tum (dpi), så de har en större detaljrikedom. Bilder med lägre upplösning innehåller färre punkter per tum och mindre detaljrikedom, men filstorleken är mindre.

Komprimering

Ange om filen har normal eller hög kompression när du sparar ett skannat dokument som PDF- eller XPS-fil. Om kompressionen är inställd på Hög är den skannade bilden mindre, men skanningen kan ta längre tid än med normal kompression.

TIFF-komprimering för svart

Välj en TIFF-komprimeringsalgoritm för svart som ska användas till att komprimera den genererade TIFF-filen.

TIFF-komprimering för färg/gråskala

Välj en TIFF-komprimeringsalgoritm för färg/gråskala som ska användas till att komprimera den genererade TIFF-filen.

PDF-kryptering

Om filtypen är PDF krypterar det här alternativet PDF-filen. Ett lösenord måste anges som en del av krypteringen. Samma lösenord måste användas för att öppna filen. Användaren uppmanas ange lösenord innan utskriften skannas om det inte har angetts innan du trycker på start.

Avaktivera OCR-filtyper

Välj den här inställningen för att förhindra att OCR-filtyper blir tillgängliga från produktens kontrollpanel.

Aktivera Utelämna tomma sidor

Om alternativet Aktivera Utelämna tomma sidor är aktiverat, ignoreras tomma sidor.

FutureSmart 4

Följ instruktionerna nedan för FutureSmart 4.

Inledning

Konfigurera funktionen Skanna till SharePoint och skanna dokument direkt till en SharePoint–webbplats.

Skanna till SharePoint har stöd för alla skanningsalternativ, inklusive möjligheten att skanna dokument som bilder och att använda OCR-funktionerna till att skapa textfiler eller sökbara PDF:er.

Funktionen är inaktiverad som standard. Aktivera Spara på SharePoint på HP:s inbyggda webbserver (EWS).

Innan du börjar

Innan den här proceduren kan slutföras måste målmappen som de skannade filerna ska sparas i finnas på SharePoint-webbplatsen, och skrivåtkomst måste vara aktiverat för målmappen. Skanna till SharePoint är avaktiverad som standard.

Aktivera Skanna till SharePoint och skapa en snabbinställning för Skanna till SharePoint

Använd följande steg om du vill aktivera funktionen Spara till SharePoint och skapa en snabbinställning.

 1. Klicka på Skanna/Digital sändning med hjälp av de övre navigeringsflikarna.

 2. Klicka på Skanna till SharePoint® i det vänstra navigeringsfönstret.

  Anm:

  Snabbinställningar är genvägsutskrifter som kan nås från skrivarens startskärm eller i Program för snabbinställning.

 3. Markera kryssrutan Aktivera Skanna till SharePoint® och klicka på Lägg till....

 4. Ange ett Namn på snabbinställning (till exempel "Skanna till Sharepoint") och en Beskrivning av snabbinställning.

 5. Välj ett startalternativ för snabbvalet för att bestämma vad som händer efter att man väljer ett snabbval på skrivarens kontrollpanel och klicka sedan på Nästa.

 6. Använd följande steg för att lägga till sökvägen till SharePoint-mappen.

  1. Klicka på Lägg till på sidan SharePoint®-destination för att öppna sidan Lägg till SharePoint®-sökväg.

  2. Öppna ett annat webbläsarfönster och gå till SharePoint-mappen som ska användas, och kopiera och sedan sökvägen till SharePoint-mappen från detta webbläsarfönster.

  3. Klistra in sökvägen för SharePoint-mappen i fältet SharePoint®-sökvägen.

  4. Som standard skriver skrivaren över befintliga filer med samma filnamn som den nya filen. Rensa Skriv över befintliga filer så att nya filer med samma namn som en befintlig fil får en uppdaterad tid/datum-stämpel.

  5. Välj ett alternativ i listrutan Verifieringsinställningar. Välj om det är nödvändigt att logga in på SharePoint-platsen med inloggningsuppgifter, eller om inloggningsuppgifterna ska lagras med snabbvalet.

   Anm:

   Om Använd användarinloggningsuppgifter för anslutning efter inloggning på kontrollpanelen är valt i rullgardinsmenyn för autentiseringsinställningar måste den inloggade användaren ha skrivbehörighet till den angivna SharePoint-webbplatsen.

   Anm:

   Av säkerhetsskäl visar inte skrivaren de inloggningsuppgifter som anges i snabbinställningsguiden.

  6. Klicka på OK för att slutföra konfigurationen av SharePoint-sökvägen och gå tillbaka till sidan SharePoint-destinationsinställningar.

 7. Välj Verifiera mappåtkomst innan utskrift påbörjas för att säkerställa att den SharePoint-mapp som angetts som destinationsmapp är tillgänglig varje gång som snabbinställningen används. Om det här alternativet inte är markerat går det snabbare att spara utskrift till SharePoint-mappen. Men om det här alternativet inte är markerat och SharePoint-mappen är otillgänglig kommer utskriften att misslyckas.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Ställ in Villkor för meddelande: på sidan Avisering. Med den här inställningen konfigureras snabbvalet till att inte meddela, eller till att skicka e-postmeddelanden eller skriva ut en översiktssida om en utskrift antingen slutförs utan fel eller inte kan slutföras. Välj något av följande alternativ i listrutan Villkor för meddelande:

  • Välj Meddela inte för att snabbinställningen inte ska att utföra någon meddelandeåtgärd när en utskrift slutförs eller misslyckas.

  • Välj Meddela när utskriften är klar för att snabbinställningen ska skicka ett meddelande när ett jobb är klart.

  • Välj Meddela bara om utskriften misslyckas för att snabbinställningen bara ska skicka ett meddelande när ett jobb misslyckas.

  För att välja antingen Meddela när utskriften är klar eller Meddela bara om utskriften misslyckas krävs att du ställer in Metod för leverans av meddelande. Välj något av följande alternativ:

  • E-post: Använd det här alternativet om du vill skicka ett e-postmeddelande när vald typ av meddelande förekommer. För det här alternativet krävs en giltig e-postadress i fältet E-postadress för avisering:.

   Anm:

   Om du vill använda funktionen för e-postavisering måste du först konfigurera e-postfunktionen på skrivaren.

  • Skriv ut: Använd det här alternativet om meddelandet ska skrivas ut när vald typ av meddelande förekommer.

  Anm:

  Välj Inkludera miniatyrbild för meddelandealternativ för att inkludera en miniatyr av den första sidan av den skannade sidan av utskriften.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Välj alternativ på sidan Skanningsinställningar och klicka på Nästa. Mer information finns i tabellen "Skanningsinställningar för Skanna till SharePoint®."

 12. Välj alternativ i fönstret Filinställningar och klicka på Nästa. Mer information finns i tabellen "Filinställningar för Skanna till SharePoint®."

 13. Gå igenom sammanfattningen av inställningarna och klicka sedan på Slutför för att spara snabbvalet, eller klicka på Föregående för att redigera inställningarna.

Snabbinställning för Skanningsinställningar och alternativ för Skanna till SharePoint

Granska inställningarna och alternativen i Snabbinställningsguiden när du lägger till, redigerar eller kopierar en snabbinställning för Skanna till SharePoint.

Skanningsinställningar för Skanna till SharePoint

Funktion

Beskrivning

Originalstorlek

Välj sidstorleken för originaldokumentet.

Originalsidor

Välj om originaldokumentet är enkelsidigt eller dubbelsidigt.

Optimera text/bild

Välj det här alternativet för utskrift av en viss typ av innehåll.

Innehållsorientering

Välj hur innehållet i originaldokumentet ska placeras på sidan: Stående eller Liggande.

Bakgrundsborttagning

Välj ett värde för att ta bort svaga bilder från bakgrunden eller ta bort en ljus bakgrundsfärg.

Svärta

Välj ett värde för att justera filens svärta.

Kontrast

Välj ett värde för att justera filens kontrast.

Skärpa

Välj ett värde för att justera filens skärpa.

Förhandsgranska bild

Välj om det ska krävas eller gå att välja förhandsgranskning av utskriften eller avaktivera förhandsgranskning.

Beskärningsalternativ

Välj om det ska gå att beskära en utskrift eller ej och typ av beskärningsalternativ.

Radera kanter

Välj den här inställningen för att ange bredden på kanterna som ska tas bort, i tum eller millimeter, på utskriftens framsida och baksida.

Filinställningar för Skanna till SharePoint

Funktion

Beskrivning

Filnamnsprefix

Ange standardfilnamnsprefix för de filer som ska sparas.

Filnamn

Standardfilnamn för filen som ska sparas.

Markera kryssrutan Kan redigeras av användaren om du vill att den här inställningen ska gå att redigera på skrivarens kontrollpanel.

Filnamnssuffix

Ange standardfilnamnssuffix för de filer som ska sparas.

Dubbelt standardfilnamnssuffix [filename]_YYYYMMDDT

Förhandsgranskning av filnamn

Ange ett filnamn och klicka på Uppdatera förhandsgranskning.

Filnumreringsformat

Välj ett filnamnsformat för när utskriften delas upp i flera filer.

Lägg till numrering när utskriften bara har en fil (ex. _1–1)

Välj den här inställningen om du vill lägga till numrering i ett filnamn när utskriften bara består av en fil istället för flera filer.

Filtyp

Ange filformat för den sparade filen.

Markera kryssrutan Kan redigeras av användaren om du vill att den här inställningen ska gå att redigera på skrivarens kontrollpanel.

Hög komprimering (mindre fil)

Välj den här inställningen för att komprimera den skannade filen, vilket minskar filstorleken. Men skanningsprocessen för en fil med hög komprimering kan ta längre tid än för en fil med normal komprimering.

PDF-kryptering

Om filtypen är PDF krypterar det här alternativet PDF-filen. Ett lösenord måste anges som en del av krypteringen. Samma lösenord måste användas för att öppna filen. Användaren uppmanas ange lösenord innan utskriften skannas om det inte har angetts innan du startar skanningen.

Upplösning

Ställ in upplösning för filen. Bilder med högre upplösning innehåller fler bildpunkter per tum (dpi), så de har en större detaljrikedom. Bilder med lägre upplösning innehåller färre punkter per tum och mindre detaljrikedom, men filstorleken är mindre.

Kvalitet och filstorlek

Välj kvalitet på filen. Bilder av högre kvalitet ger en större filstorlek än bilder med lägre kvalitet och tar längre tid att skicka.

Färg/svart

Ange om kopiorna ska skrivas ut i färg, svart och gråskala eller endast svart

Dölj tomma sidor

Om alternativet Dölj tomma sidor är aktiverat, ignoreras tomma sidor.

Skapa flera filer

Välj den här inställningen om du vill skanna sidor i separata filer baserat på ett förbestämt maximalt antal sidor per fil.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...